Innan du returnerar en produkt

Om du har problem med en produkt kan det finnas andra alternativ innan du returnerar den:

 • Hitta hjälp online på Microsofts supportwebbplats.
 • Ställ en fråga i Microsofts diskussionsgrupper.
 • Kontakta Försäljning och support för teknisk support, frågor om din beställning eller för hjälp med att hämta och installera programvara.

Returpolicy

Microsoft Stores fullständiga returpolicy finns här i detalj och anges i användnings- och försäljningsvillkoren. Returpolicyn ges som tillägg till eventuella rättsliga garantier eller andra lagstadgade returrättigheter som du kan ha enligt lag (se avsnittet Produktgarantier nedan).

Med förbehåll för våra returkriterier kan du häva köpeavtalet och begära återbetalning utan att ge ett skäl inom trettio (30) kalenderdagar. Ångerperioden löper ut efter trettio (30) kalenderdagar från:

 • För hämtningsbara produkter, när produkterna levererats elektroniskt till ditt konto och gjorts tillgängliga för hämtning.
 • För hämtningsbara prenumerationer och tjänster, när du klickar på Köp i kassan. Vi kan börja tillhandahålla prenumerationen eller tjänsten direkt efter köpet.
 • För fysiska/icke-hämtningsbara produkter, vid leverans.
 • För förbeställda hämtningsbara produkter och prenumerationer, när produkterna levereras elektroniskt till ditt konto och har gjorts tillgängliga för hämtning. För förbeställda fysiska/icke-hämtningsbara produkter, när produkterna levereras.
 • I de fall produkterna har beställts som en order, men levereras separat, när den sista produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.
 • I de fall en produkt består av flera delar, när den sista delen har levererats eller gjorts tillgänglig.
 • I fall av en reguljär leverans av produkter under en definierad tidsperiod, när den första produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.

Om den tillämpliga lagstiftningen i ditt land ger dig en längre ångerfrist kommer denna period att gälla. Vi kan förlänga ångerfristen under helger eller andra tidsperioder. Om en längre tidsperiod annonseras på vår webbsida, kommer den längre tidsfristen att gälla.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss om ditt beslut innan ångerfristen på 30 dagar har löpt ut. I avsnittet om vårt Returförfarande nedan hittar du information om hur du meddelar oss ditt beslut och påbörjar returprocessen. För att hålla ångertidsfristen räcker det om du skickar din kommunikation angående utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du utnyttjar din ångerrätt ersätter vi dig för de betalningar vi fått av dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för tillkommande kostnader om du valt en annan typ av frakt än den billigaste standardfrakten vi erbjuder) utan oskälig fördröjning och i ingen händelse senare än 14 kalenderdagar från den dag du informerade oss om ditt beslut att säga upp kontraktet. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

Du måste skicka tillbaka varan till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 kalenderdagar från den dag då du kommunicerar ditt uppsägande av detta kontrakt till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan tidsgränsen på 14 kalenderdagar har löpt ut. Vi kommer att undersöka artiklarna då vi tagit emot dem, och om de uppfyller våra returkriterier utfärdar vi en kredit till samma betalningsmetod som du använde för att köpa artikeln och skicka dig meddelande om återbetalning via e-post.

Vi kan undanhålla återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna eller tills du har tillhandahållit bevis på att produkterna har skickats tillbaka, beroende på vilket som är tidigast. Vi betalar returfrakten. Du är bara ansvarig för det minskade värdet på produkterna som resultat av hantering, utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produkternas karaktär, egenskaper och funktioner.

Returkriterier

Vi accepterar returer av giltiga artiklar som uppfyller våra returkriterier. Som ett villkor för returer, och i den mån det är tillåtet enligt lag, gäller följande krav.

Alla produkter måste returneras med rimlig omsorg vidtagen (får t.ex. inte visa slitage och skador, och måste vara i ett tillstånd som gör att vi kan sälja dem). Alla returer måste ha medföljande originaldokumentation, bruksanvisningar, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, styrenheter och tillbehör) och vara förpackade i tillverkarens originalförpackning. Om du returnerar programvara, ska även alla media och alla produktnycklar inkluderas. Enligt tillämplig lagstiftning kan det förhindra eller försena återbetalningen eller medföra extra avgifter om sådana artiklar inte inkluderas. Microsoft förbehåller sig rätten att neka en retur om den inte uppfyller returkriterierna och villkoren.

Microsoft Store godkänner inte returer av följande artiklar: (i) artiklar som har personaliserats eller anpassats: (ii) specialbeställningsartiklar, om de inte ingått i ett kampanjerbjudande från Microsoft Store, (iii) artiklar som har använts, ändrats eller uppvisar slitage eller skada, (iv) fysiska och hämtningsbara presentkort och tjänst-/prenumerationskort (dvs. Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, Windows Store-kort), (v) utförda tjänster, (vi) minnesprodukter ("RAM") och (vii) utförsäljningsartiklar eller sådana märkta med exempelvis "REA-produkt" eller "Ej returnerbar".

Ytterligare villkor:

Hämtningsbara produkter och prenumerationer. För berättigade hämtningsbara produkter och prenumerationer kan vi kräva att du undertecknar ett elektroniskt Letter of Destruction (intyg om destruktion), som villkor för din retur för att bekräfta att du har avinstallerat och inte gjort några kopior av produkten. Produktnyckeln blockeras och du kommer inte att kunna installera eller använda programvaran i framtiden.

Tjänster. För att kvalificera för retur får tjänsten inte ha levererats, utförts eller förbrukats av dig.

Programvara och spel. För programvara och spel måste alla förpackade program och videospel skickas tillbaka med intakt sigill.

Telefoner. För telefoner kan du skicka tillbaka dem under vår returperiod, men det är ditt ansvar att avbryta din tjänst inom den tid som anges av din operatör, annars kan din operatör ta ut en avgift för förtida uppsägning. Det här är en operatörspolicy och vi har inget inflytande över deras policy vad gäller avbokning.

Produktnyckelkort ("PKC"). Produktnyckelkort ("PKC") som köpts med datorer kan returneras inom returperioden som en fristående artikel, under förutsättning det inte har öppnats, ändrats eller skadats. Om du returnerar datorn du köpte tillsammans med PKC, måste PKC också returneras.


Uppgraderingsalternativ och returer Om du har köpt en returnerbar produkt med ett uppgraderingsalternativ, kan returer göras inom returperioden, men särskilda returförfaranden gäller:
 • Om du returnerar artikeln innan uppgraderingsprodukten har släppts kommer du inte att få uppgraderingen.
 • Om du returnerar artikeln efter uppgraderingsprodukten har släppts måste du returnera både artikeln och uppgraderingsprodukten tillsammans.

Kampanjer och paket. För kampanjprodukter och paket gäller att samtliga inkluderade produkter och/eller tjänster måste returneras tillsammans. Om en tjänst är inkluderad i en kampanj och/eller ett paket och har använts (t.ex. en använd kampanjkod), eller om kampanjen och/eller paketet innehåller en artikel som inte kan returneras, kommer tjänstens och/eller den icke-returnerbara artikelns hela detaljhandelsvärde att dras av från återbetalningen. När ett paket har köpts, men endast en del av paketet returneras, gäller inte paketrabatten, utan hela paketrabatten kommer att dras ifrån återbetalningen.

Erbjudande om utvärderingsperiod. Om du deltar i en utvärdering, måste du avbeställa tjänsten i slutet av utvärderingsperioden för att undvika att drabbas av nya avgifter, om vi inte meddelar något annat. Om du inte avbeställer tjänsten i slutet av utvärderingsperioden, godkänner du att vi belastar din betalningsmetod för tjänsten.

Personliga uppgifter. Microsoft är inte ansvarigt för några personliga uppgifter som kan finnas inkluderade med returnerade artiklar. Se till att alla personliga uppgifter raderas/tas bort från alla artiklar innan de returneras.

Returförfarande

Returer av de flesta artiklar som beställs från den här webbplatsen kan initieras direkt online. Starta din retur genom att gå till din beställningshistorik och följa de steg som anges. Alternativt kan du begära en retur via telefon. Du kan också använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. Om du använder blanketten ska du skicka in till den e-postadress som anges på blanketten, så skickar vi omedelbart ett kvitto med e-post.

Kom ihåg att i enlighet med våra sekretess- och säkerhetsprocesser kan avbeställning och återbetalning av vissa produkter kräva bekräftelse per telefon för att slutföras.

Online

 1. För att starta din retur online går du till din beställningshistorik.
 2. Klicka på returlänken för artiklar som kan returneras online och följ stegen på skärmen.
 3. När du har slutfört returen skriver du ut din returetikett (om tillämpligt).
 4. Fäst den på paketet. Täck över eller ta bort eventuella tidigare spårningsetiketter på paketet.
 5. För returer från Norge, Liechtenstein och Schweiz måste du vänta 1 arbetsdag på att fakturan ska komma fram via e-post.
 6. Ta med ditt paket och faktura (om tillämpligt) till UPS. Hitta en UPS-distributionsplats nära dig.
 7. Skicka det från UPS.

Så fort din retur är slutförd skickar vi en returbekräftelse till dig via e-post.

Per telefon

Kontakta Försäljning och support för att begära en retur inom ångerfristen på trettio (30) dagar. När du har följt instruktionerna och slutfört returprocessen med kundtjänsten, skickar vi en returbekräftelse via e-post.

Status på en retur

Gå till Beställningshistorik eller kontakta Försäljning och support.

Produktgarantier

Många av produkterna som är tillgängliga hos Microsoft Store levereras med särskilda tillverkargarantier. Se tillverkargarantin för specifik information om hur du kan lösa problem som täcks av dessa garantier. För vissa produkter kan du köpa en utökad serviceplan mot en extra kostnad. Det finns mer information i de specifika planerna.

Dessutom kommer många av våra produkter med garantier som inte kan avsägas enligt lag, som t.ex. lagstadgat skydd som gäller felaktiga eller felaktigt beskrivna varor eller tjänster. Eventuella kommersiella garantier är utöver dessa rättigheter. Läs mer om kommersiella garantier och lagstadgade rättigheter.

Kontakta Försäljning och support om du har några problem med din produkt.

 
Tillbaka till början
Frågor?