Mielőtt egy terméket visszaküldene

Ha probléma merült fel egy megvásárolt termékkel kapcsolatban, a visszaküldés előtt érdemes figyelembe venni a következőket:

 • Keresse meg az online súgót a Microsoft támogatási webhelyén.
 • Tegyen közzé kérdést a Microsoft vitafórumain.
 • Forduljon az Értékesítés és támogatás részlegünkhöz műszaki terméktámogatásért, ahol felteheti megrendelésére vonatkozó kérdéseit, valamint a szoftverek letöltésével és telepítésével kapcsolatban segítséget kérhet.

Visszaküldési szabályzat

A Microsoft Store teljes visszaküldési szabályzata itt található meg részletesen, és a Használat és értékesítés feltételei című dokumentumban olvasható. A visszaküldési szabályzat minden olyan jogi garancián vagy egyéb törvényes visszaküldési jogon felül érvényes, amelyek a törvény alapján Önt megilletik (lásd lent a Termékszavatosság szakaszt).

A visszaküldési feltételektől függően harminc (30) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vételi szerződéstől és visszatérítést kérhet. Az elállási időszak az alábbi dátumtól számított harminc (30) naptári nap elteltével jár le:

 • Letölthető termékek esetén, amikor a termékeket a fiókjába elektronikusan leszállítottuk, és azokat letöltés céljából elérhetővé tettük.
 • Letölthető előfizetések és szolgáltatások esetén, amikor a megrendelési folyamat során a Vásárlás gombra kattint. Az előfizetés vagy a szolgáltatás nyújtása a vásárlás után azonnal elkezdődhet.
 • A fizikai/nem letölthető termékek esetén a kiszállítástól.
 • Előrendelt letölthető termékek és szolgáltatások esetén, amikor a termékeket az Ön fiókjába elektronikusan leszállítottuk, és letölthetővé tettük. Előrendelt fizikai/nem letölthető termékek esetén, amikor a termékeket kiszállítottuk.
 • Egyszerre megrendelt, de külön szállított termékek esetén, amikor az utolsó terméket kiszállítottuk, vagy elérhetővé tettük.
 • Több tételből vagy darabból álló termék esetén, amikor az utolsó tételt vagy darabot kiszállítottuk, vagy elérhetővé tettük.
 • Meghatározott időszak alatt való rendszeres termékszállítás esetén, amikor az első terméket kiszállítottuk, vagy elérhetővé tettük.

Ha az Ön országában alkalmazandó jogszabályok hosszabb elállási időszakot biztosítanak, akkor az az időszak érvényes. Ünnepek alkalmával vagy más időszakokban meghosszabbíthatjuk az elállási jog időszakát. Ha a webhelyünkön hosszabb időszakot hirdetünk meg, akkor a meghirdetett időszak az érvényes.

Elállási jogának érvényesítésére vonatkozó döntéséről a 30 napos elállási időszakon belül értesítenie kell minket. A döntés közlésével és a visszaküldés kezdeményezésével kapcsolatos értesítés menetére vonatkozó információk a lenti Visszaküldési eljárás című részben olvashatók. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha annak lejárta előtt értesít minket elállási jogának gyakorlásáról.

Az elállás kihatásai

Ha él elállási jogával, akkor minden Öntől kapott összeget indokolatlan késedelem nélkül visszatérítünk, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve az olyan kiegészítő költségeket, amelyek amiatt keletkeztek, hogy Ön az általunk kínált legkevésbé költséges szokásos kézbesítési mód helyett másik módot választott). A visszatérítést az Ön szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítése kézhezvételétől számított legfeljebb 14 naptári napon belül elvégezzük. A visszatérítés az eredeti tranzakciónál használt fizetési módon történik, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodott meg; minden esetre a visszafizetés eredményeként Önnél semmilyen díj sem merül fel.

Az árut vissza kell küldenie indokolatlan késedelem nélkül, és mindenképpen attól a naptól számított legkésőbb 14 naptári napon belül, amikor a szerződéstől való elállásról értesít minket. A határidőt akkor tartja be, ha az árut a 14 naptári napos határidő lejárta előtt visszaküldi. Átvételüket követően, megvizsgáljuk a tételeket, és ha megfelelnek a visszaküldési feltételeknek, a vásárláskor használt fizetési módon jóváírjuk a visszafizetést, és a visszatérítésről értesítő e-mailt küldünk.

A visszafizetést addig visszatarthatjuk, amíg a termékeket visszakapjuk, vagy amíg bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a termékeket visszaküldte, a legkorábbi időpontot alkalmazva. Mi viseljük a visszaküldés költségeit. Ön csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely a jellegéhez, tulajdonságaihoz és működéséhez szükséges nem megfelelő kezelésből származik.

Visszaküldési feltételek

A termékek visszaküldése a visszaküldésre vonatkozó feltételek teljesülése esetén lehetséges. Az elállás feltételeként, és a jog által megengedett mértékben, az alábbi követelmények alkalmazandók.

Minden terméket az elvárható gondossággal eljárva kell visszaküldeni (például nem látszhat rajta kopás vagy károsodás, és újraértékesíthető állapotban kell lennie). Minden visszaküldött termékhez mellékelni kell az eredeti dokumentációt, használati útmutatókat, regisztrációs lapot, alkatrészeket és összetevőket (ideértve a kábeleket, vezérlőket és kiegészítőket), valamint az eredeti gyártói csomagolást. Ha szoftvert küld vissza, mellékelni kell minden adathordozót és termékkulcsot is. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha ezek az elemek hiányoznak, a pénzvisszatérítés késlekedhet, vagy meghiúsulhat, illetve további díjakkal járhat. A Microsoft fenntartja magának a jogot, hogy bármely visszatérítést megtagadjon, ha az nem felel meg a visszatérítés feltételeinek.

A Microsoft Store az alábbi tételek visszaküldését nem fogadja el: (i) személyre szabott, illetve testreszabott tételek, (ii) különleges rendelési tételek, ha azok nem a Microsoft Store akciós kiskereskedelmi értékesítési ajánlatának részét képzik, (iii) használt, módosított, illetve kopást vagy sérülést mutató tételek, (iv) fizikai és letölthető ajándékkártyák és szolgáltatási/előfizetési kártyák (azaz Skype-, Xbox Live-, Xbox Music Pass-, Windows Áruház-kártyák), (v) elvégzett szolgáltatások, (vi) véletlen hozzáférésű memória („RAM”) termékek, valamint (vii) kiárusítás során értékesített, illetve „végkiárusítás” vagy „nem visszaküldhető” jelölésű tételek.

További feltételek:

Letölthető termékek és előfizetések. Az erre jogosult letölthető termékek és előfizetések esetén megkövetelhetjük, hogy a visszaküldés feltételeként aláírjon egy, a megsemmisítésről szóló elektronikus nyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy a terméket eltávolította, és arról nem készített másolatot. A termékek termékkulcsait zároljuk, és a későbbiekben már nem tudja telepíteni, vagy használni a szoftvert.

Szolgáltatások. Ahhoz, hogy visszaküldhessen egy szolgáltatást, az nem lehet már teljesített, elvégzett vagy Ön által elfogyasztott.

Szoftver és játékok. Szoftver és játékok esetén minden dobozba csomagolt szoftvert és videojátékot sértetlenül lezárva kell visszaküldeni.

Telefonok. A telefonokat a visszaküldési időszak alatt vissza lehet küldeni, de az Ön felelőssége lemondani a szolgáltatást a szolgáltató által meghatározott időn belül, vagy a szolgáltató díjat számolhat fel Önnek az idő előtti megszüntetésért. Ez a szolgáltató eljárása, és nem tudjuk befolyásolni a lemondási feltételeket.

Termékkulcs-kártyák („PKC”). A számítógépekkel vásárolt termékkulcs-kártyát („PKC”) önálló termékként vissza lehet küldeni a visszaküldési időszak alatt, amennyiben nem nyitotta ki, nem változtatta meg, és nem sérült. Ha a PKC-val együtt vásárolt számítógépet küldi vissza, a PKC-t is vissza kell küldeni.


Frissítési lehetőség és visszaküldés. Ha egy egyébként visszaküldhető terméket frissítési lehetőséggel vásárolt meg, lehetséges a visszaküldés a visszaküldési időszakon belül, de a következő különleges visszaküldési eljárás érvényes:
 • Ha a terméket a frissítés kiadása előtt küldi vissza, már nem kapja meg a frissített terméket.
 • Ha a terméket a frissítés kiadása után küldi vissza, akkor az eredeti és a frissített terméket is vissza kell küldenie.

Akciók és csomagok. Akciós termékek és csomagok esetén minden megvásárolt terméket és/vagy szolgáltatást együtt kell visszaküldeni. Ha az akcióban és/vagy csomagban lévő valamelyik szolgáltatást már használta (például egy promóciós kód), illetve ha az akció és/vagy csomag vissza nem téríthető tételt tartalmaz, a szolgáltatás és/vagy vissza nem téríthető tétel teljes kiskereskedelmi árát levonjuk a visszatérítendő összegből. Ha csomagot vásárolt, és annak csak egy részét küldi vissza, a csomagkedvezményt levonjuk a visszatérítendő összegből.

Próbaidőszakos ajánlatok. Ha bármilyen próbaidőszakos ajánlatban vesz részt, a szolgáltatást le kell mondania a próbaidőszak végéig újabb díjfizetések elkerülése érdekében, kivéve, ha ettől eltérő értesítést küldünk. Ha nem mondja le a szolgáltatást a próbaidőszak végén, akkor felhatalmaz minket arra, hogy díjat számítsunk fel a szolgáltatásért a megadott fizetési módon.

Személyes adatok. A Microsoft nem felelős a visszaküldött terméken szereplő bármilyen személyes adatért. Kérjük, hogy a személyes adatait minden termékről távolítsa el a visszaküldés előtt.

Visszaküldési eljárás

A weboldalról rendelt legtöbb tétel visszaküldését azonnal, az interneten kezdeményezheti. A visszaküldés megkezdéséhez keresse fel a Rendelési előzmények részt, majd kövesse az ott található lépéseket. Megteheti azt is, hogy a visszaküldést telefonon kérelmezi. Igénybe veheti a mellékelt szerződésbontási űrlapot is, de nem kötelező. Ha ezt az űrlapot használja, kérjük, hogy küldje el az elállási időszakon belül az űrlapon jelzett e-mail címre, és mi haladéktalanul küldünk Önnek egy visszaküldésről értesítő e-mailt.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi és biztonsági szabályzatnak megfelelően egyes termékek lemondásának és a visszatérítésnek a teljesítése érdekében telefonon történő megerősítésre lehet szükség.

Online

 1. A visszaküldés megkezdéséhez az interneten keresse fel a Rendelési előzmények részt.
 2. Kattintson az interneten rendelhető tételek visszaküldési hivatkozására, majd kövesse a képernyőn megjelenő további utasításokat.
 3. Miután elvégezte a visszaküldést, nyomtassa ki a visszaküldési címkét (ha van).
 4. Rögzítse a csomagra. Takarja le, vagy távolítsa el a csomagon maradt korábbi nyomkövető címkéket.
 5. Ha Norvégiából, Liechtensteinból vagy Svájcból küld vissza árut, kérjük, várjon egy munkanapot a számlát tartalmazó e-mail megérkezésére.
 6. Vigye el a csomagot és a számlát (ha van) a UPS-hez. Keressen UPS szállítási telephelyet a közelben.
 7. Szállíttassa el a UPS-től.

Miután befejezte a visszaküldést, visszaigazoló e-mailt küldünk róla.

Telefonon

Forduljon az Értékesítés és támogatás részleghez, ha a 30 (harminc) napos elállási időszakon belül visszaküldést szeretne kérni. Miután elvégezte az utasításokat, és befejezte a visszaküldési eljárást ügyféltámogató munkatársunkkal, visszaigazoló e-mailt küldünk a visszaküldésről.

A visszaküldés állapota

Keresse fel a Rendelési előzmények részt, vagy forduljon az Értékesítés és támogatás részleghez.

Termékszavatosságok

A Microsoft Store-ban elérhető több termékre gyártói jótállás vonatkozik. Olvassa el a gyártói jótállás arra vonatkozó részeit, hogy miként tudja megoldani a jótállás hatálya alá tartozó problémákat. Egyes termékekre lehetősége nyílik további díjért Kiterjesztett szolgáltatási szerződést vásárolni. További információt a vonatkozó szerződésekben talál.

Ezen felül a termékeinkhez olyan garanciákat is adhatunk, amelyeket a jogszabály alapján nem lehet megtagadni, például a hibás vagy helytelenül leírt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényes védelem. Bármely kereskedelmi szavatosság ezeket a jogokat egészíti ki. További információ a kereskedelmi jótállásról és a törvényes jogokról.

Amennyiben a termékkel kapcsolatosan bármilyen problémája merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba az Értékesítés és támogatás részleggel.

 
Vissza a tetejére
Kérdések?