KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOT

Päivitetty lokakuussa 2015


Tervetuloa osoitteessa www.microsoftstore.com sijaitsevaan Microsoftin verkkokauppaan (”Microsoft Store” tai ”Sivusto”). Microsoft Store on sivusto, jota hallinnoi Microsoft Ireland Operations Limited, jonka osoite on The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (näistä käytetään yhteisnimitystä ”Microsoft” tai ”me”).

Microsoft Storessa asiakkaiden käytettävissä on lukuisia erilaisia resursseja, mm. Sivusto, tietoa ohjelmistosta, palveluista ja muista mahdollisesti ostettavissa olevista kauppatavaroista sekä latausalueita, ohjelmistoja ja työkaluja (joiden kaikkien yhteisnimitys on ”Palvelut”). Palvelut, mukaan lukien päivitykset, parannukset, uudet ominaisuudet ja uuden WWW-ominaisuuden lisääminen sivustoon, ovat näiden Käyttö- ja Myyntiehtojen (”Käyttö- ja Myyntiehdot”) alaisia. Kun asiakas käyttää Sivustoa, ostaa tuotteita Microsoft Storesta tai käyttää Palveluita, hän hyväksyy nämä Käyttö- ja myyntiehdot, Microsoftin tietosuojalausekkeen (ks. jäljempänä oleva kohta TIETOSUOJA JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN) ja kaikki muut sellaiset soveltuvat ehdot ja määräykset, käytännöt tai vastuuvapausilmoitukset (joista käytetään yhteisnimitystä ”Microsoft Storen Käytännöt”), joihin on viitattu tässä asiakirjassa ja joihin asiakas voi tutustua niihin johtavien hyperlinkkien kautta. Microsoft Storen Käytännöt löytyvät myös Microsoft Storesta. Microsoft Storen Käytännöt tulee lukea huolella. Käyttö- ja myyntiehdot, Microsoftin tietosuojalauseke ja Microsoft Storen Käytännöt (”Sopimus”) muodostavat koko sopimuksen asiakkaan ja Microsoftin välillä ja korvaavat aiemmat kaikenlaiset sopimukset, lupaukset, vakuutukset, takuut, esitykset ja yhteisymmärrykset, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia, jotka liittyvät tähän aiheeseen.

Asiakkaan Microsoft Storen käyttämistä koskevat ehdot

 1. HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN KÄYTÖN RAJOITUKSET

  Ellei toisin ilmoiteta, Microsoft Store ja Palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Asiakas ei saa kaupallisesti levittää, julkaista tai myydä mitään Microsoft Storesta tai Palveluista saamiaan tietoja tai palveluja eikä myöntää niihin käyttöoikeuksia.

 2. MICROSOFT STORE -SIVUSTOSSA OLEVIA ASIAKIRJOJA KOSKEVA ILMOITUS

  Asiakkaalle myönnetään lupa käyttää Microsoft Storesta tai Palveluista saamiaan Asiakirjoja (esimerkiksi raportteja, lehdistötiedotteita, taulukoita ja usein esitettyjä kysymyksiä) edellyttäen, että (1) tekijänoikeusilmoitus ”© 2015 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.” sisällytetään kaikkiin kopioihin yhdessä tämän lupailmoituksen kanssa, (2) kyseiset Microsoft Storesta tai Palveluista saadut Asiakirjat on tarkoitettu tiedoksi ja ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä kopioida tai lähetetä verkkotietokoneisiin tai esitetä missään mediassa, jolleivät sovellettavat tekijänoikeuslait myönnä erivapautta tällaiseen käyttöön, ja (3) Asiakirjoja ei muokata millään tavoin. Valtuutetut oppilaitokset, kuten ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset, yliopistot, yksityiset tai julkiset korkeakoulut ja valtiolliset korkeakoulut, saavat ladata ja jäljentää Asiakirjoja käytettäviksi luokkahuoneissa. Luokkahuoneiden ulkopuoliseen käyttöön tarvitaan nimenomainen, kirjallinen lupa Microsoftilta. Kaikki muu käyttö on nimenomaisesti kielletty lain nojalla ja voi johtaa rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia syytetään oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.

  Edellä määritellyt Asiakirjat eivät sisällä Microsoft.com-sivuston, tämän Sivuston tai minkään muun Microsoftin omistaman, toimittaman tai hallitseman sivuston tai sellaisen sivuston, jonka käyttöoikeudet Microsoft omistaa, suunnittelua tai ulkoasua. Microsoftin sivustojen − mukaan lukien nämä Sivustot − osia suojaavat tuotteiden ulkoasua, tavaramerkkejä ja kilpailua koskevat ja muut lait, eikä niitä saa kopioida tai jäljitellä kokonaisuutena tai osittain. Logoja, kuva-aineistoa, ääntä tai kuvaa ei saa kopioida, lähettää edelleen tai tuoda saataville mistään Microsoftin sivustosta, tämä Sivusto mukaan lukien, ellei Microsoft tai sovellettava laki nimenomaisesti salli tätä.

  Palveluissa julkaistut asiakirjat ja niihin liittyvä kuva-aineisto saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Tässä oleviin tietoihin tehdään ajoittain muutoksia. Microsoft ja/tai sen toimittajat voivat tehdä tässä kuvattuihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin parannuksia ja muutoksia milloin tahansa.

 3. JÄSENTILI, SALASANA JA TIETOTURVA

  Jos Microsoft Store tai jokin palvelu edellyttää asiakkaalta tilin avaamista, asiakkaan on rekisteröidyttävä toimittamalla Microsoftille soveltuvan rekisteröintikaavakkeen mukaiset ajantasaiset, täydelliset ja täsmälliset tiedot. Asiakas valitsee myös salasanan ja käyttäjätunnuksen. Lisäksi asiakasta voidaan vaatia hyväksymään palvelusopimus tai erilliset käyttöehdot, ennen kuin hän voi avata tiliä. Asiakas on itse vastuussa tilitietojensa ja salasanansa pitämisestä luottamuksellisina, ja hän on myös vastuussa kaikesta tilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta. Asiakkaan on ilmoitettava viivytyksettä Microsoftille käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista tietoturvarikkomuksista.

 4. EI LAITTOMAAN TAI LUVATTOMAAN KÄYTTÖÖN

  Asiakas saa käyttää Palveluja sillä ehdolla, että hän vakuuttaa Microsoftille, ettei hän käytä Palveluja mihinkään laittomaan tai sellaiseen tarkoitukseen, jonka nämä ehdot, määräykset ja ilmoitukset kieltävät. Asiakas ei saa käyttää Palveluja tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää jotakin Microsoftin palvelinta tai Microsoftin palvelimeen liitettyjä verkkoja tai tehdä niistä toimintakyvyttömiä tai joka voi häiritä palveluja käyttäviä muita osapuolia. Asiakas ei saa yrittää käyttää Palveluja, muiden käyttäjätilejä tai Microsoftin palvelimeen tai johonkin palveluun liitettyjä tietokonejärjestelmiä tai verkkoja luvattomasti hakkeroimalla, murtamalla salasanan tai muulla tavoin. Asiakas ei saa hankkia tai yrittää hankkia aineistoa tai tietoja keinoin, joita ei ole asiakkaalle nimenomaisesti tarjottu Palvelujen kautta. Palveluja ei saa käyttää kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovalla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta yksityishenkilön tai juridisen henkilön − mukaan lukien Microsoft − tietoinen vahingoittaminen.

  Microsoft pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa paljastaa sellaisia tietoja, joiden paljastaminen on lakien, määräysten, oikeusprosessien tai viranomaisten vaatimusten noudattamisen vuoksi välttämätöntä, sekä oikeuden muokata tai kieltäytyä lähettämästä tai poistamasta tietoja tai aineistoa kokonaan tai osittain sellaisissa tilanteissa, joissa tämä on kohtuuden nimissä perusteltua.

 5. MICROSOFT STOREEN TOIMITETTU TAI SIVUSTOON LÄHETETTY AINEISTO

  Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia asiakkaan Microsoftille luovuttamaan aineistoon (mukaan lukien palautteet, arvostelut ja ehdotukset) tai postita, lataa, syötä tai toimita aineistoa Palveluihin tai liittyviin palveluihin yleisön tai minkään julkisen tai yksityisen yhteisön saataville (yksittäin ”Lähetys” ja yhteisesti ”Lähetykset”). Microsoftilla on kuitenkin lupa käyttää asiakkaan Lähetyksiä ja myös tämän nimeä niihin tarkoituksiin, joihin Lähetykset on tehty.

  Asiakkaan Lähetysten käytöstä ei makseta mitään korvausta. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta postittaa tai käyttää asiakkaan toimittamaa Lähetystä, ja Microsoftilla on oikeus poistaa asiakkaiden Lähetyksiä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

  Asiakas vakuuttaa omistavansa Lähetyksensä kaikki oikeudet tai muutoin hallitsevansa niitä näiden Käyttö- ja myyntiehtojen mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Lähetysten tarjoamiseen, postittamiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen vaadittavat oikeudet.

 6. PYYTÄMÄTTÄ LÄHETETTÄVIEN IDEOIDEN KÄYTÄNTÖ

  Microsoft tai kukaan sen työntekijöistä ei hyväksy tai harkitse pyytämättä lähetettyjä ideoita, kuten ideoita uusista mainoskampanjoista tai muista kampanjoista tai uusista tuotteista tai tekniikoista, prosesseista, aineistosta, markkinointisuunnitelmista tai uusista tuotenimistä. ASIAKAS EI SAA LÄHETTÄÄ MITÄÄN ALKUPERÄISIÄ TAIDETEOKSIA, IDEOITA, NÄYTTEITÄ, DEMOJA TAI MUITA TEOKSIA. Tämän käytännön ainoa tarkoitus on välttää mahdollisia väärinkäsityksiä tai kiistoja, kun Microsoftin tuotteet tai markkinointistrategiat saattavat vaikuttaa samanlaisilta kuin Microsoftille lähetetyt ideat. Asiakkaiden ei siis tule lähettää pyytämättä ideoitaan Microsoftille tai kenellekään Microsoftilla työskentelevälle.

  Jos asiakas kuitenkin lähettää ideoitaan ja aineistoja huolimatta siitä, että Microsoft on pyytänyt, ettei ideoita ja aineistoja lähetetä, Microsoft ei takaa millään tavoin ideoiden ja aineiston käsittelyä luottamuksellisina tai omistusoikeudellisina.

 7. LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOIHIN

  Microsoft Storessa voi olla linkkejä sellaisiin kolmansien osapuolten sivustoihin, joiden kautta voi poistua Sivustosta. Tällaiset linkitetyt sivustot eivät ole Microsoftin hallinnassa eikä Microsoft ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, linkeistä, muutoksista tai päivityksistä. Microsoft julkaisee mahdollisia linkkejä vain asiakkaan avuksi, eikä linkin sisältyminen tuotteeseen tarkoita sitä, että Microsoft suosittelisi kyseistä sivustoa. Käyttäjän harjoittama kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen käyttö saattaa olla kyseisen kolmannen osapuolen ehtojen ja määräysten alaista.

Asiakkaalle tapahtuvaa tuotteiden myymistä koskevat ehdot

 1. MAANTIETEELLINEN SAATAVUUS

  Microsoft Store on tarkoitettu niiden asiakkaiden käyttöön, jotka asuvat sillä alueella, jota tämä Sivusto palvelee, ja tuotteiden lähettämisen kohdemaita on voitu rajoittaa Microsoftin toimituskäytännöissä kuvatulla tavalla. Jotta asiakas voisi ostaa tuotteita, hänellä on oltava asianmukainen laskutus- ja toimitusosoite kyseisellä alueella. Lisätietoja on kohdassa Tilaukset.

 2. VAIN LOPPUKÄYTTÄJILLE

  Asiakkaan on oltava loppukäyttäjä, jotta hän voi ostaa tuotteita Microsoft Storesta. Jälleenmyyjät eivät saa ostaa mitään Sivustosta.

 3. VIENTIRAJOITUKSET

  Microsoft Storesta ostettuihin tuotteisiin (mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot ja ohjelmistolataukset) voidaan soveltaa tullivalvontaan ja vienninrajoitukseen liittyviä lakeja ja säännöksiä. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia kyseisiin tuotteisiin liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säännöksiä.

 4. LASKUTUS- JA TILITIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

  Asiakas suostuu toimittamaan ajantasaiset, täydelliset ja paikkansapitävät ostos- ja tilitiedot kaikista Microsoft Storessa ostamistaan tuotteista. Asiakas suostuu päivittämään välittömästi tili- ja muut tietonsa, mukaan lukien sähköpostiosoite ja luottokorttien numerot ja niiden voimassaolon päättymisajat, jotta Microsoft voi toteuttaa asiakkaan tapahtumat ja ottaa asiakkaaseen yhteyttä asiakastapahtumien yhteydessä, mikäli se on tarpeen.

 5. TUOTTEEN SAATAVUUS JA MÄÄRÄ- ja TILAUSRAJOITUKSET

  Tuotteiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta, mutta asiakkaalta kuitenkin laskutetaan aina se hinta, joka näytetään silloin, kun asiakas vahvistaa tilauksen. Microsoft voi asettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tilaus-, tili-, luottokortti-, henkilö- tai talouskohtaisia rajoituksia ostettavien tuotteiden kappalemäärille, ja tästä ilmoitetaan asiakkaalle joko Sivustossa tai ennen kuin Microsoft hyväksyy asiakkaan tilauksen.

  Microsoft voi kieltäytyä mistä tahansa tilauksesta tai hylätä tilauksen milloin tahansa, ja tällöin asiakkaalle palautetaan hänen tilauksesta mahdollisesti maksamansa summat. Perusteltuja syitä tilauksesta kieltäytymiselle tai sen hylkäämiselle ovat näihin kuitenkaan rajoittumatta se, että asiakas ei täytä tilaushetkellä määriteltyjä ehtoja; se, että asiakkaan tekemää maksusuoritusta ei voida käsitellä; se, että tilattuja tuotteita tai palveluja ei ole saatavilla; sekä se, että Sivustossa on selvästi jokin virhe tai jokin virhe on tapahtunut asiakkaan tilauksen yhteydessä. Hyvitykset tai takaisinmaksut tehdään sillä maksutavalla ja sille tilille, jota asiakas käytti tilauksen tehdessään, ellei asiakas ole nimenomaisesti toisin sopinut. Jos Microsoft ei voi toimittaa asiakkaan tilaamia tuotteita tai palveluja, Microsoft ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja saattaa tarjota tälle jotakin muuta tuotetta tilatun sijaan. Jos asiakas ei halua ostaa vaihtoehtoista tuotetta, Microsoft peruu asiakkaan tilauksen. Jos Sivustossa on selkeästi jokin virhe tai jos asiakkaan tilauksen yhteydessä on tapahtunut jokin virhe, Microsoft pidättää itsellään oikeuden korjata virhe ja veloittaa asiakkaalta oikea hinta. Tällaisissa tilanteissa Microsoft ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja antaa tälle mahdollisuuden joko ostaa tuote oikeaan hintaan tai perua tilaus.

  Jollei tilauksen tekohetkellä ilmoiteta tiettyä toimitusaikaa, tuotteet tai palvelut toimitetaan viipymättä ja enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen tekopäivästä. Microsoft ei ole vastuussa toimittamattomista paketeista, jos toimittaja toimittaa tyydyttävän todisteen toimituksesta asiakkaan antamaan osoitteeseen. Lisätietoja on kohdassa Tilaukset.

 6. OHJELMISTON OSTAMINEN JA KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

  Ohjelmisto, jonka voi ladata Microsoft Storesta (”Ohjelmisto”), ja muut Microsoft Storessa tai Palveluissa saatavissa olevat kauppatavarat (palvelut mukaan lukien) ovat Microsoftin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksin suojattua aineistoa. Kun asiakas ostaa Ohjelmiston, hän ostaa todellisuudessa Ohjelmiston käyttöoikeuden eikä itse Ohjelmistoa. Microsoft Storesta ostettuja Ohjelmiston käyttöoikeuksia koskee Ohjelmistotuotteiden mukana toimitettu käyttöoikeussopimus (”Käyttöoikeussopimus”). Asiakkaan on hyväksyttävä Käyttöoikeussopimuksen ehdot ja määräykset Ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

  JOS ASIAKAS HALUAA NÄHDÄ SOVELLETTAVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN KOPION VELOITUKSETTA ENNEN OHJELMISTON AVAAMISTA, HÄN VOI PYYTÄÄ SEN OTTAMALLA YHTEYTTÄ MICROSOFT STOREEN (JÄLJEMPÄNÄ KOHDASSA ILMOITUKSET JA VIESTINTÄ KUVATULLA TAVALLA).

  Asiaankuuluvan Käyttöoikeussopimuksen ja sovellettavan lain vastainen Ohjelmiston tai kauppatavaran kopiointi tai levittäminen on nimenomaisesti kielletty ja voi johtaa vakavaan rikos- ja siviilioikeudelliseen rangaistukseen. Sopimuksen rikkojia voidaan syyttää oikeudessa vakavimmalla mahdollisella syytteellä.

  MICROSOFT SAATTAA OSANA MICROSOFT STOREA TAI PALVELUJA TAI OHJELMISTOSSAAN TAI KAUPPATAVARASSAAN TARJOTA ASIAKKAALLE KÄYTTÖÄ JA/TAI LATAAMISTA VARTEN SELLAISIA TYÖKALUJA JA APUOHJELMIA, JOTKA EIVÄT OLE OSA MYYTYJÄ TUOTTEITA TAI PALVELUJA. MICROSOFT EI SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN TAKAA TÄLLAISTEN TYÖKALUJEN TAI APUOHJELMIEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVIEN TULOSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ.

  Microsoft Storessa, Palveluissa, Ohjelmistotuotteissa tai kauppatavaroissa olevia työkaluja ja apuohjelmia käyttävien on kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia.

 7. SÄHKÖISTEN OHJELMISTOJEN LATAAMINEN

  Sähköiset ohjelmistolataustuotteet (”Electronic Software Download” eli ”ESD”) toimitetaan asiakkaalle tarjoamalla asiakkaan saataville latauslinkki, joka lähetetään tuotteen ostamiseen käytetylle Microsoft-tilille (tunnettiin aiemmin nimellä Windows Live ID). Microsoft säilyttää latauslinkin ja siihen liittyvän digitaalisen avaimen asiakkaan Microsoft-tilillä kolmen (3) vuoden ajan ostopäivästä alkaen alla olevan kappaleen ehtojen mukaisesti. ESD-tilaustuotteita saattavat koskea erilaiset ehdot ja säilytysoikeudet, ja asiakasta pyydetään tutustumaan näihin ehtoihin ja hyväksymään ne tilauksen tekohetkellä.

  Asiakas suostuu siihen, että Microsoft voi perua tai muokata digitaalisten avainten säilytyskäytäntöään milloin tahansa. Asiakas suostuu myös siihen, että Microsoft voi lopettaa avainten tallentamisen yhden tai useamman tuotteen osalta milloin tahansa ja perustelluista syistä − esimerkiksi tuotetuen päättyessä − minkä jälkeen asiakas ei voi enää käyttää latauslinkkiä tai digitaalista avainta. Jos Microsoft peruu ohjelmansa tai muokkaa sitä niin, että asiakas ei enää voi käyttää tilillään olevia latauslinkkejä tai digitaalisia avaimia, Microsoft lähettää tästä ilmoituksen vähintään 90 päivää etukäteen käyttämällä asiakkaan Microsoft-tilin yhteystietoja.

 8. MUUT EHDOT JA MÄÄRÄYKSET

  Ohjelmisto- ja ESD-tuotteiden lisäksi asiakkaalle voidaan tarjota muita tuotteita ja palveluja, jotka voi ostaa tai joita voi kokeilla Microsoft Storessa ja joita koskevat erilliset käyttöoikeussopimukset, käyttöehdot, palveluehdot tai muut ehdot ja määräykset. Jos asiakas ostaa tai käyttää tällaisia tuotteita, häntä voidaan myös vaatia hyväksymään nämä ehdot, ennen kuin hän voi ostaa tai asentaa kyseisen tuotteen tai käyttää sitä.

 9. AUTOMAATTISET UUSIMISTUOTTEET

  Jos automaattinen uusiminen on sallittu asiakkaan maassa, alueella, läänissä tai osavaltiossa, asiakas voi hankkia Microsoftilta tilauksia, jotka uusitaan automaattisesti. Jos asiakas hankkii tällaisia tilaustuotteita ja ilmoittaa Microsoftille maksutavan, asiakas (i) vakuuttaa, että hänellä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki hänen ilmoittamansa maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan palveluista ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista sellaisista palveluiden maksetuista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita käytetään tämän sopimuksen ollessa voimassa. Microsoft ilmoittaa sähköpostitse ennen tilaustuotteiden automaattista uusimista. Kun Microsoft on ilmoittanut Asiakkaalle, että tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia palvelut automaattisesti ja veloittaa uusimisjaksolta voimassa oleva maksu. Lisäksi Microsoft ilmoittaa Asiakkaalle, että palveluiden uusimisveloitus tehdään Asiakkaan valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa sitten tallennettu Asiakkaan tietoihin uusimispäivänä tai vasta sen jälkeen. Microsoft lähettää Asiakkaalle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua palveluiden tilauksen. Jotta Asiakasta ei laskutettaisi uusimisesta, tämän täytyy perua palveluiden tilaus ennen uusimispäivää.

 10. HINTA JA MAKSAMINEN

  Microsoft Storen hinnat ovat ne, jotka Sivustossa on mainittu. Jos asiakkaan asuinmaassa tai -alueella on oma Microsoft Store -jälleenmyyntipaikka, Sivuston hinnat, tuotevalikoima ja kampanjat voivat olla milloin tahansa erilaisia jälleenmyyntipaikoissa tarjottuihin tai saatavissa oleviin nähden. Microsoft ei takaa, että verkossa tarjottu hinta, tuote tai kampanja on saatavissa tai voimassa myös jälleenmyyntipaikassa. Microsoft ei samaten takaa, että jälleenmyyntipaikassa tarjottu hinta, tuote tai kampanja on saatavissa tai voimassa myös verkossa.

  Microsoft Storen hinnoittelu perustuu Ohjelmistojen ja laitteistojen myyntiin yksittäisille loppuasiakkaille. Jos asiakas on tekemästä ostoksia kaupallisen, koulutus- tai valtion organisaation puolesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Microsoft Storeen ja tiedustella lisätietoja volyymikäyttöoikeusohjelmista.

  Microsoft Storessa ei ole halvimman hinnan takuuta; se ei yritä tarjota samoja alennushintoja kuin muut jälleenmyyjät tarjoavat samoista tuotteista.

  Microsoft Store voi tarjota asiakkaalle mahdollisuuden tehdä tuotteen ennakkotilaus Sivustosta ennen sen myyntiin tulemista. Ennakkotilaaminen edellyttää luottokorttia, mutta korttia ei veloiteta, ennen kuin asiakkaan tilaus on lähetetty tai tuote on ladattavissa. Ennakkotilauksen vuoksi asiakkaan luotto- tai pankkikortilla voi kuitenkin olla pieni katevaraus. Huomaa, ettei korttia voida veloittaa ja tilausta ei voi viimeistellä, jos asiakkaan kortti vanhentuu ennakkotilaamisen ja tuotteen saataville tulemisen välillä. Asiakkaan tulee varmistaa, että laskutus- ja yhteystiedot ovat aina ajan tasalla. Jos tuotteen tarjoushinta laskee ennakkotilauksen tekemisen ja tuotteen ladattavaksi tulemisen tai tuotteen toimittamisen välillä, asiakkaalta veloitetaan tämä alennettu hinta. Jos asiakas huomaa, että Microsoft on alentanut ennakkotilatun tuotteen hintaa, hän voi ottaa yhteyttä myyntiin ja tukeen, niin Microsoft hyvittää tai palauttaa hinnan erotuksen.

  Ennakkotilauksia voi tarkastella, päivittää tai peruuttaa koska tahansa, ennen kuin ennakkotilaustuotteet ovat ladattavissa tai ennen kuin ne on käsitelty toimittamista varten. Asiakas voi tarkastella ennakkotilausta tai päivittää tai peruuttaa sen ottamalla yhteyttä myyntiin ja tukeen. Microsoft ilmoittaa sivustossa, jos tiettyä tuotetta koskevat jotkin muut ennakkotilausehdot. Kun ennakkotilaus on toimitettu tai tullut ladattavaksi, Microsoft Storen normaali palautuskäytäntö on voimassa. Lisätietoja on kohdassa Tilaukset.

  Sivustossa näytetyt hinnat sisältävät kaikki sellaiset verot tai maksut (”Verot”), jotka voivat koskea asiakkaan ostosta. Sivustossa näytetyt hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Asiakkaan on nimenomaisesti hyväksyttävä lisäkustannukset tai -maksut. Toimituskulut (tai muut mahdolliset veloitukset) lisätään ostoksen summaan ja näytetään maksusivulla. Asiakas voi tarkastaa kaikki ostosta koskevat toimituskulut ja muut veloitukset ennen ostoksen vahvistamista. Jokaiselle Ostoskorissa olevalle tuotteelle esitetään sen nykyhinta.

  Microsoft Storessa olevat tuotetarjoukset eivät sido Microsoftia. Kun asiakas lähettää tilauksen Microsoftille napsauttamalla ”osta nyt” -painiketta tai vastaavalla tavalla nimettyä painiketta, hän tekee sitovan tilauksen kaikista niistä tuotteista, jotka ovat hänen ostoskorissaan. Jos Microsoft hyväksyy tilauksen, asiakas saa automaattisesti sähköpostiosoitteeseensa tilausvahvistusviestin. Tämä viesti sinetöi ostosopimuksen.

  Microsoft Store tarjoaa asiakkaidensa käyttöön erilaisia maksutapoja, jotka yksilöidään Sivustossa. Asiakas voi hankkia tuotteita Microsoft Storesta seuraavilla korttityypeillä: Visa, MasterCard ja American Express. Asiakas voi myös ostaa tuotteita Microsoft Storesta PayPalilla. Microsoft Store ei hyväksy sekkejä, maksumääräyksiä, Microsoft-jälleenmyynnin lahjakortteja tai muita maksutapoja. Tällä hetkellä Microsoft-jälleenmyynnin lahjakortteja voi käyttää vain ohjelmaan osallistuvissa Microsoft Store -jälleenmyyntitoimipaikoissa. Microsoft Store varaa oikeuden muuttaa maksutapojaan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Jos tarjous on asiakkaan paikallisella valuutalla ja maksettavissa toisella valuutalla kansainvälisellä luottokortilla, lopullinen hinta asiakkaan valuutassa määräytyy vaihtokurssien, verojen ja pankin tai kansainvälisen luottokortin myöntäjän maksujen mukaan. Näihin tapahtumiin voidaan lisätä veroja ja/tai kansainvälisten tapahtumien maksuja, joita Microsoft Store ei veloita.

  Jos asiakas osallistuu kokeilujaksotarjoukseen eikä halua jatkaa palvelun käyttöä maksullisena kokeilujakson päätyttyä, asiakkaan on irtisanottava palvelut ennen jakson päättymistä, jollei Microsoft toisin ilmoita. Jos käyttäjä ei peru palvelua kokeilujakson päätyttyä, Microsoft voi laskuttaa tätä palvelusta.

 11. PALAUTUSKÄYTÄNTÖ

  Tämä palautuskäytäntö toimitetaan asiakkaalle lain mukaan olevien takuiden ja palautusoikeuksien lisäksi (katso alla oleva kohta Tuotetakuut). Microsoftin palautusehtojen mukaan asiakas voi perua ostosopimuksen ja pyytää hinnanpalautusta ilmoittamatta syytä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Peruutusoikeus päättyy kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa seuraavista:

  • Ladattavissa olevat tuotteet – kun tuotteet on toimitettu sähköisesti asiakkaan tiliin ja asetettu saataville latausta varten.
  • Ladattavat tilaukset ja palvelut – kun asiakas napsauttaa ostopainiketta ostamisen aikana. Microsoft voi aloittaa tilauksen tai palvelun toimittamisen heti hankintahetkestä.
  • Fyysiset/ei-ladattavat tuotteet – toimitus.
  • Ennakkotilatut ladattavissa olevat tuotteet ja tilaukset – kun tuotteet on toimitettu sähköisesti asiakkaan tiliin ja asetettu saataville latausta varten. Ennakkotilatut fyysiset/ei-ladattavat tuotteet – kun tuotteet toimitetaan.
  • Jos tuotteet on tilattu yhdessä tilauksessa ja toimitettu erikseen – kun viimeinen tuote on toimitettu tai asetettu saataville.
  • Jos tuote koostuu useasta erästä tai osasta – kun viimeinen erä tai osa on toimitettu tai asetettu saataville.
  • Jos tuotteita toimitetaan säännöllisesti määritetyn ajanjakson – kun ensimmäinen tuote on toimitettu tai asetettu saataville.

  Jos asiakkaan asuinmaassa sovellettava laki sallii asiakkaalle pidemmän peruutusajan, lain sallimaa rajaa sovelletaan. Microsoft voi pidentää peruutusaikaa lomakaudella tai muina aikoina. Mikäli sivustossa ilmoitetaan pidempi peruutusaika, ilmoitettua aikaa sovelletaan.

  Jos asiakas haluaa käyttää peruutusoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa tästä Microsoftille ennen peruutusajan päättymistä. Asiakkaan tulee ottaa Microsoftiin yhteyttä Microsoftin myynti- ja tukisivuston kautta, jotta peruutus voitaisiin tehdä ja palautusprosessi käynnistää. Asiakas voi käyttää kumpaa tahansa liitettyä peruutuslomaketta, mutta se ei ole pakollista. Jos asiakas käyttää tätä lomaketta, se tulee lähettää peruutusjakson aikana lomakkeessa osoitetusti. Microsoft lähettää viipymättä kuittauksen vastaanottamisesta sähköpostitse. Peruutusmääräpäivän saavuttamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä, ennen kuin peruuttamisaika päättyy.

  Peruuttamisen vaikutukset

  Jos asiakas käyttää peruutusoikeuttaan, Microsoft hyvittää kaikki asiakkaalta vastaanotetut maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (pois lukien lisäkustannukset, jotka aiheutuvat muun toimitustavan kuin edullisimman Microsoftin tarjoaman toimitustavan valinnasta), viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Microsoft sai ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Hyvitykset suoritetaan samalla maksutavalla, jota asiakas käytti alkuperäiseen tapahtumaan, ellei asiakas ole nimenomaisesti sopinut toisin. Joka tapauksessa asiakkaan ei tarvitse maksaa mitään maksuja hyvityksestä.

  Asiakkaan on palautettava tuotteet Microsoftille viipymättä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päivästä, jolloin asiakas ilmoitti Microsoftille peruuttavansa sopimuksen. Määräpäivä saavutetaan, jos asiakas lähettää tuotteet takaisin, ennen kuin kolmenkymmenen (30) päivää on kulunut. Microsoft voi pidättää hyvitystä, kunnes se vastaanottaa tuotteet tai kunnes asiakas toimittaa tositteen, että tuotteet on lähetetty takaisin, sen mukaan, kumpi on aikaisempi. Microsoft maksaa palautuskustannukset. Asiakas on vastuussa vain tuotteiden arvon alenemisesta, joka aiheutuu muusta käsittelystä kuin se, joka on tarpeen tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi.

  Palautusehdot

  Microsoft hyväksyy kaikki tuotepalautukset, jotka täyttävät Microsoftin palautusehdot. Ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu, peruuttamiseen sovelletaan seuraavassa kuvattuja vaatimuksia.

  Kaikkien palautusten mukana tulee toimittaa alkuperäinen osto- tai lahjakorttikuitti, alkuperäiset tuoteasiakirjat, ohjekirjat, rekisteröintilomake, osat ja komponentit (mukaan lukien johdot, ohjaimet ja lisävarusteet) sekä valmistajan alkuperäinen pakkaus. Jos asiakas on palauttamassa ohjelmistoa, hänen on myös sisällytettävä kaikki tallennusvälineet ja tuoteavaimet. Jos asiakas ei toimita vaadittuja tuotteita, palautettavan summan maksaminen voi sovellettavan lain mukaisesti viivästyä tai palautusta ei tehdä lainkaan tai siitä voidaan periä lisämaksuja. Microsoft pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä kaikista sellaisista palautuksista, jotka eivät täytä Microsoftin asettamia palautusehtoja. Kaikki tuotteet tulee palauttaa sellaisessa tilassa, että niistä on huolehdittu riittävästi (niissä ei esimerkiksi saa olla kulumia tai vaurioita ja niiden tulee olla jälleenmyyntikelpoisessa kunnossa).

  Ladattavien tuotteiden ja tilausten tapauksessa Microsoft voi sopimuksen perumisen ehtona vaatia asiakasta allekirjoittamaan sähköisen tuhoamistodistuksen. Palveluiden tapauksessa palvelua ei ole vielä toimitettu asiakkaalle tai asiakas ei ole saanut vielä suorittaa tai käyttää sitä. Kaikki laatikoissa olevat ohjelmat ja videopelit on palautettava siten, että niiden sinetti on murtamaton.

  Puhelinten osalta asiakas voi palauttaa ne palautusaikana, mutta asiakkaan vastuulla on palvelun peruuttaminen operaattorin määrittämänä aikana tai operaattori voi veloittaa varhaisesta irtisanomisesta. Tämä on operaattorin käytäntö, eikä Microsoft voi vaikuttaa sen peruutuskäytäntöön. Tietokoneiden mukana hankitut tuotetunnuskortit voidaan palauttaa palautusjakson aikana erillisenä tuotteena, jos sitä ei ole avattu, muutettu tai vaurioitettu. Jos asiakas palauttaa tietokoneen, joka on hankittu tuotetunnuskortin mukana, myös tuotetunnuskortti tulee palauttaa.

  Microsoft Store ei hyväksy seuraavia tuotteita palautuksessa: (i) tuotteet, jotka on mukautettu: (ii) erityistilaustuotteet, jos ne eivät ole osa Microsoft Storen markkinointimyyntitarjousta, (iii) tuotteet, joita on käytetty tai muutettu tai joissa näkyy kulumisen tai vaurioiden jälkiä, (iv) fyysiset ja ladattavat lahjakortit ja palvelukortit (eli Skype-kortit, Xbox Live -kortit), (v) suoritetut palvelut, (vi) käyttömuisti (RAM) -tuotteet, (vii) loppuunmyyntituotteet tai tuotteet, joissa on merkintä loppuunmyynti tai ei-palautettava.

  Lisäehdot:

  Päivitysmahdollisuus ja palautukset. Jos asiakas on ostanut muutoin palautettavan tuotteen, jolla on päivitysmahdollisuus, palautukset hyväksytään palautusaikana ja sitä koskevat seuraavat erityismenettelyt:

  • Mikäli tuote palautetaan ennen päivityksen julkaisemista, asiakas ei saa päivitystä.
  • Mikäli tuote palautetaan päivityksen julkaisemisen jälkeen, sekä tuote että päivitys on palautettava yhdessä.

  Kampanjat ja paketit. Kampanjatuotteiden ja pakettien osalta kaikki siihen sisältyvät tuotteet ja/tai palvelut on palautettava yhdessä. Jos kampanjaan ja/tai pakettiin kuuluvaa palvelua on käytetty (esimerkiksi käytetty kampanjakoodi), palvelun koko jälleenmyyntihinta vähennetään hyvityssummasta. Kun paketti on hankittu ja vain paketin osa palautetaan, pakettialennus on mitätön ja paketin kokonaisalennus vähennetään hyvityksestä.

  Henkilötiedot. Microsoft ei ole vastuussa mistään palautetuissa tuotteissa olevista henkilötiedoista. Asiakkaan tulee varmistaa, että sen henkilötiedot on poistettu kaikista tuotteista ennen palautusta.

 12. TUOTETAKUUT

  Monissa Microsoft Storessa saatavilla olevissa tuotteissa on valmistajan takuu. Valmistajan takuussa on yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten käsitellään ongelmia, jotka eivät kuulu takuun piiriin. Joidenkin tuotteiden osalta asiakas voi hankkia laajennetun palvelusuunnitelman lisähintaan. Lisätietoja on kyseisissä suunnitelmissa. Tämän lisäksi Microsoftin tuotteissa voi olla takuita, joita ei voi hylätä lain mukaan, kuten viallisiin, vaurioituneisiin tai väärin kuvattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvä suojaus. Näiden oikeuksien lisäksi on myös kaupallisia takuita. Lisätietoja kaupallisista takuista ja kuluttajan oikeuksista. Jos asiakas kohtaa ongelmia tuotteen suhteen, hänen tulee ottaa yhteyttä myyntiin ja tukeen.

 13. ASIAKASPALVELU

  Asiakas voi ottaa yhteyttä Microsoftiin ja pyytää tietoja Microsoftin tuotteista ja palveluista tai asiakkaan ostoksista tai esittää asiakastukikyselyitä käyttämällä asiakasyhteyskanavia, jotka on esitetty myynnin ja tuen sivulla.

 14. KIERRÄTYS

  Lisätietoja Microsoftin jätteen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiston palauttamiskäytännöstä asiakkaan oikeustoimialueella on kohdassa Kierrätys.

Asiakkaan Microsoft Storen käyttämistä ja asiakkaalle myymistä koskevat ehdot

 1. EHTOJEN MUUNTELU

  Niitä Käyttö- ja myyntiehtoja, jotka olivat voimassa asiakkaan hyväksyessä ne, sovelletaan asiakkaan tekemiin ostoihin ja ne toimivat asiakkaan ja Microsoftin välisenä ostosopimuksena. Microsoft on voinut päivittää Käyttö- ja myyntiehdot ilman erillistä ilmoitusta ennen asiakkaan seuraavaa ostosta. Asiakkaan tulee tutustua ajantasaisiin käyttö- ja myyntiehtoihin aina Microsoft Storessa vieraillessaan. Microsoft suosittelee, että asiakas tallentaa tai tulostaa Käyttö- ja myyntiehtojen kopion myöhempää tarvetta varten ja käytettäväksi ostosten tekemisen yhteydessä.

 2. ALAIKÄISTEN KÄYTÖN RAJOITUS

  Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen omassa asuinmaassaan, ennen kuin hän voi ostaa tuotteita Microsoft Storesta.

 3. TIETOSUOJA JA HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SUOJAAMINEN

  Asiakkaan tietoja ja hänen ostohistoriaansa käsitellään Microsoftin tietosuojalausekkeen mukaisesti.

 4. TUOTTEEN NÄYTTÄMINEN JA VÄRIT

  Microsoft pyrkii näyttämään tuotteen värit ja kuvat mahdollisimman tarkasti. Erilaiset tietokonenäytöt näyttävät kuitenkin värit eri tavoin, eikä Microsoft voi taata, että asiakkaan näytössä näkemät värit olisivat täsmälleen samanvärisiä tuotteen kanssa.

 5. SIVUSTON VIRHEET

  Microsoft pyrkii kaikin keinoin takaamaan, että se julkaisee paikkansapitäviä tietoja, päivittää Sivuston säännöllisesti ja korjaa virheet sellaisia havaitessaan. Kaikki Microsoftin Sivuston sisältö voi kuitenkin olla milloin tahansa virheellistä tai vanhentunutta. Microsoft pidättää oikeuden tehdä muutoksia Microsoft Store -Sivustoon milloin tahansa, mukaan lukien tuotteiden hinnat, tekniset tiedot, tarjoukset ja saatavuus.

 6. SIVUSTON KÄYTTÄMISEN PÄÄTTÄMINEN

  Microsoft voi sulkea asiakkaan tilin tai päättää asiakkaan oikeuden käyttää Microsoft Store -sivustoa milloin tahansa ja perustelluista syistä, mukaan lukien rajoituksetta se, että asiakas rikkoo näitä Käyttö- ja myyntiehtoja, tai se, että Microsoft ei enää ylläpidä Sivustoa. Kun asiakas käyttää Microsoft Storea, hän suostuu samalla siihen, että hän on itse vastuussa kaikista ennen oikeuksien päättämistä tekemistään tilauksista tai aiheuttamistaan maksuista. Microsoft voi tehdä muutoksia Microsoft Storeen tai lopettaa sen tai muutoin keskeyttää sen tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman asiakkaalle annettavaa erillistä ilmoitusta. Jos tällainen muutos, keskeytys tai päättäminen vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuteen käyttää Palvelua ja/tai tuotetta tai jollakin muulla tavoin keskeyttää asiakkaan tilauksen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Microsoft Storeen.

 7. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS

  TÄMÄN KOHDAN EHTOJA SOVELLETAAN, JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU. TÄMÄN KOHDAN TARKOITUKSENA EI OLE RAJOITTAA MICROSOFTIN LAKIIN PERUSTUVAA VASTUUTA ASIAKASTA KOHTAAN (MUKAAN LUKIEN VASTUU, JOKA MICROSOFTILLA ON ASIAKASTA KOHTAAN ASIAKKAAN MAHDOLLISTEN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN NOJALLA).

  MICROSOFT STORESSA MYYTYJÄ TUOTTEITA KOSKEVAT PAKOLLISET LAKISÄÄTEISET TAKUUT JA SOVELTUVISSA TAPAUKSISSA TUOTTEILLE MYÖNNETÄÄN TAKUU AINOASTAAN TUOTTEIDEN MUKANA MAHDOLLISESTI TULEVAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAI VALMISTAJAN TAKUUN EHTOJEN MUKAISESTI.

  JOLLEI TUOTTEEN MUKANA MAHDOLLISESTI TULEVASSA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TAI VALMISTAJAN TAKUUSSA ERIKSEEN TOISIN MAINITA, MITÄÄN TAKUITA EI MYÖNNETÄ.

  MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA EIKÄ ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TUOTTEIDEN KUNNOSTA, MUKAAN LUKIEN SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MICROSOFT MYÖNTÄÄ ASIAKKAALLE VIALLISIIN TUOTTEISIIN PAKOLLISEN SOVELLETTAVAN LAIN TAI LAKISÄÄTEISTEN TAKUIDEN TARJOAMAN SUOJAN JA EDUT.

  MICROSOFT STORE JA SEN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISINAAN” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. MICROSOFT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MICROSOFT STOREEN LIITTYEN MITÄÄN MUITA TAKUITA TAI LUPAUKSIA KUIN TÄSSÄ ASIAKIRJASSA ESITETYT, MUKAAN LUKIEN MICROSOFT STOREN KÄYTÖN KESKEYTYMÄTTÖMYYS TAI VIRHEETTÖMYYS. MICROSOFT EI KIISTÄ OMAA TAI EDUSTAJIENSA VASTUUTA PETOKSIIN TAI HENKILÖVAHINKOIHIN TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ JOHTUVIIN KUOLEMANTAPAUKSIIN LIITTYEN.

  ASIAKAS HYVÄKSYY SEN, ETTÄ KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA JA/TAI TEKEMÄLLÄ OSTOJA SIVUSTON KAUTTA HÄN EI OLE LUOTTANUT SAAVANSA EIKÄ SAA MITÄÄN KORVAUKSIA MIHINKÄÄN ILMOITUKSEEN, ESITYKSEEN, VAKUUTUKSEEN TAI TAKUUSEEN, OLIPA SE KIRJALLINEN TAI SUULLINEN (JA OLIPA SE TEHTY HYVÄSSÄ USKOSSA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA), JOTA EI NÄISSÄ KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOISSA, MICROSOFTIN TIETOSUOJALAUSEKKEESSA JA/TAI MICROSOFT STOREN KÄYTÄNNÖISSÄ NIMENOMAISESTI OLE MÄÄRITETTY .

 8. YLEISET LAIN ASETTAMAT EHDOT

  29.1   Sopimuksen tulkitseminen

  Mikäli jollakin lainkäyttöalueella jokin tämän Sopimuksen ehto tai sen soveltaminen johonkin osapuoleen tai jossakin olosuhteissa on kielletty, rajoitettu tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto ei ole voimassa kyseisellä lainkäyttöalueella, mutta tämä ei kuitenkaan mitätöi tämän Sopimuksen muita ehtoja eikä vaikuta näiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millään muulla lainkäyttöalueella tai sen soveltamiseen muihin osapuoliin tai muissa olosuhteissa. Mikäli mahdollista, kaikki tällaiset määräykset ovat voimassa sovellettavan lain sallimissa enimmäisrajoissa, ja niitä tulkitaan ja sovelletaan vähäisemmässä määrin, mikäli niiden tulee olla voimassa. Muita ehtoja voi olla voimassa, mikäli asiakas ostaa tuotteita tai palveluja muista Microsoftin sivustoista.

  29.2   Sopimuksen siirto

  Microsoft voi siirtää, luovuttaa tai muutoin määrätä milloin tahansa tämän Sopimuksen nojalla olevat oikeutensa kokonaisuudessaan tai osittain ilmoittamatta siitä erikseen asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa mitään sen nojalla saamia oikeuksiaan.

  29.3   Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

  Tämä Sopimus on vain asiakkaan ja Microsoftin eduksi. Tällä Sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta tässä sopimuksessa mainittuja seuraajia ja tahoja, joille sopimus on siirretty.

  29.4   Vaatimukset

  Vaatimukset on tehtävä sovellettavan lain vaatiman ajan sisällä. Jos asiakas ei jätä vaatimustaan ajoissa, oikeus sen antamiseen on pysyvästi estetty.

  29.5   Ilmoitukset ja viestintä

  Asiakastukea koskevia kyselyitä voi tehdä Sivuston myynti- ja tukisivulla. Riitatilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen Microsoftin osoitteeseen, joka on ilmoitettu näiden Käyttö- ja myyntiehtojen alussa.

  29.6.   Sovellettava laki

  TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA KAIKKIIN VAATIMUKSIIN, RIITOIHIN JA SOPIMUKSEN ULKOPUOLISIIN VELVOLLISUUKSIIN, MUKAAN LUKIEN VAATIMUKSET SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, TAKUUN RIKKOMISESTA, KULUTTAJANSUOJALAISTA, EPÄREILUN KILPAILUN LAISTA JA SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ, SOVELLETAAN IRLANNIN LAKEJA. OSAPUOLET (ASIAKAS JA MICROSOFT) TÄTEN LUOVUTTAVAT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISIIN VELVOLLISUUKSIIN LIITTYVIEN RIITOJEN YKSINOIKEUDELLISEN TOIMIVALLAN IRLANNIN TUOMIOISTUIMILLE.

 1. ILMOITUKSET

  Ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuden loukkauksesta tulee toimittaa Microsoftin nimeämälle asiamiehelle. Lisätietoja tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksista ja korvausmenettelyistä sekä yhteystiedot ovat luettavissa seuraavassa osoitteessa: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. LÄHETETTYIHIN, MENETTELYN KANNALTA EPÄOLENNAISIIN TIEDUSTELUIHIN EI VASTATA.

Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset

Sivuston ja Palvelun koko sisältö on tekijänoikeuksin suojattu: Copyright © 2015 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Sivuston, Palvelun ja sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Microsoftille tai sen toimittajille. Microsoft ja kaikkien Microsoftin tuotteiden ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet voivat olla joko Microsoftin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja/tai muissa maissa.

Luettelo Microsoftin tavaramerkeistä on luettavissa seuraavassa verkko-osoitteessa:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetty.


 
Takaisin ylös
Kysymyksiä?