Microsoft® Store opiskelijoille

Käyttöehdot

Päivämäärä: tammikuu 2013

Microsoft tarjoaa opiskelijoiden Storessa tietyn alennuksen ohjelmistoista, laitteistoista ja muista tuotteista tarjoukseen kelvollisille opiskelijoille, tiedekunnille ja henkilöstölle ("Kelvolliset opiskelijat" kuten määritelty alla) ( "Ohjelma"). Ohjelmaa, joka sisältää kaikki ohjelmaan kuuluvat tarjoukset, tarjotaan ohjelmaan oikeutetuille opiskelijoille seuraavin käyttöehdoin ("Ehdot"). Osallistumalla ohjelmaan ja hyödyntämällä ohjelman tarjouksia vakuutat, että olet tarjouksiin oikeutettu opiskelija ja että hyväksyt nämä ehdot sekä noudatat niitä. Mikäli näissä ehdoissa ei ole muuta määritetty, kaikki Microsoft Storen muut myyntiehdot, mukaan lukien palautusehdot ja käyttö- ja myyntiehdot, koskevat ohjelman kautta hankittuja tuotteita.

OHJELMAN KUVAUS

Kelvolliset opiskelijat voivat käyttää ohjelman tarjouksia hyväkseen ja ostaa tuotteita Microsoft Storen opiskelijoille tarkoitetusta Internet-sivustosta osoitteessa http://www.microsoftstore.com/store/mseea/fi_FI/home ( "Tarjoussivusto") tai jossakin muussa asianmukaisessa osoitteessa.

OHJELMA JA TARJOUKSEN KESTO

Ohjelma jatkuu kunnes Microsoft lopettaa sen. Microsoft pidättää oikeuden lopettaa tai peruuttaa ohjelman tai muutoin muuttaa ohjelmaa ja näitä ehtoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Microsoft pidättää itsellään myös oikeuden lopettaa tai peruuttaa minkä tahansa tarjouksen tai muuttaa jotakin tiettyä tarjousta, joka on tehty ohjelman kautta, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

OHJELMAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Tämä ohjelma on tarkoitettu vain henkilöille, jotka täyttävät alla kuvatut kelpoisuusvaatimukset ("Kelvolliset opiskelijat"):

  1. Henkilön on oltava kokopäiväinen tai osa-aikainen korkeakoulun tai yliopiston opiskelija tai tiedekunnassa työskentelevä tai kelvollisen oppilaitoksen henkilöstöä ja hänen täytyy pyydettäessä pystyä esittämään todiste kelpoisuudestaan Microsoftille tai sen valtuuttamalle myyjälle. Näistä oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat (alumnit) eivät ole kelvollisia.
  2. Henkilön täytyy tarkistaa kelvollisuutensa tarjoussivun tarkistusprosessin kautta.
  3. Henkilöllä täytyy olla Microsoft-tili tai hänen täytyy luoda sellainen ostohetkellä.

Jos osallistut ohjelmaan, Microsoftilla tai sen valtuuttamalla jälleenmyyjällä on oikeus ottaa sinuun yhteyttä ja tarkistaa, että olet ohjelman ehdot täyttävä kelvollinen opiskelija. Jos kelpoisuuden todistavaa riittävää opiskelutositetta ei toimiteta Microsoftille tai sen valtuuttamalle jälleenmyyjälle, henkilö on velvollinen maksamaan Microsoftille ohjelman alennetun hinnan ja tuotteen/tuotteiden arvioidun vähittäismyyntihinnan välisen erotuksen. Microsoft voi oman harkintansa mukaan päättää, riittävätkö toimittamasi asiakirjat todistamaan oikeutesi tarjouksiin opiskelijana. Toimittamalla kelpoisuuteen liittyvää tietoa Microsoftin valtuuttamalle jälleenmyyjälle suostut siihen, että jälleenmyyjä voi välittää tämän tiedon Microsoftille ohjelmaan liittyviin tarkoituksiin.

Microsoft voi oman harkintansa mukaan hyväksyä muita kelpoisuuden tarkistamisprosesseja verkossa olevan tarkistusprosessin sijaan. Microsoft voi oman harkintansa mukaan päättää ohjelman kelpoisuusehdoista ja voi muuttaa kelpoisuusehtoja tai evätä kelpoisuuden milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

OSTORAJOITUKSET

Alennetut ohjelmistot:

  1. Office 365 University -ohjelmisto: Jokainen ohjelmaan kelvollinen opiskelija voi ostaa enintään kaksi Office 365 University -tuotetta. Ohjelmaan kelvollinen opiskelija saa aktivoida toisen Office 365 University -tuotteen vasta kolmen vuoden päästä ensimmäisestä aktivoinnista.
  2. Windows 8 Professional Student -ohjelmisto: kukin kelvollinen opiskelija voi ostaa enintään yksi (1) käyttöoikeutt 12 kuukauden ajanjakson aikana.
  3. Muut tarjotut ohjelmistot: Jollei muuta mainita tarjouksen omissa ehdoissa, ohjelmaan kelvollinen opiskelija saa ostaa ohjelman puitteissa enintään kolme ohjelmiston käyttöoikeutta 12 kuukauden ajanjaksoa kohden ja vain yhden käyttöoikeuden ohjelmistonimikettä kohden. Samaan kotitalouteen ei saa missään tapauksessa hankkia enempää kuin kolme ohjelmistokäyttöoikeutta 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Alennetut laitteistot ja muu kohteet:

Ohjelmaan liittyvissä tarjouksissa, jotka sisältävät laitteita tai muita kuin ohjelmistotuotteita, saattaa myös olla rajoituksia koskien tuotteiden lukumäärää, jonka opiskelija tai kotitalous voi hankkia tiettynä ajanjaksona. Nämä rajoitukset on kuvattu kyseessä olevan tarjouksen ehdoissa.

TARJOUSOHJELMISTOT

Ohjelman kautta tarjottavat ohjelmistotuoteversiot ovat sähköisesti verkosta ladattavia ("ESD"). Tietyistä ohjelmista voi olla mahdollista tilata levykkeellä oleva varmuuskopio lisämaksusta tarjoussivuston kautta.

Takaisin ylös
Kysymyksiä?