Voordat u een product terugzendt

Als u een probleem hebt met een product, staan er mogelijk andere acties open voordat u het product terugzendt:

 • Zoek online hulp op de website Microsoft Ondersteuning.
 • Stel een vraag in een Microsoft-discussiegroep.
 • Neem contact op met Verkoop en ondersteuning voor technische productondersteuning, bij vragen over uw bestelling of voor hulp met het downloaden en installeren van software.

Terugzendbeleid

Het volledige terugzendbeleid van Microsoft Store wordt hier uiteengezet, evenals in de Gebruikers- en verkoopvoorwaarden. Het terugzendbeleid is een aanvulling op de wettelijke garantie en andere terugzendrechten waarop u wettelijk aanspraak kunt maken (zie het deel Productgarantie hieronder).

Afhankelijk van onze terugzendcriteria kunt u de koopovereenkomst binnen dertig (30) kalenderdagen na aankoop intrekken en een terugbetaling vragen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Deze intrekperiode vervalt na dertig (30) kalenderdagen vanaf:

 • Bij downloadbare producten: zodra de producten elektronisch zijn afgeleverd in uw account en beschikbaar zijn voor downloaden.
 • Bij downloadbare abonnementen en diensten: zodra u bij de kassa op de aankooptoets hebt geklikt. Mogelijk start het abonnement of de service meteen na aankoop.
 • Bij niet-downloadbare producten die fysiek worden afgeleverd: na levering.
 • Bij vooraf bestelde downloadbare producten en abonnementen: zodra de producten elektronisch zijn afgeleverd in uw account en beschikbaar zijn voor downloaden. Bij vooraf bestelde niet-downloadbare producten die fysiek worden afgeleverd: op het moment dat de producten zijn afgeleverd.
 • In het geval dat de producten samen werden besteld, maar afzonderlijk zijn geleverd, zodra het laatste product is geleverd of beschikbaar is gesteld.
 • In het geval het product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat, zodra de laatste partij of het laatste onderdeel is geleverd of beschikbaar is gesteld.
 • In het geval van een regelmatige levering van producten tijdens een vooraf vastgelegde periode, zodra het eerste product is geleverd of beschikbaar is gesteld.

Als het toepasselijk recht in uw land u een langere intrekkingsperiode toekent, dan geldt die periode. Mogelijk verlengen we uw recht op een intrekkingsperiode tijdens een vakantie- of een andere periode. Als op onze website een langere intrekkingsperiode wordt vermeld, geldt de aangegeven periode.

Als u uw recht op intrekking wilt uitoefenen, moet u ons 30 dagen voordat de intrekkingsperiode vervalt, van uw beslissing op de hoogte brengen. Raadpleeg het onderstaande deel over ons Terugzendproces voor informatie over hoe u ons op de hoogte kunt brengen van uw beslissing om de terugzendprocedure te starten. Teneinde aan de deadline voor de intrekking te voldoen, is het voldoende dat u ons uw bericht, waarin u aangeeft een beroep te willen doen op het intrekkingsrecht, toestuurt voordat de intrekkingsperiode is verlopen.

Gevolgen van de intrekking

Als u het intrekkingsrecht wilt uitoefenen, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een specifieke soort levering die verschilt van de minst dure standaard leveringsmogelijkheid die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om dit contract in te trekken. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze die u hebt gekozen voor de initiële transactie, tenzij dit expliciet anders werd overeengekomen. in geen geval zullen er kosten worden aangerekend voor de terugbetaling.

U moet ons de goederen zonder verwijl terugbezorgen, ten laatste binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst in te trekken. Aan deze termijn is voldaan indien u ons de goederen terugzendt voor het einde van de periode van 14 kalenderdagen. We zullen de artikelen bij ontvangst onderzoeken. Als ze voldoen aan de terugzendvoorwaarden, storten we het bedrag terug via dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor uw aankoop. We sturen u per e-mail een melding hierover.

Mogelijk houden we de terugbetaling in tot we de goederen van u hebben terug ontvangen of u ons het bewijs hebt geleverd dat deze producten zijn teruggestuurd (afhankelijk van wat het snelste is). De terugzendkosten zijn voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen ten gevolge van andere behandelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

Terugzendcriteria

Wij accepteren het terugzenden van artikelen die voldoen aan onze terugzendcriteria. Als voorwaarden voor de intrekking en voor zover toegelaten door de wet, gelden de volgende vereisten:

Voor alle teruggezonden producten moeten redelijke maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen (ze mogen bijvoorbeeld geen slijtage of schade vertonen en moeten in een toestand verkeren die ons toelaat om het artikel opnieuw te verkopen). Alle terugzendingen moeten worden vergezeld van de oorspronkelijke documentatie, instructiehandleidingen, registratie, en onderdelen en componenten (inclusief kabels, controllers en accessoires) en zijn verpakt in de originele verpakking van de producent. Als u software retourneert, moet u ook alle media en productcodes meezenden. Afhankelijk van de geldende wetgeving, kan het niet meesturen van dit soort items de terugbetaling in de weg staan of vertragen, of leiden tot aanvullende kosten. Microsoft behoudt zich het recht voor een terugzending te weigeren als niet aan de criteria en voorwaarden voor de terugzending wordt voldaan.

De volgende artikelen worden niet voor terugzending door de Microsoft Store geaccepteerd: (i) artikelen die zijn gepersonaliseerd of aangepast: (ii) speciaal bestelde artikelen, als deze geen deel uitmaken van een speciaal winkelaanbod ter promotie van de Microsoft Store, (iii) artikelen die zijn gebruikt, veranderd, of die slijtage of schade vertonen, (iv) fysieke en downloadbare cadeaubonnen en service-/abonnementskaarten (d.w.z. Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, Windows Store-kaarten), (v) uitgevoerde diensten, (vi) Random Access Memory-producten (“RAM”) en (vii) producten in de uitverkoop of producten met een specifieke benoeming, zoals 'Definitieve verkoop' of 'Kan niet worden teruggezonden'.

Bijkomende voorwaarden

Downloadbare producten en abonnementen. Voor downloadbare producten en abonnementen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen we vragen dat u een elektronisch bewijs van vernietiging ondertekent als voorwaarde van deze terugzending, om te bevestigen dat u de installatie hebt verwijderd en geen kopieën van het product hebt gemaakt. De productcode van deze producten wordt geblokkeerd en u kunt de software niet meer installeren of gebruiken.

Services. Als u in aanmerking wilt komen voor terugzending, is vereist dat de service nog niet werd afgeleverd, uitgevoerd of door u verbruikt.

Software en games. Voor software en games moeten alle softwaredozen en videogames worden teruggezonden met het zegel intact.

Telefoons. U kunt telefoons terugzenden tijdens de terugzendperiode, maar het is uw verantwoordelijkheid om uw service te annuleren binnen de tijdspanne aangegeven door uw provider. Doet u dit niet, dan kan uw provider u mogelijk kosten aanrekenen voor een vroegtijdige beëindiging. Dit is afhankelijk van het beleid van uw provider. We hebben geen invloed op hun annuleringsbeleid.

Productcodekaarten ("PKC"). Een productcodekaart (“PKC”) aangekocht bij een computer kan binnen de terugzendperiode worden teruggezonden als een losstaand artikel op voorwaarde dat deze niet werd geopend, gewijzigd of beschadigd. Als u samen met de PKC ook een computer terugzendt, dan moet ook de PKC worden teruggezonden.


Upgradeopties en terugzendingen Als u een anderszins terug te zenden product hebt aangekocht met een upgradeoptie, wordt terugzenden nagekomen binnen de geldende terugzendperiode. De volgende bijzondere terugzendprocedures zijn van toepassing:
 • Als u het product terugzendt voordat de upgrade is vrijgegeven, ontvangt u de upgrade niet.
 • Als u het product terugzendt nadat de upgrade werd vrijgegeven, moet u zowel het product als de upgrade samen terugzenden.

Promoties en bundels Voor promoties en bundels moeten alle producten en/of services in de bundel of in de promotie samen worden teruggezonden. Als een dienst die in de promotie en/of bundel is opgenomen is gebruikt (bijvoorbeeld een promotiecode), of als in een promotie en/of bundel een artikel is opgenomen dat niet in aanmerking komt voor terugbetaling, wordt de volledige adviesprijs van de dienst die en/of het artikel dat niet in aanmerking komt voor terugbetaling afgetrokken van de terugbetaling. Als er een bundel is aangekocht en slechts een gedeelte van de bundel wordt teruggezonden, vervalt de bundelkorting en wordt de totale bundelkorting afgetrokken van de terugbetaling.

Aanbiedingen voor proefperiodes Als u deelneemt aan een proefperiodeaanbod, moet u de service annuleren voor het einde van de proefperiode (tenzij we dit anders aangeven) om te voorkomen dat u kosten worden aangerekend. Als u de service niet annuleert voor het einde van de proefperiode, geeft u ons toestemming om u kosten aan te rekenen via de afgesproken betaalwijze voor de service.

Persoonlijke gegevens. Microsoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke gegevens die zich op teruggezonden artikelen bevinden. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens van alle artikelen zijn verwijderd voordat u ze naar ons terugzendt.

Terugzendprocedure

Terugzendingen van de meeste artikelen die bij deze website worden besteld, kunnen onmiddellijk online in gang worden gezet. Als u een terugzending wilt starten, gaat u naar uw Bestelgeschiedenis en volgt u de beschreven stappen. U kunt in plaats daarvan ook telefonisch om een terugzending vragen. U kunt ook gebruikmaken van het bijgaande intrekkingsformulier. Dit is echter geen verplichting. Als u dit formulier gebruikt, stuur het dan elektronisch op binnen de intrekkingsperiode die is vermeld op het formulier. We sturen u zo snel mogelijk een ontvangstbericht via e-mail.

Graag notitie nemen van het feit dat, in naleving van onze privacy- en beveiligingsprocedures, de annulering en terugbetaling van bepaalde producten mogelijk telefonisch moet worden bevestigd voordat deze kunnen worden afgerond.

Online

 1. Ga naar uw Bestelgeschiedenis om een online terugzending te starten.
 2. Klik op de terugzendkoppeling voor artikelen die online kunnen worden teruggezonden en volg de stappen op het scherm.
 3. Als u de terugzending hebt afgerond, kunt u een terugzendlabel afdrukken (als dit van toepassing is).
 4. Bevestig het label op het pakket. Bedek of verwijder eventuele bestaande verzendlabels op het pakket.
 5. Voor terugzendingen vanuit Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland moet u 1 werkdag wachten totdat uw factuur via e-mail is aangekomen.
 6. Breng het pakket en de factuur (indien van toepassing) naar UPS. Zoek een UPS-verzendlocatie bij u in de buurt.
 7. Verzend het pakket vanaf UPS.

Zodra uw order is verwerkt, sturen wij u een bevestiging per e-mail.

Telefonisch

Neem contact op met Verkoop en ondersteuning om binnen dertig (30) dagen na het vervallen van de intrekkingsperiode een terugzending aan te vragen. Als u de instructies hebt opgevolgd en de terugzendprocedure met behulp van de medewerker bij de klantenservice hebt afgerond, sturen we u per e-mail een bevestiging van de terugzending.

Status van een terugzending

Ga naar Bestelgeschiedenis of neem contact op met Verkoop en ondersteuning.

Productgaranties

Veel producten in de Microsoft Store worden geleverd met fabrieksgaranties. Zie de fabrieksgaranties voor specifieke informatie over het oplossen van problemen die door deze garanties worden gedekt. Bij sommige producten wordt u de mogelijkheid geboden tegen extra betaling een uitgebreid serviceplan aan te schaffen. Raadpleeg hiervoor de specifieke plannen.

Bovendien is het mogelijk dat onze producten worden geleverd met wettelijk verplichte garanties, bijvoorbeeld een statutaire bescherming met betrekking tot gebrekkige of verkeerd beschreven goederen of diensten. Eventuele commerciële garanties vormen een aanvulling op deze rechten. Meer informatie over commerciële garanties en statutaire rechten.

Mocht u een probleem ondervinden met uw product, neem dan contact op met Verkoop en ondersteuning.

 
Terug naar top
Vragen?