Enne toote tagastamist

Kui teil on tootega probleeme, võite enne tagastamist proovida ka muid võimalusi.

 • Otsige abi Microsofti toe veebisaidi võrguspikrist.
 • Postitage küsimus Microsofti arutelurühmadesse.
 • Suhtlemiseks toote tehnilise toega, tellimuse kohta küsimuste esitamiseks või abi saamiseks tarkvara allalaadimisel ning installimisel võtke ühendust müügi- ja tugiteenusega .

Tagastuspõhimõtted

Microsoft Store’i täielikud tagastuspõhimõtted on üksikasjalikult kirjeldatud siin ja esitatud kasutus- ja müügitingimustes. Tagastuspõhimõtted kehtivad lisaks kõigile muudele seaduse kohaselt teie suhtes kehtida võivatele garantiidele või tagastusõigustele (vt toote garantiide jaotist allpool).

Tagastuskriteeriumite kohaselt võite taganeda ostulepingust ja taotleda tagasimakset ilma põhjust nimetamata kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Taganemisperiood lõpeb pärast kolmekümne (30) kalendripäeva möödumist järgmisest.

 • Allalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on elektrooniliselt kohale toimetatud teie kontole ja on allalaadimiseks saadaval.
 • Allalaaditavate tellimuste ja teenuste korral siis, kui klõpsate maksmisel ostmise nuppu. Võime alustada tellimuse või teenuse osutamist kohe pärast ostmist.
 • Füüsiliste või mitteallalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on kohale toimetatud.
 • Ettetellitavate allalaaditavate toodete ja tellimuste korral siis, kui tooted on elektrooniliselt kohale toimetatud teie kontole ja on allalaadimiseks saadaval. Ettetellitavate füüsiliste või mitteallalaaditavate toodete korral siis, kui tooted on kohale toimetatud.
 • Juhul kui ühe tellimusega tellitud tooted toimetatakse kohale eraldi, siis kui viimane toode on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.
 • Mitmest partiist või osast koosneva toote korral siis, kui viimane partii või osa on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.
 • Toodete tavapärasel kohaletoimetamisel määratud ajaperioodi jooksul siis, kui esimene toode on kohale toimetatud või kättesaadavaks tehtud.

Kui teie riigis kehtiv seadus tagab teile pikema taganemisperioodi, siis kohaldatakse seadusega sätestatud perioodi. Võime pühade ajal või muul ajal taganemisõiguse kehtivuse perioodi pikendada. Kui meie veebisaidil reklaamitakse pikemat perioodi, siis kohaldatakse reklaamitavat perioodi.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid oma otsusest teavitama 30-päevase taganemisperioodi jooksul. Allpool olevast jaotisest Tagastusprotsess leiate teavet selle kohta, kuidas meid oma otsusest teavitada ja tagastusprotsessi alustada. Taganemisõiguse tähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui saadate meile enne taganemisperioodi lõppu teate sooviga kasutada taganemisõigust.

Taganemise mõju

Kui te kasutate oma taganemisõigust, hüvitame teile kõik teilt saadud maksed, sh kohaletoimetamiskulud (v.a lisakulud, mis on seotud teie valitud kohaletoimetamisviisiga, mis ei ole meie pakutav kõige odavam standardne kohaletoimetamisviis), ilma liigse viivituseta ja mitte mingil juhul hiljem kui 14 kalendripäeva pärast teilt otsuse saamist sellest lepingust taganemise kohta. Tagasimaksete tegemisel kasutatakse sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu korral, v.a juhul, kui olete selgelt kokku leppinud teisiti. Ühelgi juhul ei maksa te hüvitamise korral mingeid tasusid.

Te peate tooted tagasi saatma ilma liigse viivituseta ja igal juhul mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul päevast, millal te teatasite meile sellest lepingust taganemisest. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate tooted tagasi enne, kui 14 kalendripäeva pikkune periood lõppeb. Kontrollime tooted pärast kättesaamist üle ja kui need vastavad meie tagastuskriteeriumitele, kasutame raha tagastamiseks sama makseviisi, mida kasutasite toote ostmisel, ja saadame teile meili teel tagasimakseteatise.

Võime hüvitamisega viivitada, kuni oleme saanud tooted teilt tagasi või olete esitanud meile tõenduse toodete tagasisaatmise kohta, sõltuvalt sellest, kumb toimus varem. Meie kanname tagasisaatmisega seotud kulud. Te vastutate ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Tagastuskriteeriumid

Võtame tagasi tooted, mis vastavad meie tagastuskriteeriumitele. Järgmisi nõudeid rakendatakse tootest taganemise tingimusena seadusega lubatud ulatuses.

Kõigi toodete tagastamisel tuleb olla mõistlikult hoolikas (s.t toodetel ei tohi esineda märke kulumisest ega kahjustustest ja tooted peavad olema seisukorras, mis võimaldab meil neid uuesti müüa). Kõigi tagastatud toodetega peavad kaasas olema originaaldokumendid, juhendid, registreering, osad ja komponendid (sh kaablid, kontrollerid ja tarvikud) ning tootja originaalpakend. Tarkvara tagastamisel peate lisama ka kõik andmekandjad ja tootevõtmed. Vastavalt kehtivale seadusele võib nimetatud dokumentide ja esemete puudumine tagasimakset takistada või edasi lükata või tuua kaasa lisatasusid. Microsoft jätab endale õiguse keelduda kõigist tagastatavatest toodetest, mis ei vasta tagastuskriteeriumitele ja -tingimustele.

Microsoft Store ei võta tagasi järgmisi tooteid: i) isikupärastatud või kohandatud tooted, ii) eritellimuse alusel tarnitud tooted, kui need ei kuulu Microsoft Store'i jaemüügi reklaampakkumisse, iii) ) tooted, mida on kasutatud, muudetud või mis on kulunud või kahjustunud, iv) füüsilised ja allalaaditavad kinkekaardid ja teenusekaardid (st Skype'i, Xbox Live'i, Xbox Music Passi ja Windowsi poe kaardid), v) osutatud teenused, vi) muutmälu (RAM) tooted, vii) tühjendusmüügi tooted või tooted, millele on märgitud nt lõpumüük või mittetagastatav.

Lisatingimused

Allalaaditavad tooted ja tellimused. Tagastamiseks sobivate allalaaditavate toodete ja tellimuste korral võime paluda teil allkirjastada tagastamise tingimusena hävitamist käsitlev elektronkiri, mis kinnitab, et olete toote desinstallinud ning pole teinud sellest ühtegi koopiat. Nende toodete tootekood blokeeritakse ja te ei saa tarkvara tulevikus enam installida ega kasutada.

Teenused. Teenus vastab tagastamise tingimustele, kui seda pole tarnitud, osutatud ega te ei ole seda tarbinud.

Tarkvara ja mängud. Tarkvara ja mängude korral: karpi pakendatud tarkvara ja videomängude tagastamisel peab nende sulgemispitser olema terve.

Telefonid. Telefone võib tagastada tagastamisperioodi jooksul, kuid te kohustute teenuselepingu tühistama sideteenuse osutaja määratud aja jooksul või sideteenuse osutaja võib teilt nõuda tasu teenuse ennetähtaegse lõpetamise eest. Need on sideteenuse osutaja põhimõtted ja me ei saa nende tühistamispõhimõtteid mõjutada.

Tootekoodid (PKC). Arvutiga koos ostetud tootekoodid (PKC) võib tagastada tagastusperioodi jooksul eraldi, tingimusel et neid pole avatud, muudetud ega kahjustatud. Kui te tagastate koos PKC-ga ostetud arvuti, tuleb tagastada ka PKC.


Täiustatud versiooni võimalus ja tagastatavad tooted. Kui ostate tagastatava toote koos täiustatud versiooni võimalusega, saate selle tagastada tagastusperioodi jooksul, kuid rakendatakse järgmisi tagastamise eritingimusi.
 • Kui te tagastate toote enne täiustatud versiooni väljaandmist, siis te ei saa täiustatud versiooni.
 • Kui te tagastate toote pärast täiustatud versiooni väljaandmist, siis peate tagastama nii toote kui ka täiustatud versiooni.

Reklaamtooted ja tootekomplektid. Reklaamtoodete ja tootekomplektide korral tuleb kõik komplekti kuuluvad tooted ja/või teenused tagastada koos. Kui reklaamtootesse ja/või tootekomplekti kuuluvat teenust on kasutatud (näiteks kasutatud sooduskood) või reklaamtoode ja/või tootekomplekt sisaldab mittetagastatavat üksust, vähendatakse tagastatavat summat teenuse ja/või mittetagastatava üksuse täisjaehinna võrra. Kui ostetud tootekomplektist tagastatakse ainult osa, siis tootekomplekti allahindlus tühistatakse ja tagasimaksest lahutatakse kogu tootekomplekti allahindlus.

Prooviperioodi pakkumised. Kui osalete prooviperioodi pakkumises, peate edaspidiste kulude kandmise vältimiseks teenuse prooviperioodi lõpuks tühistama, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te prooviperioodi lõpus teenust ei tühista, annate meile õiguse nõuda teilt teenuse kasutamise eest tasu teie valitud makseviisi kaudu.

Isiklikud andmed. Microsoft ei vastuta tagastatud toodetes olevate isiklike andmete eest. Veenduge, et eemaldate isiklikud andmed kõigist toodetest enne nende tagastamist.

Tagastamine

Enamiku sellelt veebisaidilt tellitud toodete tagastamist saab alustada kohe veebist. Tagastamise alustamiseks avage tellimuse ajalugu ja järgige esitatud juhiseid. Teise võimalusena saate tagastamist taotleda telefoni teel. Võite kasutada manustatud taganemisvormi, kuid see pole kohustuslik. Vormi kasutamisel saatke see vormil märgitud meiliaadressile ja saadame teile kohe meilikinnituse vormi kättesaamise kohta.

Palun pange tähele, et vastavalt meie privaatsus- ja turvaprotsessile võib teatud toodete tühistamiseks ja tagasimakse teostamiseks osutuda vajalikuks telefoni teel kinnitamine.

Veebis

 1. Tagastamise alustamiseks veebis avage tellimuse ajalugu.
 2. Klõpsake tagastuslinki veebi kaudu tagastatavate üksuste juures ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
 3. Kui tagastamine on lõpetatud, printige välja tagastussilt (kui see on kohaldatav).
 4. Kinnitage see pakile. Katke kinni või eemaldage kõik varasemad pakendil olevad jälgimissildid.
 5. Tagastamise korral Norrast, Liechtensteinist ja Šveitsist oodake 1 tööpäev, kuni teile saadetakse meili teel arve.
 6. Viige pakk ja arve (kui see on kohaldatav) UPS-i. Leidke lähim UPS-i asukoht.
 7. Pange see UPS-ist teele.

Kui olete tagastamise lõpetanud, saadame teile kinnitusmeili tagastamise kohta.

Telefoni teel

Tagastamise taotlemiseks võtke ühendust müügi- ja tugiteenusega kolmekümne (30) päevase taganemisperioodi jooksul. Kui olete juhiseid järgides ja klienditoe agendi abil tagastusprotsessi lõpetanud, saadame teile kinnitusmeili tagastamise kohta.

Tagastamise olek

Avage tellimuse ajalugu või võtke ühendust müügi- ja tugiteenusega.

Toote garantiid

Paljudel Microsoft Store'is müüdavatel toodetel on tootjagarantiid. Nende garantiidega kaetud probleemide lahendamise kohta täpse teabe saamiseks vaadake tootjagarantiisid. Mõnele tootele saab osta lisatasu eest pikendatud hoolduspaketi. Täpsema teabe saamiseks vaadake konkreetset paketti.

Lisaks võivad meie toodetel olla garantiid, mida ei saa seaduse järgi lõpetada, nt seadusjärgne kaitse, mis on seotud valesti kirjeldatud või praakkaupade või -teenustega. Kõik kaubanduslikud garantiid lisanduvad neile õigustele. Lugege lisateavet kaubanduslike garantiide ja seadusejärgsete õiguste kohta.

Kui teil tekib probleeme oma tootega, võtke ühendust müügi- ja tugiteenusega.

 
Tagasi üles
Kas teil on küsimusi?