VILKÅR FOR BRUK OG SALG

Oppdatert oktober 2015


Velkommen til Microsoft Online Store, som er tilgjengelig på www.microsoftstore.com ("Microsoft Store" eller "Nettsted"). Microsoft Store er et nettsted som drives av Microsoft Ireland Operations Limited, som har adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (samlet kalt "Microsoft", "Vi", "Oss" eller "Vår").

Via Microsoft Store får du tilgang til en rekke ressurser, inkludert nettstedet, informasjon om hvilke programmer, tjenester og andre salgsvarer som er eller ikke er tilgjengelige for kjøp, nedlastingsområder, programmer og verktøy (samlet kalt "Tjenester"). Tjenestene, inkludert eventuelle oppdateringer, forbedringer, nye funksjoner og/eller eventuelle nye nettfunksjoner som legges til, er underlagt disse Vilkårene for Bruk og Salg ("Vilkår for Bruk og Salg"). Ved å bruke Nettstedet, kjøpe produkter fra Microsoft Store eller bruke noen av Tjenestene, godtar du disse Vilkårene for Bruk og Salg, Microsofts Personvernerklæring (se avsnittet nedenfor: PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER) og gjeldende vilkår og betingelser, retningslinjer eller fraskrivelser som er omtalt her, og som er tilgjengelige via de tilhørende hyperkoblingene (samlet kalt "Microsoft Store-retningslinjer"). Microsoft Store-retningslinjene finnes også på Microsoft Store-webområdet. Vi anbefaler deg å lese Microsoft Store-retningslinjene nøye. Disse Vilkårene for Bruk og Salg, Microsofts Personvernerklæring og Microsoft Store-retningslinjene ("Kontrakten") utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft og har forrang for og opphever alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, begrensede rettigheter og intensjoner uansett form, både skriftlige og muntlige, i forbindelse med dette emnet.

Vilkår for bruk av Microsoft Store

 1. BEGRENSNING AV PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK

  Med mindre annet er angitt, er Microsoft Store og Tjenestene beregnet på personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke distribuere, publisere, lisensiere eller selge informasjon eller tjenester som er skaffet fra Microsoft Store eller Tjenester.

 2. SPESIFIKK MERKNAD OM DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIGE PÅ MICROSOFT STORE-WEBOMRÅDET

  Det gis tillatelse til å bruke Dokumenter (for eksempel hvitbok, pressemeldinger, dataark og Vanlige spørsmål) fra Microsoft Store og Tjenester, forutsatt at (1) følgende opphavsrettserklæring: "© 2015 Microsoft Corporation. Med enerett." vises i alle kopier, og at både opphavsrettserklæringen og denne tillatelsen vises, (2) bruk av slike Dokumenter fra Microsoft Store eller Tjenestene kun er for informativ og ikke-kommersiell eller personlig bruk, og ikke kopieres eller legges inn på noen nettverksdatamaskin eller kringkastes i noe media med mindre det gis spesifikk tillatelse til dette i henhold til gjeldende lover om opphavsrett, og (3) at Dokumentene ikke endres på noen måte. Akkrediterte utdanningsinstitusjoner, som for eksempel grunnskoler, universiteter og private/offentlige høyskoler, kan laste ned og reprodusere Dokumentene til distribusjon i klasserommet. Distribusjon utenfor klasserommet krever uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Microsoft. Bruk til noe annet formål er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere vil bli tiltalt så langt det er mulig.

  Dokumentene som er spesifisert ovenfor, omfatter ikke utformingen eller oppsettet på Microsoft.com-webområdet, Webområdet eller noe annet webområde som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Microsoft. Elementene på Microsoft-webområder, inkludert Webområdet, er beskyttet av lover om blant annet produktdesign, varemerker og urettferdig konkurranse, og det er ikke tillatt å kopiere eller etterligne elementene helt eller delvis. Logoer, grafikk, lyd eller bilder fra Microsoft-webområder, inkludert Webområdet, kan ikke kopieres, sendes på nytt eller gjøres tilgjengelige uten uttrykkelig tillatelse fra Microsoft eller med mindre dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.

  Dokumentene og den tilknyttede grafikken som er publisert på Microsoft Store eller Tjenestene, kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil. Informasjonen på disse områdene endres regelmessig. Microsoft og/eller Microsofts respektive leverandører kan når som helst forbedre og/eller endre ett eller flere produkter eller programmer som omtales på disse områdene.

 3. MEDLEMSKONTO, PASSORD OG SIKKERHET

  Hvis noen av Tjenestene eller Microsoft Store krever at du oppretter en konto, må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss oppdatert, fullstendig og nøyaktig informasjon slik du blir bedt om i det gjeldende registreringsskjemaet. Du må også velge et passord og et brukernavn. Det kan også hende at du blir bedt om å godta en tjenesteavtale eller egne vilkår for bruk som en betingelse for å opprette en konto. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen og passordet hemmelig. Du er også ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din. Du godtar å varsle Microsoft umiddelbart om enhver form for uautorisert bruk av kontoen din eller ved andre brudd på sikkerheten.

 4. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

  Din rett til å bruke Tjenestene forutsetter at du garanterer at du ikke bruker Tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, betingelsene og meldingene. Du har ikke rett til å bruke Tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hemme en Microsoft-server, eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server, eller forstyrre en annen parts bruk og glede over bruk av Tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å få uautorisert tilgang til noen Tjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk som er tilknyttet en Microsoft-server eller en av Tjenestene, ved hjelp av hacking, passordinnhenting eller på annen måte. Du har ikke rett til på noen måte å innhente eller forsøke å innhente materialer eller opplysninger som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig gjennom Tjenestene. Du må ikke bruke Tjenestene på en måte som krenker rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, overlagt skade på person eller enhet, inkludert Microsoft.

  Microsoft forbeholder seg retten til når som helst å fremlegge informasjon hvis dette er nødvendig for å følge gjeldende lover, regler, juridiske prosesser eller krav fra det offentlige, og å redigere, nekte å legge inn eller fjerne informasjon eller materialer, helt eller delvis, i de tilfeller det er rimelig grunn til å gjøre dette.

 5. MATERIALER DU LEVERER TIL MICROSOFT STORE ELLER LEGGER INN PÅ WEBOMRÅDET

  Microsoft krever ikke eierskap til materiale du leverer til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger, vurderinger og forslag), eller legger inn på, laster opp til, lagrer på eller sender til noen Tjenester eller tilknyttede tjenester, slik at det blir tilgjengelig for publikum eller medlemmer av en offentlig eller privat gruppe ("Bidrag"). Microsoft har imidlertid tillatelse til å bruke Bidragene dine til formålet de er beregnet til.

  Det vil ikke bli utbetalt vederlag i forbindelse med bruken av dine Bidrag. Microsoft er ikke forpliktet til å legge inn eller bruke noe Bidrag du måtte levere, og Microsoft kan fjerne ethvert Bidrag når som helst, etter eget skjønn.

  Du garanterer og erklærer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til ditt Bidrag som beskrevet i disse Vilkårene for Bruk og Salg, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene du trenger for å levere, legge inn, laste opp, lagre eller sende Bidragene.

 6. RETNINGSLINJER VED INNSENDING AV UØNSKEDE FORSLAG

  Microsoft og Microsofts ansatte tar ikke imot eller vurderer uønskede forslag, herunder forslag til nye markedsføringskampanjer, ny reklame, nye produkter eller teknologier, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. IKKE SEND OSS ORIGINALE, KREATIVE ARBEIDER, PRØVER, IDEER, DEMOER ELLER ANDRE ARBEIDER. Formålet med disse retningslinjene er utelukkende å unngå potensielle misforståelser eller tvister i tilfeller der Microsofts produkter eller markedsføringsstrategier kan ligne forslag som er sendt til Microsoft. Derfor ber vi deg om å ikke sende inn forslag uoppfordret til Microsoft eller noen i Microsoft.

  Hvis du, til tross for vår oppfordring om å ikke sende oss dine forslag og ditt materiale, likevel sender dem, gjør vi deg oppmerksom på at Microsoft ikke gir noen forsikringer om at dine forslag og ditt materiale behandles konfidensielt eller rettighetsbeskyttet.

 7. KOBLINGER TIL NETTSTEDER TIL TREDJEPART

  Microsoft Store kan inkludere koblinger som fører deg til tredjeparts webområder. De koblede webområdene kontrolleres ikke av Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for innholdet på noe koblet webområde eller noen kobling på et koblet webområde eller endringer eller oppdateringer på slike webområder. Microsoft tilbyr deg disse koblingene bare for å gjøre bruken enklere, og det faktum at en kobling er inkludert, innebærer ikke at Microsoft går god for den. Din bruk av tredjeparts webområde kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.

Vilkår for Salg av Produkter til Deg

 1. GEOGRAFISK TILGJENGELIGHET

  Microsoft Store er beregnet for kunder med tilholdssted i området som dekkes av dette Webområdet, og hvor det kan være begrensninger med hensyn til hvor vi kan sende produkter, som beskrevet i våre retningslinjer for forsendelse. Du må ha gyldig fakturerings- og forsendelsesadresse i det gjeldende området for å fullføre kjøpet. Se Bestillinger for mer informasjon.

 2. BARE FOR SLUTTBRUKERE

  Du må være sluttbruker for å kunne kjøpe produkter fra Microsoft Store. Forhandlere kan ikke kjøpe produkter og tjenester på Webområdet.

 3. EKSPORTBEGRENSNINGER

  Produkter som er kjøpt fra Microsoft Store (inkludert maskinvare, programvare og programvarenedlastinger) kan være underlagt toll og lover og regler for eksportkontroll. Du samtykker i å overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover og regler som gjelder for deg i forhold til slike produkter.

 4. NØYAKTIGHET KNYTTET til FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON

  Du samtykker i å levere oppdatert, fullstendig og nøyaktig fakturerings- og kontoinformasjon for alle kjøp som utføres på Microsoft Store. Du samtykker i å holde kontoen din og annen informasjon oppdatert, inkludert e-postadresse, kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov i forbindelse med transaksjonene dine.

 5. PRODUKTTILGJENGELIGHET OG BEGRENSNINGER PÅ MENGDE OG BESTILLINGER

  Produktpriser og -tilgjengelighet kan endres på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel, men du vil alltid belastes med prisen som vises på tidspunktet du bekreftet bestillingen. Microsoft kan sette begrensninger på antall produkter eller tjenester som kan kjøpes per bestilling, per konto, per kredittkort, per person eller per husholdning. Dette får du informasjon om på Webområdet eller før vi godkjenner bestillingen din.

  Microsoft kan av legitime grunner på et hvilket som helst tidspunkt og uten begrensning avslå eller avvise en bestilling og refundere eventuelle beløp du har betalt for bestillingen, av legitime grunner som omfatter, men ikke er begrenset til, manglende oppfyllelse av vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet, manglende utført betaling, at bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgjengelige, eller at det foreligger tydelige feil på Webområdet eller i forbindelse med bestillingen din. Krediteringer eller refusjoner utføres med samme betalingsmåte som bestillingen ble utført med, og til samme konto som bestillingen ble utført fra, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Hvis vi ikke kan levere produktene eller tjenestene du bestilte, kontakter vi deg, og det kan hende du blir tilbudt et alternativt produkt som du kan vurdere i stedet. Hvis du velger å avslå tilbudet om å kjøpe et alternativt produkt, kanselleres bestillingen. Hvis det oppstår tydelige feil på Webområdet eller i forbindelse med bestillingen din, forbeholder vi oss retten til å korrigere feilen og belaste rett pris. I slike tilfeller kontakter vi deg og gir deg muligheten til å kjøpe produktet til rett pris eller kansellere bestillingen.

  Med mindre en spesifikk leveringsperiode er nevnt på bestillingstidspunktet, leveres produktene eller tjenestene umiddelbart og senest innen tretti (30) dager etter bestillingsdatoen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle uleverte pakker hvis operatøren kan fremvise tilfredsstillende bevis på at den/de er levert til adressen du oppga. Se Bestillinger for mer informasjon.

 6. PROGRAMVAREKJØP OG LISENSVILKÅR

  Enhver programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Store ("Programvare"), og andre salgsvarer (inkludert tjenester) som er tilgjengelige på Microsoft Store eller Tjenester, er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Når du kjøper Programvare, kjøper du i realiteten en lisens til å bruke Programvaren i stedet for å kjøpe selve Programvaren. Programvarelisenser som kjøpes hos Microsoft Store, er underlagt lisensavtalen som følger med Programvaren ("Lisensavtale"). Du vil bli bedt om å godta vilkårene og betingelsene i Lisensavtalen når du installerer Programvaren.

  KONTAKT MICROSOFT STORE (SOM BESKREVET I AVSNITTET MELDINGER OG KOMMUNIKASJON NEDENFOR) HVIS DU VIL HA EN GRATIS KOPI AV GJELDENDE LISENSAVTALE FØR DU ÅPNER PROGRAMVAREN.

  All reproduksjon og videredistribusjon av Programvaren eller salgsvaren som ikke er i samsvar med gjeldende Lisensavtale og lov, er uttrykkelig forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige strafferettslige reaksjoner og søksmål. Lovbrytere risikerer å bli rettslig forfulgt så langt det er mulig.

  MICROSOFT KAN, SOM EN DEL AV MICROSOFT STORE ELLER TJENESTENE ELLER I PROGRAMVAREN ELLER SALGSVAREN, GJØRE TILGJENGELIG VERKTØY OG TILLEGG SOM DU KAN BRUKE ELLER LASTE NED, SOM IKKE ER EN DEL AV PRODUKTET ELLER TJENESTENE SOM SELGES. I DEN GRAD DET TILLATES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GIR MICROSOFT INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER NØYAKTIGHETEN AV RESULTATENE ELLER UTDATAENE SOM FØLGER AV BRUK AV SLIKE VERKTØY OG TILLEGG.

  Respekter andres immaterielle rettigheter når du bruker verktøyene og tilleggene som gjøres tilgjengelige via Microsoft Store eller Tjenestene, eller i Microsofts produkter eller salgsvarer.

 7. ELEKTRONISKE PROGRAMVARENEDLASTINGER

  Elektroniske programvarenedlastinger ("EPN") leveres til deg via en nedlastingskobling knyttet til produktkjøpet som gjøres tilgjengelig på Microsoft-kontoen din (tidligere kalt "Windows Live ID"). I henhold til avsnittet nedenfor lagres nedlastingskoblingen og tilhørende digitale nøkkel på Microsoft-kontoen i tre (3) år etter kjøpsdatoen. For abonnementer på EPN-produkter kan det gjelde andre vilkår og lagringsrettigheter som du vil bli bedt om å se gjennom og samtykke i når du starter abonnementet.

  Du samtykker i at vi på et hvilket som helst tidspunkt kan avbryte eller endre programmet for lagring av digitale nøkler. Du samtykker også i at vi på et hvilket som helst tidspunkt og av legitime grunner kan stoppe lagringen av nøkler for ett eller flere produkter, for eksempel etter at produktstøtteperioden har utløpt, og du ikke lenger har tilgang til nedlastingskoblingen eller den digitale nøkkelen. Hvis vi avbryter eller endrer programmet vårt slik at du ikke lenger har tilgang til nedlastingskoblingen eller én eller flere digitale nøkler på kontoen din, får du et forvarsel på minimum 90 dager før kontaktinformasjonen på den gjeldende Microsoft-kontoen fjernes.

 8. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

  I tillegg til Programvare og EPN-produkter kan det hende at du blir tilbudt andre produkter og tjenester som er tilgjengelige for kjøp eller testing på Microsoft Store. Disse produktene er underlagt egne sluttbrukerlisensavtaler, vilkår for bruk, tjenestevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis du kjøper eller bruker slike produkter, kan det også hende at du blir bedt om å godta de gjeldende vilkårene som en betingelse for å kjøpe, installere eller bruke.

 9. PRODUKTER MED AUTOMATISK FORNYELSE

  Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, område eller delstat, kan du kjøpe abonnement med automatisk fornyelse fra oss. Hvis du kjøper et slikt abonnementsprodukt og oppgir en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for tjenester via denne betalingsmåten og (iii) du godkjenner at Microsoft kan belaste deg for enhver betalt funksjon av tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke så lenge denne avtalen gjelder. Vi varsler deg via e-post før automatisk fornyelse av abonnementsprodukter. Når vi har informert deg om at abonnementet ditt vil bli fornyet automatisk, kan vi fornye tjenestene og belaste deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg om at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av tjenestene, uansett om den var registrert på fornyelsesdatoen eller oppgitt senere. Vi vil også gi deg instruksjoner om hvordan du avbestiller tjenestene. Du må avbestille tjenestene før fornyelsesdatoen for å unngå å bli fakturert for fornyelsen.

 10. PRIS OG BETALING

  De gjeldende prisene på Microsoft Store-produkter er prisene som er angitt på Webområdet. Hvis vi har et Microsoft-utsalgssted i ditt land eller område, kan det hende at prisene, produktutvalget eller tilbudene på Nettstedet på et tidspunkt avviker fra det som tilbys eller er tilgjengelig på utsalgsstedene. Microsoft garanterer ikke at priser, produkter og tilbud som tilbys på Webområdet, også er tilgjengelig eller aksepteres på et utsalgssted. Microsoft garanterer heller ikke at priser, produkter eller tilbud på et utsalgssted også er tilgjengelige eller aksepteres på Webområdet.

  Prisene på Microsoft Store er basert på salg av Programvare og maskinvare til privatkunder. Hvis du gjør innkjøp på vegne av en utdanningsinstitusjon eller en privat eller offentlig organisasjon, kan du kontakte oss for å få mer informasjon om volumlisensieringsprogrammene våre.

  Microsoft Store har ingen garanti om laveste pris. Vi justerer ikke prisene på produktene våre i forhold til annonserte priser som tilbys av andre leverandører for de samme produktene.

  Vi gir deg muligheten til å forhåndsbestille et produkt fra Webområdet vårt før det er tilgjengelig for kjøp. Det er påkrevd med et kredittkort for forhåndsbestilling, men kortet ditt blir ikke belastet før bestillingen er sendt eller produktet er gjort tilgjengelig for nedlasting. Det kan imidlertid bli tatt et forbehold om autorisasjon eller reservert et lite midlertidig beløp på kreditt- eller bankkortet ditt som følge av forhåndsbestillingen. Vær oppmerksom på at vi ikke kan belaste kortet ditt eller fullføre bestillingen hvis kortet utløper mellom datoen du forhåndsbestilte produktet og datoen produktet blir tilgjengelig. Husk å kontrollere at fakturerings- og kontaktopplysningene dine er oppdaterte. Hvis det annonserte produktet er satt ned i pris etter at du forhåndsbestilte produktet og før produktet gjøres tilgjengelig for nedlasting eller sending, får du produktet til den laveste prisen. Hvis du oppdager at vi har satt ned prisen på et produkt du nylig har forhåndsbestilt, er det bare å ta kontakt med salg og kundestøtte, så skal vi selvfølgelig refundere eller kreditere differansen.

  Forhåndsbestillinger kan gjennomgås, oppdateres eller kanselleres når som helst før forhåndsbestilte produkter er gjort tilgjengelig for nedlasting eller klargjort for forsendelse. Kontakt salg og kundestøtte for å gjennomgå, oppdatere eller kansellere en forhåndsbestilling. Vi vil opplyse på nettstedet vårt om det gjelder andre betingelser for forhåndsbestilling av et bestemt produkt. Når forhåndsbestillingen din er sendt eller gjort tilgjengelig for nedlasting, gjelder den vanlige returprosessen vår. Se Bestillinger for mer informasjon.

  Alle gjeldende skatter og avgifter ("Skatter") på kjøpet ditt er inkludert i prisene på Webområdet. Leveringskostnader er ikke inkludert i prisene som vises på Webområdet. Du må uttrykkelig godkjenne eventuelle ekstra kostnader eller gebyrer som påløper. Leveringskostnader (eller eventuelle andre gebyrer) vil bli lagt til kjøpesummen og vises på utsjekkingssiden. Du får anledning til å kontrollere alle leveringskostnader og andre gjeldende gebyrer før du bekrefter kjøpet. Alle produktene i handlekurven vises med gjeldende produktpris.

  Produkttilbud på Microsoft Store er ikke bindende for oss. Ved å klikke "fullfør kjøp", eller en tilsvarende knapp for å sende bestillingen til oss, legger du inn et bindende tilbud som omfatter alle produktene i handlekurven din. Hvis vi godtar bestillingen din, vil du automatisk motta en e-postmelding med bekreftelse på kjøpet. Kjøpskontrakten sluttføres med denne e-posten.

  Microsoft Store tilbyr ulike betalingsalternativer. Disse vises på Webområdet vårt. Du kan kjøpe produkter fra Microsoft Store med hvilke som helst av de følgende korttypene: Visa, MasterCard og American Express. Du kan også kjøpe produkter fra Microsoft Store med PayPal. Microsoft Store aksepterer ikke sjekker, kontantbestillinger, Microsoft Retail Gift Cards eller andre typer betaling. For øyeblikket kan Microsoft Retail Gift Cards bare benyttes hos Microsoft-utsalgssteder som deltar i ordningen. Vi forbeholder oss retten til å endre betalingsalternativene våre når som helst og av hvilken som helst grunn. Hvis tilbudet fremsettes i din lokale valuta og skal betales i en annen valuta med et internasjonalt kredittkort, vil den endelige prisen i din valuta være avhengig av valutakurser, skatter og gebyrer til banken din eller utstederen av det internasjonale kredittkortet du benytter. Disse transaksjonene kan være underlagt avgifter og/eller gebyrer på internasjonale transaksjoner som Microsoft Store ikke belaster deg for.

  Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte tjenesten ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye avgiftsbelastninger, med mindre vi informerer deg om annet. Hvis du ikke avbryter tjenesten ved slutten av prøveperioden, kan det hende du belastes for tjenesten.

 11. RETURPOLICY

  Denne returpolicyen gis i tillegg til eventuelle lovbestemte garantier eller andre lovpålagte returrettigheter (se avsnittet Produktgarantier nedenfor). I samsvar med returkriteriene våre kan du trekke deg fra kjøpskontrakten og kreve tilbakebetaling uten å oppgi en grunn innen tretti (30) kalenderdager. Angrefristen utløper etter tretti (30) kalenderdager fra:

  • For nedlastbare produkter gjelder dette fra når produktet er levert elektronisk til kontoen din og gjort tilgjengelig for nedlasting.
  • For nedlastbare abonnementer og tjenester: Når du klikker kjøpknappen i utsjekkingsprosessen. Vi kan starte leveringen av abonnementet eller tjenesten umiddelbart etter kjøp.
  • For fysiske / ikke nedlastbare produkter: Ved levering.
  • For forhåndsbestilte nedlastbare produkter og abonnementer gjelder dette fra når produktet er levert elektronisk til kontoen din og gjort tilgjengelig for nedlasting. For forhåndsbestilte fysiske / ikke nedlastbare produkter og abonnementer gjelder dette fra når produktene blir levert.
  • Dersom produktene blir bestilt i én ordre og leveres hver for seg: Når det siste produktet er levert eller gjort tilgjengelig.
  • Dersom et produkt består av flere pakker eller deler: Når den siste pakken eller delen er levert eller gjort tilgjengelig.
  • Dersom produktene leveres fordelt over en bestemt periode: Når det første produktet er levert eller gjort tilgjengelig.

  Hvis gjeldende lov i landet tillater lengre angrefrist, skal denne perioden være gjeldende. Det kan hende angrefristen utvides i ferier eller andre perioder. Hvis en lengre periode er annonsert på nettstedet vårt, gjelder den annonserte perioden.

  For å kunne utøve din angrerett må du informere oss om beslutningen din før angrefristen utgår. Kontakt oss på salg og kundestøtte for å varsle oss om hva du har bestemt deg for og for å iverksette returprosessen. Du kan også bruke ett av de vedlagte angreskjemaene, men det er ikke obligatorisk. Hvis du bruker dette skjemaet, kan du sende det elektronisk innenfor angrefristen som er angitt i skjemaet, og vi vil omgående sende en e-post med bekreftet mottak. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender oss en melding om at du vil benytte deg av angreretten før angrefristens utløp.

  Dette skjer hvis du angrer deg:

  Hvis du benytter deg av angreretten din, vil vi tilbakebetale alle beløp vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader som skyldes at du eventuelt har valgt en dyrere leveringsmåte enn den standard leveringsmåten som vi tilbyr), uten rimelig forsinkelse og under ingen omstendigheter senere enn tretti (30) kalenderdager fra den dagen vi fikk beskjed om at du vil trekke deg fra denne kontrakten. Tilbakebetaling vil skje via samme betalingsmåte som du benyttet ved den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet – uansett vil du ikke bli belastet for eventuelle gebyrer som følge av denne godtgjørelsen.

  Du må sende varene tilbake til oss uten ugrunnet opphold og i alle tilfeller ikke senere enn tretti (30) kalenderdager fra den dagen du meldte fra til oss at du vil trekke deg fra denne kontrakten. Fristen anses overholdt hvis du returnerer varene før perioden på tretti (30) kalenderdager er utløpt. Vi kan eventuelt tilbakeholde godtgjørelsen inntil vi har mottatt produktene eller du har sendt dokumentasjon på at produktene er returnert, avhengig av hva som kommer først. Vi vil dekke returkostnadene. Du er bare erstatningspliktig for eventuell verdiforringelse av varene som skyldes håndtering som avviker fra det som er nødvendig for å tilegne seg formålet, egenskapene og virkemåten til varene.

  Returkriterier

  Vi aksepterer retur av produkter som oppfyller våre returkriterier. Kravene nedenfor gjelder som et vilkår for angreretten og i den grad de er tillatt i henhold til gjeldende lov.

  Alle returer må inneholde den originale kvitteringen eller den opprinnelige byttelappen, den opprinnelige dokumentasjonen, instruksjonsveiledninger, registrering, deler og komponenter (inkludert kabler, kontrollere og tilbehør) og produsentens originalemballasje. Hvis du returnerer programvare, må du også sende med alle medier og produktnøkler. I samsvar med gjeldende lovgivning kan manglende levering av slike produkter forhindre eller forsinke refusjonen eller føre til tilleggsgebyrer, og Microsoft forbeholder seg retten til å nekte retur hvis returkriteriene og -vilkårene ikke overholdes. Alle produkter må returneres med rimelig forsiktighet (produktet må eksempelvis ikke vise tegn på slitasje eller skade og må være i så god stand at det kan videreselges).

  For nedlastbare produkter og abonnementer kan det hende du blir bedt om å signere et elektronisk dokument om destruksjon som vilkår for å trekke deg fra kontrakten. Tjenester må ikke være levert, utført eller benyttet av deg. For programvare og spill: Alt av programvare og videospill som selges i esker må returneres med utbrutt forsegling.

  Telefoner kan returneres i løpet av returperioden, men det er ditt ansvar å kansellere tjenesten din innenfor det tidsrommet som er angitt av operatøren din for å unngå at du må betale et gebyr for tidlig opphør. Dette er en operatørpolicy og vi har ingen innflytelse over deres retningslinjer for opphør. Produktnøkkelkort ("PKC") som er kjøpt med datamaskiner kan returneres i løpet av returperioden som et frittstående produkt forutsatt at det ikke har blitt åpnet, modifisert eller ødelagt. Hvis du returnerer datamaskinen som du kjøpte sammen med produktnøkkelkortet, må kortet også returneres.

  Microsoft Store aksepterer ikke retur av følgende produkter: (i) produkter som har blitt endret eller tilpasset: (ii) spesialbestilte produkter, hvis de ikke er en del av en tilbudskampanje fra Microsoft Store, (iii) produkter som har vært brukt, endret eller som viser tegn på slitasje eller skade, (iv) fysiske og nedlastbare gavekort og tjenestekort (for eksempel Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) utførte tjenester, (vi) produkter beregnet på det midlertidige RAM-minnet og (vii) klareringselementer eller slike som markedsføres med en henvisning til for eksempel "Opphørssalg" eller "Tas ikke i retur".

  Ytterligere vilkår:

  Oppgraderingsalternativ og returer. Hvis du kjøpte et produkt med et oppgraderingsalternativ og som ellers ikke kan returneres, vil returer bli godtgjort innenfor returperioden og spesielle returprosedyrer gjelder som følger:

  • Hvis du returnerer produktet før oppgraderingen frigis, vil du ikke motta oppgraderingen.
  • Hvis du returnerer produktet etter at oppgraderingen er frigitt, må du returnere både produktet og oppgraderingen.

  Kampanjer og pakker. For kampanjeprodukter og pakker må alle leverte produkter og/eller tjenester returneres samlet. Hvis en tjeneste som var omfattet av kampanjen og/eller pakken har blitt brukt (for eksempel en brukt kampanjekode), vil hele kjøpsverdien av tjenesten trekkes fra refusjonsbeløpet. Hvis en pakke har blitt kjøpt og bare en del av pakken blir returnert, er pakkerabatten ugyldig og hele pakkerabatten vil bli fratrukket fra refusjonsbeløpet.

  Personopplysninger. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle personopplysninger i returnerte produkter. Du må selv sørge for at dine personlige opplysninger er fjernet fra alle produkter før du returnerer dem.

 12. PRODUKTGARANTIER

  Mange av de tilgjengelige produktene i Microsoft Store leveres med produsentgarantier. Se produsentens garantier for nærmere opplysninger om hvordan du kan løse problemer som er dekket av disse garantiene. For enkelte produkter har du muligheten til å kjøpe en Extended Service Plan mot et tillegg i prisen. Se de spesielle planene for nærmere opplysninger. I tillegg kan produktene våre bli levert med begrensede rettigheter som ikke kan fraskrives under gjeldende lovgivning, som for eksempel lovbestemt beskyttelse knyttet til varer eller tjenester med feil, som er skadet eller som er feilaktig beskrevet. Eventuelle kommersielle garantier kommer i tillegg til disse rettighetene. Les mer Om kommersielle garantier og lovbestemte rettigheter. Hvis du har et problem med dette produktet, kontakt salg og kundestøtte.

 13. KUNDESERVICE

  Du kan kontakte oss og be om informasjon om våre produkter og tjenester, samt for kundestøttespørsmål eller andre relaterte problemer eller klager gjennom hvilken som helst av kontaktkanalene som er angitt på siden vår for salg og kundestøtte.

 14. GJENVINNING

  Se Gjenvinning for mer informasjon om Microsofts retningslinjer for avhending av avfall og elektrisk og elektronisk utstyr der du bor.

Vilkår for bruk av Microsoft Store og Salg til Deg

 1. ENDREDE VILKÅR

  Kjøpet er underlagt Vilkårene for Bruk og Salg som forelå på tidspunktet du gav ditt samtykke, og fungerer som kjøpskontrakt mellom oss. Innen du foretar ditt neste kjøp, kan det hende at Microsoft har oppdatert Vilkårene for Bruk og Salg uten å varsle deg. Husk å lese gjeldende Vilkår for Bruk og Salg hver gang du besøker Microsoft Store. Vi anbefaler deg å lagre eller skrive ut en kopi av Vilkårene for Bruk og Salg for fremtidig bruk og at du bruker kopien i forbindelse med kjøpet.

 2. BRUKSBEGRENSNING FOR MINDREÅRIGE

  Du må være myndig i området/landet der du bor for å kunne kjøpe produkter fra Microsoft Store.

 3. PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

  Informasjon om deg og kjøpshistorikken din behandles i samsvar med Personvernerklæringen Vår.

 4. PRODUKTVISNING OG -FARGER

  Microsoft prøver å vise produktfarger og -bilder med størst mulig nøyaktighet. Ulike dataskjermer viser imidlertid farger på ulik måte, og vi kan ikke garantere at fargen du ser på skjermen, er nøyaktig lik fargen på produktet.

 5. FEIL PÅ WEBOMRÅDET

  Vi gjør alt vi kan for å publisere informasjon på en nøyaktig måte, oppdatere Webområdet jevnlig og korrigere eventuelle feil som avdekkes. Det kan imidlertid forekomme at innholdet på Webområdet vårt er feil eller utdatert på et eller annet tidspunkt. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på Microsoft Store-webområdet til enhver tid. Dette kan gjelde produktpriser, produktspesifikasjoner, tilbud og tilgjengelighet.

 6. OPPHØR AV BRUKEN AV NETTSTEDET

  Microsoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst grunn avslutte kontoen din eller bruken av Microsoft Store-webområdet, inkludert, uten begrensning, hvis du unnlater å overholde disse Vilkårene for Bruk og Salg, eller hvis Webområdet ikke lenger drives av Microsoft. Ved å bruke Microsoft Store samtykker du i være ansvarlig for eventuelle bestillinger du foretar eller kostnader som påløper, før dette opphøret inntreffer. Microsoft kan på et hvilket som helst tidspunkt og av en hvilken som helst grunn endre, avslutte eller på andre måter stoppe Microsoft Store uten å varsle deg om dette på forhånd. Hvis en slik endring, avslutning eller stans har innvirkning på din bruk av Tjenesten eller produktet eller på andre måter avbryter bestillingen din, kan du kontakte Microsoft Store.

 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR

  VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET GJELDER I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV UFRAVIKELIG LOV. DETTE AVSNITTET ER IKKE MENT OG HAR IKKE SOM FORMÅL Å BEGRENSE VÅRT ERSTATNINGSANSVAR HVIS VI BLIR ANSVARLIGE OVERFOR DEG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING (INKLUDERT EVENTUELLE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR DEG).

  PRODUKTENE SOM SELGES PÅ MICROSOFT STORE ER UNDERLAGT EVENTUELLE GJELDENDE UFRAVIKELIGE LOVBESTEMTE GARANTIER, OG DEKKES BARE AV GARANTIER I HENHOLD TIL VILKÅRENE I EN EVENTUELL LISENSAVTALE ELLER PRODUSENTGARANTI SOM FØLGER MED PRODUKTENE.

  DET GIS INGEN GARANTIER UNNTATT DER HVOR DET FORELIGGER EN UTTRYKKELIG GARANTI I LISENSAVTALEN, ELLER I EN EVENTUELL PRODUSENTGARANTI SOM FØLGER MED PRODUKTET.

  MICROSOFT GIR INGEN LOVNADER ELLER GARANTIER OG INGEN FORSIKRING AV NOE SLAG I FORHOLD TIL PRODUKTENE, INKLUDERT OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. MICROSOFT GIR DEG BESKYTTELSEN OG DE FORDELENE SOM FØLGER AV UFRAVIKELIG GJELDENDE LOVGIVNING ELLER LOVFESTEDE GARANTIER SOM GJELDER FOR DEFEKTE PRODUKTER.

  Microsoft STORE OG INNHOLDET LEVERES "SOM DET ER" OG "SLIK DET ER TILGJENGELIG". VERKEN MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER GIR GARANTIER ELLER FORSIKRINGER AV NOE SLAG MED HENSYN TIL MICROSOFT STORE, BORTSETT FRA DE SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT HER, INKLUDERT AT DIN BRUK AV MICROSOFT STORE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI. VI FRASKRIVER OSS VERKEN VÅRT EGET ELLER VÅR AGENTS ERSTATNINGSANSVAR FOR BEDRAGERI ELLER PERSONSKADE ELLER DØD SOM SKYLDES UAKTSOMHET.

  DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT VED Å BRUKE NETTSTEDET OG/ELLER FORETA ET KJØP VIA NETTSTEDET, HAR DU IKKE FORUTSATT OG HAR INGEN RETTIGHETER NÅR DET GJELDER NOEN ERKLÆRING, FREMSTILLING, FORSIKRING ELLER BEGRENSEDE RETTIGHETER, BÅDE SKRIFTLIG OG MUNTLIG (I GOD TRO ELLER UAKTSOMT) SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK OG SALG, MICROSOFTS PERSONVERNERKLÆRING OG/ELLER MICROSOFT STORE-RETNINGSLINJENE.

 8. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

  29.1   Tolkning av kontrakten

  Hvis en bestemmelse i denne Kontrakten eller bruken av den hos en part eller under noen omstendigheter er begrenset, forbudt eller ikke rettskraftig, skal en slik bestemmelse være ugyldig i jurisdiksjonen uten å ugyldiggjøre de gjenværende bestemmelsene i denne Kontrakten, uten å påvirke gyldigheten og håndhevelsen av slike bestemmelser i andre jurisdiksjoner og uten å påvirke bruken av den hos andre parter og under andre omstendigheter. Der det er mulig, skal en slik bestemmelse gjelde så langt det tillates av lovgivningen, og den skal tolkes og om nødvendig anvendes i mindre grad for å være gyldig. Andre vilkår kan være gjeldende hvis du kjøper produkter eller tjenester fra andre Microsoft-webområder.

  29.2   Overdragelse

  Vi kan helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel overdra, overføre eller på annen måte si fra oss rettigheter i denne Kontrakten. Du kan ikke overdra eller overføre noen av rettighetene som er angitt her.

  29.3   Ingen tredjepartsmottakere

  Denne Kontrakten er helt og holdent til din og vår fordel. Den skal ikke tilgodese en annen person, med unntak av tillatte etterfølgere og overdragelsesmottakere.

  29.4   Krav

  Krav må fremsettes innen tidsperioden som er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis kravet ikke blir fremsatt i tide, vil det ikke kunne gjøres gjeldende senere.

  29.5   Meldinger og Kommunikasjon

  Se siden for salg og kundestøtte på Nettstedet hvis du har spørsmål til kundestøtten. Hvis det oppstår tvister, kan du kontakte oss på adressen som er angitt øverst i disse Vilkårene for Bruk og Salg.

  29.6   Gjeldende lovgivning

  KONTRAKTEN OG ALLE KRAV, TVISTER OG IKKE-KONTRAKTSMESSIGE FORPLIKTELSER SOM ER ANGITT HER, INKLUDERT KRAV I FORBINDELSE MED BRUDD PÅ KONTRAKT, BRUDD PÅ BEGRENSEDE RETTIGHETER, FORBRUKERVERNLOVER, KONKURRANSELOVGIVNINGEN OG VED ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT, SKAL VÆRE UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I IRLAND. PARTENE (DU OG MICROSOFT) ER HERVED UNDERLAGT DOMSTOLENE I IRLAND VED ENHVER TVIST ELLER IKKE-KONTRAKTSMESSIG FORPLIKTELSE SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE KONTRAKTEN.

 1. MELDINGER

  Meddelelser vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett, sendes til Microsofts utpekte agent. Hvis du vil ha flere detaljer og kontaktinformasjon, kan du se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. FORESPØRSLER SOM SENDES INN, MEN SOM IKKE ER RELEVANTE FOR PROSEDYREN, VIL IKKE BLI BESVART.

Erklæringer om opphavsrett og varemerker

Alt innhold på Nettstedet og Tjenesten er opphavsrett til © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med enerett. Vi eller våre leverandører eier alle rettigheter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Webområdet, Tjenesten og innholdet. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter og -tjenester, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft i USA, Canada og/eller andre land.

Her finner du en liste over Microsoft-varemerker:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne avtalen, forbeholdes.


 
Tilbake til toppen
Har du noen spørsmål?