Microsoft® Student Store

Voorwaarden en bepalingen

Datum Januari 2013

Microsoft biedt bepaalde kortingen op software, hardware en andere items aan in aanmerking komende studenten, leden van de faculteit en personeelsleden (de 'In aanmerking komende studenten' zoals hieronder gedefinieerd) in verband met de Student Store (het 'Programma'). Het Programma, waarin specifiek aanbiedingen in verband met het Programma zijn opgenomen, wordt aangeboden aan In aanmerking komende studenten, onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden'). Door aan het Programma deel te nemen en te profiteren van Programma-aanbiedingen, vertegenwoordigt u dat u een In aanmerking komende student bent en erkent u dat aan deze Voorwaarden bent gebonden. In zoverre dit niet anders wordt bepaald door deze Voorwaarden zijn alle overige aankoopvoorwaarden van Microsoft Store, inclusief en zonder beperking de beleidsrichtlijnen met betrekking tot retournering en de Gebruiks- en verkoopvoorwaarden, van toepassing op aankopen die aan de hand van het Programma zijn gedaan.

PROGRAMMABESCHRIJVING

In aanmerking komende studenten kunnen profiteren van Programma-aanbiedingen en producten aankopen bij de Microsoft Student Store-website op http://www.microsoftstore.com/store/mseea/nl_BE/home (de 'Aanbiedingssite') of enige andere opvolgende URL.

DUUR VAN HET PROGRAMMA EN DE AANBIEDING

Het Programma zal voortduren totdat het door Microsoft wordt stopgezet. Microsoft behoudt zich het recht voor het Programma en deze Voorwaarden te allen tijde en om wat voor reden dan ook te beëindigen, annuleren of anderszins te wijzigen. Microsoft behoudt zich tevens het recht voor enig specifiek aanbod dat wordt gemaakt door of in verband met het Programma te allen tijde en om wat voor reden dan ook te beëindigen, te annuleren of anderszins te wijzigen.

VEREISTEN OM VOOR HET PROGRAMMA IN AANMERKING TE KOMEN

Dit Programma is alleen beschikbaar voor personen die voldoen aan de onderstaande criteria ("In aanmerking komende studenten"):

  1. De persoon moet een fulltime of parttime ingeschreven universitaire of HBO-student, lid van een faculteit of personeelslid bij een in aanmerking komend geaccrediteerd onderwijskundig instituut zijn en op verzoek een bewijs van inschrijving aan Microsoft of de door Microsoft benoemde leverancier kunnen overhandigen. Oud-studenten van deze instituten komen niet in aanmerking;
  2. De persoon moet met succes aantonen dat hij/zij in aanmerking komt via het online academische verificatieproces op de Aanbiedingssite; en
  3. De persoon moet een Microsoft-account hebben of aanmaken ten tijde van de aankoop.

Als u aan het Programma deelneemt, behoudt Microsoft zich het recht voor om rechtstreeks of via een benoemde Microsoft-leverancier contact met u op te nemen om te controleren of u een In aanmerking komende student bent. Als u ervoor kiest Microsoft of de benoemde leverancier niet van voldoende documentatie te voorzien waarmee wordt aangetoond dat u een In aanmerking komende student bent, gaat u ermee akkoord het verschil tussen wat is betaald in verband met het aanbod in een kortingsprogramma en de geschatte volledige winkelprijs van hetzelfde/dezelfde product(en) aan Microsoft terug te betalen. Microsoft bepaalt naar eigen inzicht of enige documentatie die wordt aangeleverd, voldoende is om te controleren of u een In aanmerking komende student bent. Door het leveren van informatie aan de benoemde leverancier van Microsoft in verband met het in aanmerking komen voor het programma, gaat u ermee akkoord dat de leverancier dergelijke informatie voor doeleinden in verband met het Programma met Microsoft deelt.

Microsoft accepteert naar eigen inzicht mogelijk andere vormen van validatie in plaats van het online academische verificatieproces om te bepalen of u in aanmerking komt. Microsoft kan de criteria voor het in aanmerking komen van personen onder het Programma naar eigen inzicht bepalen en de criteria voor het in aanmerking komen te allen tijde en om wat voor reden dan ook wijzigen of iemand afwijzen.

INKOOPBEPERKINGEN

Software met korting:

  1. Office 365 University-software: elke In aanmerking komende student mag maximaal twee Office 365 University-producten kopen. In aanmerking komende studenten kunnen een tweede Office 365 University-product uitsluitend activeren drie jaar na de oorspronkelijke activering.
  2. Windows 8 Professional Student-software: Elke In aanmerking komende student mag maximaal één (1) licentie gedurende een periode van 12 maanden kopen.
  3. Overige aangeboden software: tenzij anderszins aangeduid in de specifieke voorwaarden van de aanbieding, kunnen In aanmerking komende studenten gedurende een periode van 12 maanden maximaal drie softwarelicenties kopen via het Programma, en niet meer dan één licentie per softwaretitel. In geen geval mag een enkel huishouden meer dan maximaal drie softwarelicenties gedurende een periode van 12 maanden kopen.

Hardware en andere artikelen met korting:

Programma-aanbiedingen die betrekking hebben op hardware of andere niet-softwareproducten bevatten tevens beperkingen op het aantal artikelen dat per student, per huishouden, per aanbieding of per periode kan worden gekocht, volgens de beschrijving in de specifieke voorwaarden van de aanbieding.

AANGEBODEN SOFTWARE

In dit Programma worden uitsluitend elektronische softwaredownloadversies ('ESD') van softwareproducten aangeboden. Voor bepaalde titels kan bij de Aanbiedingssite tegen extra kosten een back-upschijf worden besteld.

Terug naar top
Vragen?