Prieš grąžinant produktą

Jei kyla problemų naudojant produktą, be grąžinimo gali būti ir kitų galimybių:

 • „Microsoft“ techninės pagalbos svetainėje raskite internetinį žinyną.
 • „Microsoft“ diskusijų grupėse užduokite klausimą.
 • Keipkitės į Pardavimo ir techninės pagalbos skyrių ir gaukite techninės pagalbos dėl produkto naudojimo, pateikite klausimų apie savo užsakymą arba gaukite pagalbos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą.

Grąžinimo strategija

Visa „Microsoft“ parduotuvės grąžinimo strategija išsamiai aprašyta čia ir nurodyta naudojimo ir pardavimo sąlygose. Grąžinimo strategija papildo visas teisines garantijas ar kitas įstatymais nustatytas grąžinimo teises (žr. toliau pateiktą skyrių „Produktų garantijos“).

Pagal mūsų grąžinimo kriterijus jūs per trisdešimt (30) kalendorinių dienų galite nutraukti pirkimo sutartį ir prašyti grąžinti pinigus nenurodydami jokios priežasties. Galimybė taip nutraukti sutartį baigia galioti praėjus trisdešimt (30) dienų nuo:

 • jei tai – internetu atsisiunčiamas produktas – nuo tada, kai jis elektroniniu būdu pristatomas į jūsų abonementą ir jį galima atsisiųsti;
 • jei tai – internetu atsisiunčiama prenumerata ar paslauga – nuo tada, kai jūs internetinio pirkimo proceso metu spustelite mygtuką Pirkti; mes galime pradėti teikti prenumeratą arba paslaugą iškart po jos įsigijimo;
 • jei tai – fizinis (neatsisiunčiamas internetu) produktas – nuo jo pristatymo;
 • jei tai – iš anksto užsisakomas produktas ar prenumerata – nuo tada, kai jis (ji) elektroniniu būdu pristatomas (-a) į jūsų abonementą ir tampa pasiekiamas (-a) atsisiųsti; jei tai – iš anksto užsisakomas fizinis (neatsisiunčiamas) produktas – nuo tada, kai jis pristatomas;
 • jei tai – vieno užsakymo metu užsakomi ir atskirai pristatomi produktai – nuo tada, kai paskutinis produktas pristatomas arba tampa pasiekiamas;
 • jei tai – iš kelių partijų ar dalių susidedantis produktas – nuo tada, kai paskutinė partija ar dalis pristatoma arba tampa pasiekiama;
 • jei produktai pristatomi reguliariai, per apibrėžtą laikotarpį – nuo tada, kai pirmasis produktas pristatomas arba tampa pasiekiamas.

Jei jūsų šalyje taikomuose įstatymuose jums garantuojamas ilgesnis laikotarpis, per kurį galite be priežasties nutraukti sutartį, galioja tas laikotarpis. Mes galime pratęsti teisės nutraukti sutartį be priežasties galiojimą, įtraukdami šventes ar kitus laikotarpius. Jei mūsų interneto svetainėje reklamuojamas ilgesnis laikotarpis, vadinasi, galios tas reklamuojamas laikotarpis.

Kad galėtumėte pasinaudoti sutarties nutraukimo be priežasties teise, turite mus apie tai informuoti per 30 šios teisės galiojimo dienų. Žr. toliau pateiktą skyrių Grąžinimo procesas, kuriame rasite informacijos, kaip informuoti mus apie savo sprendimą ir inicijuoti grąžinimo procesą. Kad atitiktumėte kriterijus, pakanka sutarties nutraukimo be priežasties laikotarpiu išsiųsti mums pranešimą apie ketinimą nutraukti sutartį be priežasties.

Sutarties nutraukimo be priežasties pasekmės

Jei pasinaudosite teise nutraukti sutartį be priežasties, jums grąžinsime visus iš jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jūsų pasirinkto, o ne mūsų siūlomo pigiausio standartinio pristatymo tipo). Tai atliksime nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą nutraukti sutartį be priežasties. Pinigai bus grąžinti naudojant tą patį būdą, kurį jūs buvote pasirinkę pradinės transakcijos metu, nebent jūs davėte kitokį išskirtinį sutikimą. Bet kuriuo atveju dėl tokio pinigų grąžinimo jums nereikės sumokėti jokių mokesčių.

Jūs turite mums nedelsdami išsiųsti prekes (bet kuriuo atveju tai turi įvykti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie savo ketinimą nutraukti šią sutartį be priežasties). Sąlyga dėl termino laikoma patenkinta, jei išsiunčiate mums atgal prekes nesibaigus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui. Mes ištirsime gautas prekes ir, jei jos atitiks mūsų grąžinimo kriterijus, grąžinsime jums pinigus tuo pačiu apmokėjimo būdu, kurį naudojote prekei įsigyti. Kartu atsiųsime jums pinigų grąžinimo pranešimo el. laišką.

Kol negavome atgal atsiųstų produktų arba kol jūs mums nepateikėte įrodymo, kad išsiuntėte mums produktus (kas pirmiau), mes galime sulaikyti kompensaciją. Mes padengsime grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už prekių vertės sumažėjimą dėl jų naudojimo, išskyrus veiksmus, būtinus siekiant nustatyti prekių pobūdį, charakteristikas ir veikimą.

Grąžinimo kriterijai

Mes priimame mūsų grąžinimo kriterijus atitinkančias prekes. Galioja toliau nurodyti sutarties nutraukimo be priežasties reikalavimai (kiek tai leidžia įstatymai).

Visi produktai turi būti grąžinami tinkamai juos naudojus (pvz., ant jų neturi matytis nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių, jie turi būti tokios būklės, kuri leistų juos perparduoti). Visos prekės turi būti grąžinamos kartu su originaliais dokumentais, vadovais, registracijos dokumentais, dalimis bei komponentais (įskaitant kabelius, valdiklius ir priedus), o taip pat – originalioje gamintojo pakuotėje. Jei grąžinate programinę įrangą, kartu turite pridėti visas laikmenas ir produkto kodus. Laikantis taikomų įstatymų, nepateikus šių elementų, pinigų grąžinimas gali būti nevykdomas ar atidėtas arba gali tekti mokėti papildomą mokestį. „Microsoft“ pasilieka teisę nepriimti grąžinamų prekių, jei nesilaikoma grąžinimo kriterijų ir sąlygų.

„Microsoft“ parduotuvė nepriims šių grąžinamų prekių: i) pritaikytų asmeniniams poreikiams arba pritinkintų prekių; ii) specialiai užsakomų prekių, jei jos nėra „Microsoft“ parduotuvės rėmimo prekių mažmeninės prekybos pasiūlymo dalis; iii) naudotų, modifikuotų prekių ar prekių su nusidėvėjimo ar pažeidimo požymiais; iv) fizinių ir atsisiunčiamų dovanų kortelių ir paslaugų / prenumeratų kortelių (t. y. „Skype“, „Xbox Live“, „Xbox Music Pass“, „Windows“ parduotuvių kortelių); v) suteiktų paslaugų; vi) laisvosios kreipties atminties (RAM) produktų ir vii) išparduodamų prekių arba prekių, pažymėtų ženklu „Galutinis išpardavimas“ arba „Negrąžinama“.

Papildomos sąlygos.

Atsisiunčiami produktai ir prenumeratos. Jei tai – galimi atsisiųsti produktai ir prenumeratos, galime paprašyti jūsų pasirašyti elektroninį naikinimo laišką, kuriuo patvirtinate, kad išdiegėte ir nepadarėte produkto kopijų: tai gali būti jūsų grąžinimo sąlyga. Šių produktų produkto kodai bus užblokuoti ir ateityje nebegalėsite įdiegti programinės įrangos arba ja naudotis.

Paslaugos. Kad galėtumėte grąžinti, paslauga neturi būti jums pristatyta, suteikta ar jūsų panaudota.

Programinė įranga ir žaidimai. Jei tai – programinė įranga ir žaidimai, visa dėžėse supakuota programinė įranga ir vaizdo žaidimai turi būti grąžinami su nepažeista plomba.

Telefonai. Jei tai – telefonas, galite grąžinti jį mūsų nurodytu grąžinimo laikotarpiu, tačiau privalote atšaukti savo ryšio operatoriaus prenumeratą iki jo nurodyto termino, nes kitaip jūsų ryšio operatorius gali paprašyti jūsų sumokėti netesybas. Tai – ryšio operatoriaus taikoma atšaukimo strategija ir mes jai jokios įtakos neturime.

Produkto kodų kortelės (PKC). Jei tai – su kompiuteriais įsigytos produkto kodų kortelės (PKC), galite jas grąžinti nustatytu grąžinimo laikotarpiu kaip atskiras prekes, jei jos nebuvo atidarytos, modifikuotos ar pažeistos. Jei grąžinate kompiuterį, prie kurio buvo pridėta PKC, pastarąją taip pat turite grąžinti.

Plėtojimo parinktis ir grąžinimas. Jei įsigijote produktą, kurį leidžiama grąžinti ir jam taip pat taikoma plėtojimo galimybė, grąžinti galima grąžinimo laikotarpiu, be to, taikomos šios specialiosios grąžinimo procedūros:

 • Jei grąžinsite šį produktą prieš išleidžiant jo plėtotę, pastarosios gauti nebegalėsite.
 • Jei grąžinsite produktą po to, kai bus išleista jo plėtotė, turėsite grąžinti ir produktą, ir jo plėtotę.

Rėmimas ir produktų grupės. Jei tai – rėmimo prekės arba produktų grupės, turi būti grąžinami visi grupėje esantys produktai ir (arba) paslaugos. Jei paslauga, įtraukta į rėmimo paketą ir (arba) produktų grupę, buvo pasinaudota (pvz., buvo panaudotas rėmimo kodas) arba jei rėmimo pakete ir (arba) produktų grupėje yra prekė, už kurią pinigai negrąžinami, iš grąžinamos sumos bus išskaičiuota visa suteiktos paslaugos mažmeninės prekybos vertė ir (arba) prekės, už kurią pinigai negrąžinami, vertė. Jei buvo įsigyta produktų grupė ir grąžinama tik jos dalis, produktų grupei suteikta nuolaida anuliuojama ir iš grąžinamos sumos išskaičiuojama visa produktų grupės nuolaida.

Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei priėmėte bandomojo laikotarpio pasiūlymą, kad nesusidarytų papildomų mokesčių, turite atšaukti paslaugą iki bandomojo laikotarpio pabaigos (nebent mes nurodėme kitaip). Jei neatšauksite šios paslaugos iki bandomojo laikotarpio pabaigos, įgaliosite mus paimti mokestį už paslaugą (pagal galiojantį apmokėjimo metodą).

Asmeniniai duomenys. „Microsoft“ neatsako už jokius grąžinamose prekėse esančius asmeninius duomenis. Pasirūpinkite, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų pašalinti iš visų grąžinamų prekių.

Grąžinimo procesas

Šioje svetainėje užsakytų daugumos prekių grąžinimą galima pradėti iškart prisijungus. Jei pageidaujate pradėti grąžinimą, eikite į skiltį Užsakymo retrospektyva ir atlikite nurodytus veiksmus. Arba galite pateikti grąžinimo užklausą telefonu. Galite pasinaudoti pridėta sutarties nutraukimo be priežasties forma, tačiau tai neprivaloma. Jei ketinate pasinaudoti šia forma, pateikite ją elektroniniu paštu formoje nurodytu adresu ir mes iškart atsiųsime jums gavimo pranešimą.

Nepamirškite: pagal mūsų privatumo ir saugumo procesus norint atšaukti užsakymą ir susigrąžinti pinigus už tam tikrus produktus gali prireikti tai patvirtinti telefonu.

Prisijungus

 1. Jei pageidaujate pradėti grąžinimą prisijungę, eikite į skiltį Užsakymo retrospektyva.
 2. Spustelėkite prekių, kurias galima grąžinti prisijungus, grąžinimo saitą ir atlikite ekrane nurodytus veiksmus.
 3. Užpildę grąžinimo formą, išspausdinkite grąžinimo etiketę (jei taikoma).
 4. Pridėkite ją prie savo paketo. Uždenkite arba pašalinkite bet kokias senesnes ant paketo esančias sekimo etiketes.
 5. Jei grąžinate iš Norvegijos, Lichtenšteino ar Šveicarijos, sąskaita faktūra el. paštu jus pasieks per 1 darbo dieną.
 6. Pristatykite paketą ir sąskaitą faktūrą (jei taikoma) į UPS. Raskite arčiausiai esančią UPS pristatymo vietą.
 7. Išsiųskite jį per UPS.

Kai baigsite grąžinimo procesą, el. paštu išsiųsime grąžinimo patvirtinimą.

Telefonu

Kreipkitės į Pardavimo ir techninės pagalbos skyrių ir pateikite grąžinimo užklausą per trisdešimt (30) dienų sutarties nutraukimo be priežasties laikotarpį. Kai atliksite nurodymus ir užbaigsite grąžinimo procesą bendraudami su klientų aptarnavimo skyriaus darbuotoju, mes elektroniniu paštu išsiųsime jums grąžinimo patvirtinimą.

Grąžinimo būsena

Eikite į skiltį Užsakymo retrospektyva arba kreipkitės į Pardavimo ir techninės pagalbos skyrių.

Produktų garantijos

Daugeliui „Microsoft“ parduotuvėje siūlomų produktų galioja gamintojo garantija. Žr. gamintojų garantijas, kur rasite konkrečios informacijos apie tai, kaip spręsti problemas, kurioms tos garantijos yra taikomos. Kai kurių produktų atveju už papildomą mokestį galima įsigyti išplėstinį techninės priežiūros planą. Išsamesnės informacijos rasite atitinkamuose planuose.

Be to, mūsų produktams gali būti taikomos garantijos, kurių pagal galiojančius įstatymus atsisakyti negalima, pvz., įstatymais nustatyta apsauga nuo defektinių ar netinkamai apibūdintų prekių ir paslaugų. Šias teises papildo visos komercinės garantijos. Sužinokite daugiau apie komercines garantijas ir įstatymais nustatytas teises.

Kilus problemų su produktu, susisiekite su Pardavimo ir techninės pagalbos skyriumi.

 
Atgal į viršų
Turite klausimų?