Privatumo patvirtinimas

„Microsoft“ parduotuvės privatumo nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013 m. rugpjūčio.

„Microsoft“ įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šios privatumo nuostatos taikomos duomenims, kuriuos „Microsoft“ renka „Microsoft“ parduotuvėse, įskaitant „Microsoft“ parduotuvių žiniatinklio svetaines, kuriose tiksliai nurodomos šios privatumo nuostatos („Saitas“ ar „Žiniatinklio svetainė“), ir „Microsoft“ parduotuvės vietas, kuriose tiksliai nurodomos šios privatumo nuostatos („Parduotuvė“) (bendrai – „Microsoft“ parduotuvės“). Šios privatumo nuostatos netaikomos kitoms internetinėms ar neinternetinėms „Microsoft“ svetainėms, parduotuvių produktams ar paslaugoms. Taip pat šios privatumo nuostatos netaikomos produktams ar paslaugoms, kuriuos galite įsigyti Parduotuvėje ar Žiniatinklio svetainėje, išskyrus atvejus, kai produktai ar paslaugos aiškiai siejami su šiomis privatumo nuostatomis.

Jūsų informacijos rinkimas

Atsiklausime jūsų, kai mums prireiks informacijos, leidžiančios su jumis susisiekti. Mūsų renkama asmeninė informacija gali būti jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir pašto adresas. Taip pat galime rinkti demografinę informaciją, pvz., pašto indeksą, amžių, lytį, pageidavimus, interesus ir pomėgius. Jei nuspręsite įsigyti produktą ar užsisakyti mokamos prenumeratos paslaugą, paprašysime pateikti papildomos informacijos, pvz., kredito kortelės numerį ir atsiskaitymo adresą, kuris naudojamas kuriant atsiskaitymo sąskaitą. Jei nuspręsite dalyvauti šioje veikloje, taip pat galime rinkti informaciją iš jūsų, kurią pateiksite atsakydami į apklausas arba dalyvaudami konkurse. Saugumo sumetimais ir siekdami apsaugoti nuo duomenų praradimo savo Parduotuvėse galime naudoti sekimą vaizdo kameromis. Taip pat analizės tikslais galime naudoti filmuotą medžiagą.

Galime rinkti informaciją apie jūsų apsilankymą Parduotuvėje ar Žiniatinklio svetainėje. Pvz., galime naudoti Žiniatinklio svetainės analizės įrankius, kad gautume informacijos iš jūsų naudojamos naršyklės, įskaitant svetainę, iš kurios prisijungėte, ieškos modulį (-ius) ir raktinius žodžius, kuriuos naudojote ieškodami mūsų Žiniatinklio svetainės, peržiūrėtus Žiniatinklio svetainės puslapius, naršyklės priedus ir naršyklės plotį ir aukštį. Taip pat renkame tam tikrą standartinę informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia kiekvienai lankomai Žiniatinklio svetainei, pvz., jūsų IP adresą, naršyklės tipą ir kalbą, prisijungimo kartus ir nukreipusių Žiniatinklio svetainių adresus. Galime naudoti informaciją iš jūsų naudojamos naršyklės, pvz., kalbos pasirinkimą, kad pagerintume vartotojo patirtį, pvz., padarydami Žiniatinklio svetainę prieinamą jūsų pageidaujama kalba, kur tai įmanoma.

Siekiant pasiūlyti jums nuoseklesnį ir geriau pritaikytą naudojimą bendraujant su „Microsoft“, informacija, surinkta iš vienos „Microsoft“ paslaugos, gali būti derinama su informacija, gauta iš kitų „Microsoft“ paslaugų. Savo surinktą informaciją taip pat galime papildyti informacija, gauta iš kitų įmonių. Pavyzdžiui, galime naudotis kitų įmonių paslaugomis, leidžiančiomis mums sužinoti bendrą geografinę vietovę pagal jūsų IP adresą, kad atsižvelgdami į ją galėtume pritaikyti tam tikras paslaugas.

Jungiantis prie Žiniatinklio svetainės bus paprašyta įvesti el. pašto adresą ir slaptažodį, kuriuos vadiname jūsų „Microsoft abonementu (anksčiau vadintu „Windows Live™ ID“). Kai sukursite savo „Microsoft“ abonementą, naudodamiesi tais pačiais kredencialais galėsite jungtis prie įvairių kitų „Microsoft“ svetainių ir paslaugų, taip pat tokių, kurias siūlo atrinkti „Microsoft“ partneriai ir pažymėtų „Microsoft“ abonemento logotipu. Prisijungus prie vienos „Microsoft“ svetainės ar paslaugos galimas automatinis prisijungimas prie kitų „Microsoft“ svetainių ir paslaugų. Jei norite sužinoti daugiau apie jūsų kredencialų informacijos naudojimą jungiantis prie dalyvaujančių svetainių, skaitykite „Microsoft“ internetines privatumo nuostatas adresu http://privacy.microsoft.com/. Taip pat galime naudoti „GeoIP“ arba geografinės vietos susiejimą kiekvieną kartą jums apsilankius Žiniatinklio svetainėje, kad padėtume automatiškai nukreipti jus į konkrečią jūsų vietai skirtą „Microsoft“ parduotuvės žiniatinklio svetainę, tačiau šios informacijos nesaugome kaip jūsų abonemento informacijos dalies.

Jūsų informacijos naudojimas

Šioje Žiniatinklio svetainėje surinkta asmeninė informacija bus naudojama eksploatuojant Parduotuvę ir Žiniatinklio svetainę ir teikiant paslaugą (-as) arba vykdant jūsų pageidaujamą (-as) ar įgaliotą (-as) operaciją (-as). Šią informaciją taip pat galime naudoti teikdami klientų aptarnavimo paslaugas, lengvindami grąžinimus ir keitimus, atsakydami į klausimus ar skundus, vykdydami klientų apklausas, ieškodami sukčiavimo atvejų ir apsaugodami nuo jų bei kitais tikslais, aprašytais šiose Privatumo nuostatose.

Tobulindama šią veiklą, „Microsoft“ gali naudoti jūsų asmeninę informaciją siekdama teikti geresnes paslaugas klientams, tobulinti Parduotuvę ar Žiniatinklio svetainę ir visus susijusius „Microsoft“ produktus ar paslaugas, atlikti statistinę analizę ir palengvinti naudojimąsi Žiniatinklio svetaine, nes nebereikės kelis kartus įvesti tos pačios informacijos arba Žiniatinklio svetainė bus pritaikyta konkretiems jūsų poreikiams ar interesams.

Jūsų informaciją galime naudoti teikdami jums svarbią informaciją apie jūsų naudojamą produktą ar paslaugą, taip pat apie svarbius naujinimus ir pranešimus. Be to, jums leidus, galime informuoti jus apie „Microsoft“ parduotuvės produktus, paslaugas, įvykius ir reklamą bei teikti tokios pačios informacijos apie kitus „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Taip pat, jums leidus, galime bendrai naudoti asmeninę jūsų informaciją su „Microsoft“ partneriais, kad jie galėtų informuoti jus apie savo produktus ir paslaugas.

„Microsoft“ kartais samdo kitas įmones, kad jos teiktų ribotas paslaugas mūsų vardu, pvz., Žiniatinklio svetainių panaudos, apdovanojimų pakavimo, siuntimo, tyrimo ir pristatymo, atsakymo į klientų klausimus apie produktus ir paslaugas bei informaciją apie mūsų produktus, ypatingus pasiūlymus ir kitas naujas paslaugas. Šioms įmonėms pateiksime tik asmeninę informaciją, kuri būtina norint pateikti paslaugą. Įmonės privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą. Joms uždrausta naudoti šią informaciją kitais tikslais.

Galime pasiekti arba atskleisti informaciją apie jus, įskaitant jūsų pranešimų turinį, siekdami: (a) laikytis įstatymų arba atsakyti į teisėtus prašymus ar teisinius procesus; (b) ginti „Microsoft“ arba mūsų klientų teises ar nuosavybę, įskaitant mūsų sutarčių ar politikos, reglamentuojančios jūsų naudojimąsi paslaugomis, vykdymą; arba (c) veikti įsitikinę, kad toks pasiekimas ar atskleidimas yra būtinas siekiant ginti „Microsoft“ darbuotojų, klientų ar visuomenės saugumą. Taip pat galime atskleisti asmeninę informaciją kitais įstatymų leidžiamais būdais, kuri naudojama įmonės operacijose, pvz., susijungiant ar parduodant turtą.

Parduotuvėje ar Žiniatinklio svetainėje surinkta informacija gali būti saugoma ir apdorojama JAV ar bet kurioje kitoje šalyje, kurioje „Microsoft“, su ja susijusios įmonės, filialai arba paslaugų teikėjai teikia paslaugas. Rinkdama, naudodama ir saugodama duomenis iš Europos Sąjungos šalių, „Microsoft“ laikosi JAV prekybos departamento nustatytų saugaus uosto principų.

Jūsų asmeninės informacijos kontrolė

Jei šiose nuostatose nenurodyta kitaip arba be jūsų sutikimo Parduotuvėje ar Žiniatinklio svetainėje jūsų pateikta asmeninė informacija nebus naudojama už bendrovės „Microsoft“ ir jos kontroliuojamų filialų bei susijusių įmonių ribų.

Galite atsisakyti būsimų reklaminių el. laiškų iš „Microsoft“ svetainių ir paslaugų gavimo vadovaudamiesi nurodymais, pateiktais gautame el. laiške. Taip pat galite rinktis pranešimus, kuriuos gausite per Žiniatinklio svetainę, prisijungdami prie savo „Microsoft“ parduotuvės abonemento ir keisdami savo kontaktinės informacijos parametrus. Norėdami gauti pranešimus galite keisti kontaktinės informacijos pasirinkimus informuodami Parduotuvę apie tai tiesiogiai.

Jei grąžinate produktą ar prekę, esate atsakingi už visos išsaugotos asmeninės informacijos ir turinio panaikinimą iki grąžinimo.

Atkreipkite dėmesį, kad šios privatumo nuostatos ir viskas, ką pasirinkote šioje Parduotuvės žiniatinklio svetainėje, nebūtinai taikoma asmeninei informacijai, kurią galbūt pateikėte bendrovei „Microsoft“ naudodamiesi kitomis atskirai valdomomis „Microsoft“ žiniatinklio svetainėmis, produktais ar paslaugomis.

Prieiga prie jūsų asmeninės informacijos

Galite peržiūrėti ir redaguoti asmeninę informaciją, kurią pateikėte šioje Žiniatinklio svetainėje prisijungdami prie savo „Microsoft“ parduotuvės abonemento. Kad jūsų asmeninės informacijos negalėtų peržiūrėti kiti, turėsite prisijungti naudodami savo „Microsoft“ abonemento kredencialus (el. pašto adresą ir slaptažodį).

Jūsų informacijos saugumas

Įmonė „Microsoft“ labai rimtai žiūri į asmeninės informacijos saugumą. Parduotuvėse ir Žiniatinklio svetainėse naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras, padedančias apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Pavyzdžiui, savo Žiniatinklio svetainėje jūsų teikiamą asmeninę informaciją saugome ribotos prieigos kompiuterių serveriuose, įrengtuose mūsų kontroliuojamose patalpose. Be to, siųsdami internetu svarbią asmeninę informaciją (pvz., kredito kortelės numerį), ją šifruojame naudodami, pvz., „Secure Socket Layer“ (SSL) protokolą.

Slapukai ir panašios technologijos

Daugelyje „Microsoft“ svetainių naudojami „slapukai“, kuriuos jūsų standžiajame diske gali įkelti interneto serveris. Slapukuose yra tekstinė informacija, kurią paskui gali perskaityti tik to domeno, kuris išsiuntė slapuką, interneto serveris. Šis tekstas susideda iš skaičių ir raidžių sekos, unikaliai identifikuojančios jūsų kompiuterį, bet šį tekstą gali sudaryti ir kitokio pobūdžio informacija. Toliau pateikiamas slapuke saugomo teksto, kurį „Microsoft“ gali patalpinti jūsų standžiajame diske, jums apsilankius vienoje iš mūsų svetainių, pavyzdys: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

Slapukus galima panaudoti šiais tikslais:

 • saugoti Pasirinkimus ir Nuostatas. Jeigu, norėdami „Microsoft“ svetainėje gauti vietos žinių ar informacijos apie orą, įvesite jūsų miesto pavadinimą ar pašto kodą, slapuke galime saugoti miesto pavadinimą ir pašto kodą, kad jūs matytumėte susijusią vietos informaciją, kai grįšite į svetainę. Taip galima sutaupyti laiko, nes nereikia pakartotinai įvesti tos pačios informacijos kaskart apsilankius šioje svetainėje.
 • Registracija ir autentiškumo nustatymas nustatymasJums užsiregistravus svetainėje ar prie paslaugos su jūsų „Microsoft“ abonementu, mes jūsų unikalų identifikacijos numerį ir prisijungimo laiką išsaugome į užšifruotą slapuką, esantį jūsų kompiuterio standžiajame diske. Šis slapukas leis pereiti iš vieno puslapio į kitą ir nereikės registruotis kiekviename puslapyje. Išsiregistravus slapukai iš jūsų kompiuterio ištrinami. Slapukus taip pat naudojame tam, kad patobulintume registravimosi patirtį. Pavyzdžiui, jūsų el. pašto adresas gali būti įrašytas į slapuką ir likti kompiuteryje net jums išsiregistravus. Slapuke lieka jūsų elektroninio pašto adresas ir kitą kartą prisijungdami turėsite tiktai įvesti slaptažodį. Jeigu naudojatės viešu kompiuteriu arba nenorite, kad ši informacija būtų saugoma kompiuteryje, galite pažymėti atitinkamą parinkties akutę registracijos puslapyje ir šis slapukas nebus naudojamas.
 • Pritaikyta reklamaRodydami jums internetinę reklamą, jūsų įrenginyje patalpiname vieną ar daugiau nuolatinių slapukų, kad atpažintumėme jūsų įrenginį kaskart, kai rodome jums reklamą. Kadangi reklamas pateikiame ne tik mūsų svetainėse, bet ir mūsų reklamų bei leidėjų partnerių svetainėse, laikui bėgant galime rinkti informaciją, apie tai, kokio tipo puslapius, turinį ir reklamas jūs arba kiti asmenys, kurie naudojasi jūsų kompiuteriu, aplankė ar peržiūrėjo. Ši informacija naudojama įvairiais tikslais, pavyzdžiui, ji padeda pabandyti užtikrinti, kad jūs nematytumėte vis tų pačių reklamų. Šią informaciją taip pat naudojame tam, kad būtų lengviau parinkti ir rodyti jums pritaikytas reklamas, kurios, mūsų manymu, galėtų jus sudominti. Apie tokį slapukų naudojimą daugiau informacijos, įskaitant, kaip atsisakyti pritaikytos reklamos gavimą iš „Microsoft“, galite rasti „Microsoft Advertising“ privatumo patvirtinime.
 • Svetainės analizės informacija. Slapukus galime naudoti suskaičiuoti unikalių tinklapio ar paslaugos lankytojų skaičių arba kurti bendrą statistinę informaciją apie mūsų svetainių ir paslaugų operacijas. Ši analizės informacija mums padeda tvarkyti ir tobulinti šių svetainių ir paslaugų darbą.

  Kai kurie paprastai naudojami slapukai pateikti šioje lentelėje. Šis sąrašas nėra išsamus, tačiau yra skirtas pailiustruoti, kodėl mes nustatome slapukus. Apsilankius vienoje iš mūsų svetainių, galime nustatyti kai kuriuos arba visus šiuos slapukus:

  Slapuko pavadinimasAprašas
  MUIDIdentifikuoja „Microsoft“ svetainių unikalias naršykles. Tai naudojama reklamai, vietos analizei ir kitais darbiniais tikslais.
  ANONJame yra ANID, unikalus identifikatorius kuris yra naudojamas padėti identifikuoti, kurie reklaminiai pranešimai galėtų patikti naudotojui. Tai taip pat naudojama išsaugoti naudotojo pasirinkimą atsisakyti pritaikytų reklaminių „Microsoft“ pranešimų, jeigu naudotojas pasirinko atsisakyti savo „Microsoft“ abonemento.
  CCŠalies kodas nustatomas atvirkštiniu informacijos apie IP adresą ieškojimu.
  „Microsoft“ abonemento autentifikavimas Autentifikavimo slapukai (pvz., „RPSTAuth“, „MSNRPSAuth“, „KievRPSAuth“) naudojami, kai naudotojas užregistruoja „Microsoft“ abonementą.
  NAPUžkoduojama informacija apie naudotojo šalį, pašto kodą, amžių, lytį, kalbą ir profesiją, jeigu žinoma, remiantis naudotojo turimu „Windows Live“ profiliu.
  MHAtsiranda bendrose kelių įmonių svetainėse, kur „Microsoft“ bendradarbiauja su reklamuotoju. Šis slapukas nustato reklamuotoją, tad pasirenkamas tinkamas reklaminis pranešimas.
  ACH01Palaiko informaciją apie tai, kurį reklaminį pranešimą ir kur spusteli naudotojas.
  TOptOutParodo, kad naudotojas nurodė, kad nori iš „Microsoft“ gauti pagal elgesį pritaikytus reklaminius pranešimus.

  Be slapukų „Microsoft“ gali nustatyti, kada jūs apsilankote mūsų svetainėse, trečiosios šalys taip pat gali nustatyti tam tikrų slapukų jūsų standžiajame diske, jums apsilankius „Microsoft“ svetainėse. Kai kuriais atvejais, taip yra todėl, kad mes pasisamdėme trečiąją šalį mūsų vardu teikti tam tikras paslaugas, tokias kaip vietos analizę. Kitais atvejais, taip yra, todėl, kad mūsų tinklapiuose yra trečiųjų šalių turinys ar reklaminiai pranešimai, tokie kaip vaizdo įrašai, kitų reklamos tinklų pateikiamas naujas turinys ar reklaminiai pranešimai. Jūsų naršyklei prisijungus prie tų trečiųjų šalių interneto serverių, norint gauti tą turinį, tos trečiosios šalys gali nustatyti ar nuskaityti savo slapukus jūsų standžiajame diske.

Kaip valdyti slapukus?

 • Slapukus blokuoti skirti naršyklės valdikliai Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau jei norite, naršyklės nuostatas galite pakeisti taip, kad ji slapukus blokuotų.

  Pavyzdžiui, programoje „Internet Explorer 9“ slapukus blokuoti galite atlikę šiuos žingsnius:

  1. spustelėkite „Tools“ (priemonės), o tada pasirinkite „Internet Options“ (interneto parinktys)
  2. Spustelėkite lango viršuje esantį skirtuką „Privacy“ (privatumas)
  3. Norėdami pasirinkti norimą blokuoti slapukų tipą, slankikliu judėkite aukštyn ar žemyn

  Instrukcijas, kaip blokuoti kitose naršyklėse esančius slapukus rasite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Įsidėmėkite, kad jeigu pasirenkate blokuoti slapukus, negalėsite prisiregistruoti arba naudotis kitomis interaktyviomis „Microsoft“ svetainių ir paslaugų funkcijomis, kurios priklauso nuo slapukų, o į kai kuriuos reklamos pasirinkimus, kurie priklauso nuo slapukų, nebus galima atsižvelgti.

 • Slapukams ištrinti skirti naršyklės valdikliai Priėmę slapukus, vėliau galite juos ištrinti.

  Pavyzdžiui, programoje „Internet Explorer 9“ slapukus blokuoti galite atlikę šiuos žingsnius:

  1. spustelėkite „Tools“ (priemonės), o tada pasirinkite „Internet Options“ (interneto parinktys)
  2. Skirtuke „General“ (bendra), įėję jį „Browsing history“ (naršymo istorija), spustelėkite mygtuką „Delete“ (trinti)
  3. Kontekstiniame meniu pasirinkite langelį šalia „Cookies“ (slapukai)
  4. Spustelėkite mygtuką „Delete“ (trinti)

  Instrukcijas, kaip blokuoti kitose naršyklėse esančius slapukus rasite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Atminkite, kad pasirinkus ištrinti slapukus, šiais slapukais valdomos nuostatos ir pasirinkimai, įskaitant reklamos pasirinkimus, bus ištrinti ir juos gali prireikti sukurti iš naujo.

 • „Do Not Track“ (nesekti) ir „Tracking Protection” (apsauga nuo sekimo) naršylės valdikliai. Kai kuriose naujesnėse naršyklės yra įtrauktos funkcijos „Do Not Track“ (nesekti). Daugelis tokių įjungtų funkcijų, siunčia signalą ar pasirinkimą į jūsų lankomą svetainę, nurodant, kad jūs nenorite būti sekamas. Šios svetainės gali ir toliau jus įtraukti į veiklą, kurią jūs laikytumėte sekimu, net jeigu aiškiai išreiškėte šį pasirinkimą, priklausomai nuo tos svetainės taikomų privatumo praktikų.

  Programoje „Internet Explorer 9“ yra savybė pavadinimu „Tracking Protection“ (apsauga nuo sekimo), kuri padeda apsisaugoti, kad svetainės, kuriose jūs lankotės, neleistų automatiškai siųsti informacijos apie jūsų apsilankymą trečiųjų šalių turinio tiekėjams. Pridėjus „Tracking Protection List“ (apsaugos nuo sekimo sąrašas), „Internet Explorer“ užblokuoja trečiųjų šalių turinį, įskaitant slapukus, visose svetainėse, kurios sąraše įvardintos kaip blokuojama svetainė. Ribojant apsilankymus šiose svetainėse, programa „Internet Explorer“ apribos informaciją trečiųjų šalių svetainėms, kurią jie gali rinkti apie jus. Įjungus pasirinktį „Tracking Protection List“ (apsaugos nuo sekimo sąrašas), programa „Internet Explorer“ jūsų lankomoms svetainėms siųs signalą ar pasirinkimą Do Not Track (nesekti). Daugiau informacijos apie parinktį „Tracking Protection Lists“ (apsaugos nuo sekimo sąrašai) ir kaip juos rasti, rasite rasite „Internet Explorer“ privatumo patvirtinime ar „Internet Explorer“ žinyne.

 • Reklaminių pranešimų atsisakymo valdikliai. Kadangi slapukai gali būti naudojami įvairiais tikslais, naudotojai, kurie atsisako gauti pagal elgesį pritaikytus reklaminius pranešimus, gali pasirinkti priimti slapukus, tačiau atsisakyti konkretaus jų panaudojimo būdo. Internetinės reklamos pramonės įmonės sukūrė gaires ir programas, skirtas padėti apsaugoti naudotų privatumą. Šios pramonės programas apima tinklapiai, kuriuos galite aplankyti ir juose atsisakyti gauti pagal elgesį pritaikytus reklaminius pranešimus iš visų dalyvaujančių įmonių (įskaitant „Microsoft“). Šiuos puslapius apima:
  1. Skaitmeninės reklamos aljanso (angl. DAA) naudotojų pasirinkimo puslapis: http://www.aboutads.info/choices/
  2. Reklamos tinkle iniciatyvos (angl. NAI) atsisakymo puslapis: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
  3. Europoje, jūs taip pat galite apsilankyti Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com

  Atskiros reklamos įmonės taip pat gali pasiūlyti savo atsisakymo galimybių, plius daugiau pažangios reklamos pasirinkimų. Pavyzdžiui, „Microsoft“ reklamos pasirinkimas ir atsisakymas galimi adresu http://choice.live.com/advertisementchoice/. Įsidėmėkite, kad atsisakymas nereiškia, kad daugiau negausite reklaminių pranešimų ar matysite mažiau reklaminių pranešimų; jeigu atsisakykite, jūsų gaunami pranešimai tiesiog nebus pritaikyti pagal jūsų elgesį. Be to, atsisakymas nesustabdo informacijos rinkimo.

Interneto „švyturėlių“ naudojimas

„Microsoft“ tinklapiuose gali būti elektroninių paveikslėlių žinomų kaip interneto „švyturėliai“ (kartais vadinamų vieno taško „gif“), kurie padeda kurti slapukus jūsų svetainėse, skaičiuoti naudotojus, apsilankančius tuose tinklapiuose, ir teikti bendras paslaugas. Mes galime įtraukti interneto „švyturėlius“ į mūsų reklaminius el. laiškus arba informacinius leidinius, kad būtų galima nustatyti, ar laiškai buvo atverti ir į juos buvo reaguota.

Taip pat galime bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, kurios reklamuojasi „Microsoft“ svetainėse, įdėdami interneto „švyturėlius“ į savo svetaines ar jų reklaminius pranešimus, rinkdami statistinius duomenis apie tai, kaip dažnai po reklamos, esančios „Microsoft“ svetainėje, spustelėjimo nuperkamas produktas arba reklamuotojo svetainėje įvyksta koks nors kitas veiksmas.

Galiausiai, „Microsoft“ svetainėse gali būti interneto „švyturėlių“ iš trečiųjų šalių, padedančių rinkti bendrą statistiką apie mūsų reklaminių kampanijų ir kitų mūsų svetainių operacijų efektyvumą. Šie interneto „švyturėliai“ gali leisti trečiosioms šalims nustatyti ar nuskaityti jūsų kompiuteryje esantį slapuką. Mes draudžiame trečiosioms šalims naudotis mūsų svetainėse esančiais interneto „švyturėliais“ jūsų asmeninei informacijai rinkti ir ją pasiekti. Nepaisant to, jūs galite atsisakyti nuo duomenų rinkimo ar jų naudojimo trečiųjų šalių analizės įmonėmis spustelėdami kiekvieno toliau pateikto analizės tiekėjo saitus:

Kitos panašios technologijos

Be standartinių slapukų ir interneto „švyturėlių“, svetainėse gali būti naudojamos kitos duomenų failų saugojimo ir nuskaitymo jūsų kompiuteryje technologijos. Tai gali būti atlikta, norint palaikyti jūsų pasirinkimus ar patobulinti greitį ir našumą, vietoje saugant tam tikrus failus. Tačiau, kaip ir standartiniai slapukai, jie gali būti naudojami saugoti unikalų identifikatorių jūsų kompiuteryje, kuris vėliau gali būti naudojamas sekti jūsų elgesį. Šias technologijas apima „Local Shared Objects“ (ar „Flash cookies“) ir „Silverlight Application Storage“.

 • „Local Shared Objects“ ar „Flash cookies“. Technologijas „Adobe Flash“ naudojančios svetainės gali naudoti „Local Shared Objects“ ar „Flash cookies“, kad galėtų saugoti duomenis jūsų kompiuteryje. Įsidėmėkite, kad galimybė išvalyti „Flash cookies“ gali būti valdoma arba ne jūsų standartinių slapukų naršyklės nuostata, nes jie gali skirtis, priklausomai nuo naršyklės. Norėdami tvarkyti ar blokuoti „Flash cookies“, apsilankykite adresu http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • „Silverlight Application Storage“. Svetainės ar taikomosios programos, naudojančios technologiją „Microsoft Silverlight“ taip pat gali saugoti duomenis naudodami technologiją „Silverlight Application Storage“. Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti ar blokuoti tokį saugojimą, apsilankykite „Silverlight“

Reklamos rodymas

Daugelis Žiniatinklio svetainių ir internete teikiamų paslaugų, kurias siūlome mes ir mūsų partneriai, finansuojamos iš lėšų, gautų už reklamą. Naudodamiesi savo reklamos rodymo platforma, galime rodyti reklamas savo ir reklamos partnerių svetainėse.

Kai jums rodomos internetinės reklamos, jūsų kompiuteryje įrašome nuolatinį slapuką, kad jūsų kompiuteris būtų atpažintas kaskart, kai jums rodoma reklama. Kadangi reklamas rodome daugelyje įvairių Žiniatinklio svetainių, laikui bėgant galime kaupti informaciją apie tai, kur jūs ar kiti jūsų kompiuterio naudotojai matė ir (arba) spustelėjo mūsų rodomas reklamas. Naudodamiesi šia informacija sužinome apie galimas jūsų ypatybes, interesus ar pageidavimus bei pateikiame tikslinę reklamą, kuri, mūsų nuomone, gali būti jums įdomi. Galime sieti šią informaciją su vėlesniu jūsų apsilankymu, pirkimu ar kitokia veikla dalyvaujančių reklamuotojų Žiniatinklio svetainėse, kad nustatytume reklamos efektyvumą.

Dalį savo renkamos informacijos galime naudoti siekdami pritaikyti jums rodomas reklamas, bet savo sistemas sukūrėme taip, kad reklamos būtų atrenkamos remiantis tik duomenimis, kuriais naudojantis negalima tiesiogiai jūsų identifikuoti. Pavyzdžiui, galime atrinkti rodomas reklamas pagal tam tikras bendras interesų kategorijas ar segmentus, nustatytus remiantis (a) demografiniais ir interesų duomenimis, įskaitant duomenis, kuriuos galbūt pateikėte kurdami abonementą (pvz., amžius, pašto indeksas ir lytis), demografiniais ar interesų duomenimis, gautais iš kitų įmonių, ir bendra geografine vietove, sužinota iš jūsų IP adreso; (b) puslapiais, kuriuos žiūrite, ir saitais, kuriuos spustelite, naudodamiesi „Microsoft“ ir jos reklamos partnerių svetainėmis bei paslaugomis; ir (c) paieškos terminais, kuriuos įvedate naudodamiesi „Microsoft“ interneto ieškos paslaugomis, pvz., „Bing“ ir (d) informacija apie vartotojus, su kuriais dažniausiai bendraujate naudodami „Microsoft“ pranešimus ar socialinio tinklo paslaugas, pvz., „Messenger“. Daugiau informacijos apie tai, kaip taikome skelbimus, sužinosite apsilankę skiltyje Individualizuoti „Microsoft“ skelbimai.

Rodydami individualizuotus tikslinius skelbimus imamės įvairių veiksmų, kad apsaugotume jūsų privatumą. Pavyzdžiui, puslapių rodinius, spustelėjimus ir ieškos terminus, naudojamus pritaikyti reklamoms, saugome atskirai nuo jūsų kontaktinės informacijos ar kitų duomenų, kurie tiesiogiai jus identifikuoja (pvz., jūsų vardo ir pavardės, el. pašto adreso ir pan.). Be to, įgyvendinome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad užkirstume kelią neleistinam šių duomenų susiejimui. Taip pat suteikiame galimybę atsisakyti pritaikytų reklamų. Jei reikia daugiau informacijos arba norite pasinaudoti atsisakymo galimybe, apsilankykite mūsų atsisakymo puslapyje. Be to, galite eiti į Tinklo reklamos iniciatyvas, siūlančias vieną vietą, kurioje galima visiškai atsisakyti tikslinių įmonių narių reklamų rodymo.

Taip pat rodome trečiųjų šalių reklamas per savo filialą „Atlas“; „Atlas“ privatumo nuostatas galite perskaityti adresu http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Nors daugumą internetinių reklamų „Microsoft“ svetainėse rodo „Microsoft“, rodyti reklamas savo svetainėse leidžiame ir trečiųjų šalių reklamos teikimo įmonėms, įskaitant kitus reklamos tinklus. Šiuo metu tarp tokių įmonių yra ir šios: 24/7 Real Media, Advertising.com, Burst Media, DoubleClick, , Eyeblaster, EyeWonder, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, Yahoo! Publisher Network, ir Zedo.

Šios įmonės gali pasiūlyti jums galimybę atsisakyti tikslinės reklamos rodymo pagal jų slapukus. Daugiau informacijos galite gauti spustelėję pirmiau pateiktus įmonių pavadinimus ir pasinaudodami saitais patekę į kiekvienos iš jų Žiniatinklio svetainę. Kai kurios iš šių įmonių yra Tinklo reklamos iniciatyvos, siūlančios vieną vietą, kurioje galima visiškai atsisakyti tikslinių narių reklamų rodymo, narės.

Šių privatumo nuostatų pakeitimai

Kartais galime atnaujinti šias privatumo nuostatas. Atnaujinę pakeisime paskutinio atnaujinimo datą, nurodytą privatumo nuostatų viršuje. Jei bus atlikta svarbių pakeitimų, apie tai pranešime savo Žiniatinklio svetainėje lengvai pastebimu pranešimu arba informuosime jus asmeniškai. Raginame periodiškai peržiūrėti šias privatumo nuostatas, kad žinotumėte, kaip mes siekiame apsaugoti surinktą asmeninę informaciją.

Kontaktinė informacija

„Microsoft“ maloniai laukia jūsų komentarų apie šias privatumo nuostatas. Jei turite klausimų apie šias nuostatas ar manote, kad mes jų nesilaikome, apsilankykite mūsų Žiniatinklio svetainės puslapyje „Kontaktinė informacija“ ir siųskite mums el. laišką arba paprastą laišką adresu:

„Microsoft“ Privacy
„Microsoft Corporation“
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA
+1 (425) 882-8080
 
Atgal į viršų
Turite klausimų?