Pirms produkta atgriešanas

Ja ir radušās ar produktu saistītas problēmas, pirms atgriešanas varat izmantot citas opcijas:

 • Meklējiet tiešsaistes palīdzību Microsoft atbalsta tīmekļa vietnē.
 • Izlieciet jautājumu Microsoft diskusiju grupās.
 • Sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu, lai saņemtu produkta tehnisko atbalstu, noskaidrotu jautājumus par pasūtījumu vai saņemtu palīdzību programmatūras lejupielādē vai instalēšanā.

Atgriešanas politika

Microsoft veikala atgriešanas politika ir detalizēti aprakstīta šeit, kā arī izklāstīta Lietošanas un pārdošanas nosacījumos. Atgriešanas politika tiek nodrošināta papildus jebkādai juridiskai garantijai vai jebkurām likumīgām atgriešanas tiesībām, kādas jums var būt noteiktas saskaņā ar likumu (skatiet tālāk sadaļu Produkta garantija).

Saskaņā ar mūsu atgriešanas kritērijiem, trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā jūs varat atteikties no pirkšanas līguma un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu. Atteikšanās periods beigsies trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc šādiem laikiem:

 • Attiecībā uz lejupielādējamiem produktiem, pēc produktu elektroniskas piegādes uz jūsu kontu vai tad, kad tie ir kļuvuši pieejami lejupielādei.
 • Attiecībā uz lejupielādējamiem abonementiem un pakalpojumiem, kad norēķināšanās procesā tiek nospiesta poga Iegādāties. Mēs varam sākt abonementa darbību vai pakalpojuma sniegšanu uzreiz pēc pirkuma.
 • Attiecībā uz fiziskiem produktiem un produktiem, kurus nevar lejupielādēt, piegāde.
 • Attiecībā uz priekšpasūtītiem lejupielādējamiem produktiem un abonementiem, pēc produktu elektroniskas piegādes uz jūsu kontu un pēc tam, kad tie kļuvuši pieejami lejupielādei. Attiecībā uz priekšpasūtītiem fiziskiem produktiem un produktiem, kuri nav lejupielādējami, kad tie tiek piegādāti.
 • Ja produkti tiek pasūtīti vienā pasūtījumā, bet piegādāti atsevišķi, tad, kad tiek piegādāts vai kļuvis pieejams pēdējais produkts.
 • Ja produkts sastāv no vairākām pozīcijām vai daļām, tad, kad tiek piegādāta vai kļuvusi pieejama pēdējā pozīcija vai daļa.
 • Regulāras produktu piegādes laikā, kas tiek veikta noteiktā laika posmā, tad, kad tiek piegādāts vai kļuvis pieejams pirmais produkts.

Ja piemērojamā likumdošana jūsu valstī paredz ilgāku atteikšanās periodu, tiks piemērots šis periods. Mēs varam pagarināt atteikšanās tiesību periodu svētku dienu laikā un citos periodos. Ja jūsu tīmekļa vietnē tiek reklamēts garāks periods, tiks piemērots reklamētais periods.

Lai izmantotu savas atteikšanās tiesības, jums par savu lēmumu jāpaziņo 30 dienu atteikšanās perioda laikā. Informāciju par to, kā paziņot mums par savu lēmumu un uzsākt atgriešanas procesu, skatiet tālāk esošajā sadaļā Atgriešanas process. Lai ievērotu atteikšanās termiņu, pietiek pirms atteikšanās termiņa beigām nosūtīt mums jūsu paziņojumu par to, ka izmantojat savas atteikšanās tiesības.

Atteikšanās sekas

Ja izmantosit atteikšanās tiesības, mēs atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties citu piegādes veidu nekā vislētāko mūsu piedāvāto standarta piegādi), bez pārmērīgas kavēšanās un katrā ziņā ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas no tās dienas, kurā saņemsim ziņu par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksa tiks veikta ar tādu pašu samaksas veidu, kāds tika izmantots sākotnējā darījumā, ja vien jūs neesat skaidri vienojušies par citu; jebkurā gadījumā jums par šādu atmaksu nebūs jāmaksā nekāda komisijas maksa.

Jums preces jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc tās dienas, kad mums paziņojāt par savu atteikšanos no šī līguma. Termiņš ir ievērots tad, ja preces tiek nosūtītas pirms 14 kalendāro dienu perioda beigām. Kad mēs preces saņemsim, mēs tās pārbaudīsim un, ja tās atbildīs mūsu atgriešanas kritērijiem, mēs veiksim atmaksu ar tādu pašu maksājuma veidu, ko jūs izmantojāt, lai nopirktu preci, un nosūtīsim jums e-pastu ar paziņojumu par atmaksu.

Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad saņemsim atpakaļ produktus vai arī jūs iesniegsit pierādījumus, ka esat produktus nosūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Mēs segsim atgriešanas izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības mazināšanos, kas radusies no rīkošanās ar precēm vairāk nekā nepieciešams to rakstura, īpašību un darbības noteikšanai.

Atgriešanas kritēriji

Mēs pieņemam atgriežamas preces, kuras atbilst mūsu atgriešanas kritērijiem. Kā nosacījums atgriešanai un ciktāl to atļauj likumdošana, ir spēkā tālāk norādītās prasības.

Visi produkti jāatgriež tādā stāvoklī, kādā tikusi nodrošināta piesardzīga izmantošana (piemēram, tiem nedrīkst būt nolietojuma vai bojājuma pazīmju, un tiem ir jābūt tādā stāvoklī, lai tos atkal varētu pārdot). Visām atgriežamajām precēm ir jāpievieno oriģinālā dokumentācija, rokasgrāmatas, reģistrācijas apliecības, detaļas un komponenti (ieskaitot kabeļus, kontrollerus un piederumus), kā arī oriģinālais ražotāja iepakojums. Ja atgriežat programmatūru, ir jāietver arī visi datu nesēji un produktu atslēgas. Kā nosaka piemērojamie tiesību akti, šo vienību neiekļaušanas gadījumā atmaksa var nenotikt vai notikt novēloti, vai arī var tikt piemērota papildu maksa. Microsoft patur tiesības noraidīt jebkuru atgriešanu, ja tā neatbilst atgriešanas kritērijiem un nosacījumiem.

Microsoft veikals nepieņems atgriešanai šādas vienības: (i) personalizētas vai pielāgotas vienības, (ii) īpaša pasūtījuma vienības, izņemot ja tās ietilpst Microsoft veikala mazumtirdzniecības akcijas piedāvājumā, (iii) vienības, kas tikušas izmantotas, izmainītas vai ir nodilušas vai bojātas, (iv) fiziskas un lejupielādējamas dāvanu kartes un pakalpojumu/abonementu kartes (t.i., Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass un Windows veikala kartes), (v) sniegtos pakalpojumus, (vi) brīvpiekļuves atmiņas (“RAM”) produktus, (vii) pilnīgas izpārdošanas vienības vai tās, kas apzīmētas ar “Final Sale” (Galīga pārdošana), “Non-Returnable” (Nav atgriežams) vai līdzīgām frāzēm.

Papildnosacījumi:

Lejupielādējami produkti un abonementi. Attiecībā uz piemērotiem lejupielādējamiem produktiem un abonementiem, jums var tikt lūgts parakstīt elektronisku vēstuli par noņemšanu, kas ir viens no atgriešanas nosacījumiem, lai apstiprinātu, ka esat atinstalējis produktu un neesat radījis tā kopijas. Šo produktu atslēga tiks bloķēta, un jūs turpmāk nevarēsit instalēt vai lietot šo programmatūru.

Pakalpojumi. Lai pakalpojums kvalificētos atgriešanai, tas nedrīkst būt ticis piegādāts, sniegts vai jūsu patērēts.

Programmatūra un spēles. Attiecībā uz programmatūru un spēlēm, visa programmatūra un video spēles, kas iepakotas kastēs, ir jāatgriež neatvērtā veidā.

Tālruņi. Attiecībā uz tālruņiem, tos var atgriezt mūsu atgriešanas perioda ietvaros, taču jūsu pienākums ir anulēt pakalpojumu jūsu sakaru pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laikā, vai arī jūsu sakaru pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt maksu par priekšlaicīgu līguma laušanu. Tā ir sakaru pakalpojumu sniedzēja politika, un mēs nevaram ietekmēt viņu pakalpojumu anulēšanas politiku.

Produkta atslēgas kartes (“PKC”). Produkta atslēgas kartes (“PKC”), kas nopirktas kopā ar datoriem, var atgriezt atgriešanas perioda ietvaros kā atsevišķas vienības ar nosacījumu, ka tās nav atvērtas, pārveidotas vai bojātas. Ja atgriežat datoru, ko esat iegādājies kopā ar PKC, ir jāatgriež arī PKC.

Atjaunināšanas opcijas un atgriešana. Ja esat iegādājies citā ziņā atgriežamu produktu, kam pieejama jaunināšanas opcija, to var atgriezt vai mainīt atgriešanas perioda laikā. Tiek piemērota īpaša atgriešanas procedūra, kas aprakstīta šeit:

 • Atgriežot produktu pirms jauninājuma izlaides, jūs jauninājumu nesaņemsit.
 • Atgriežot produktu pēc jauninājuma izlaides, gan prece, gan jauninājums ir jāatgriež kopā.

Akcijas piedāvājumi un komplekti. Attiecībā uz akcijas precēm un komplektiem, visi ietvertie produkti un/vai pakalpojumi ir jāatgriež kopā. Ja pakalpojums, kas ietverts akcijas piedāvājumā un/vai komplektā, ir izmantots (piemēram, izmantots akcijas piedāvājuma kods), vai ja akcijas piedāvājumā un/vai komplektā ietverta neatgriežama vienība, no atgriežamās summas tiks atskaitīta pilna pakalpojuma un/vai neatgriežamās vienības mazumcena. Ja ir nopirkts komplekts un tiek atgriezta tikai komplekta daļa, komplekta atlaide nav spēkā un no atgriežamās summas tiks atskaitīta pilna komplekta atlaide.

Izmēģinājuma laika piedāvājumi. Ja jūs izmantojat jebkādu izmēģinājuma laika piedāvājumu, jums pakalpojums ir jāanulē līdz izmēģinājuma laika beigām, lai izvairītos no jaunu izmaksu rašanās, ja vien mēs neesam jūs informējuši par kaut ko citu. Ja jūs neanulējat pakalpojumu līdz izmēģinājuma laika beigām, jūs pilnvarojat mūs iekasēt maksu no jūsu maksājuma veida par pakalpojuma izmantošanu.

Personīgie dati. Microsoft neatbild ne par kādiem personīgajiem datiem, kas iekļauti atgriežamajās precēs. Lūdzu, pārliecinieties, ka pirms atgriešanas jūsu personīgie dati no visām precēm ir izdzēsti.

Atgriešanas process

Lielākajai daļai šajā tīmekļa vietnē pasūtīto vienību ir iespējams nekavējoties iniciēt atgriešanu tiešsaistē. Lai sāktu atgriešanu, atveriet sadaļu Pasūtījuma vēsture un izpildiet tur sniegtos norādījumus. Atgriešanu ir iespējams pieprasīt arī telefonsarunā. Varat izmantot arī pievienoto atteikšanās veidlapu, taču tas nav obligāti. Ja izmantojat šo veidlapu, lūdzam to iesniegt e-pasta adresē, kas norādīta veidlapā, un mēs jums nekavējoties nosūtīsim e-pasta paziņojumu par saņemšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar mūsu privātuma un drošības procesiem, lai anulētu un kompensētu noteiktus produktus, var būt nepieciešams veikt apstiprināšanu pa tālruni.

Tiešsaistē

 1. Lai sāktu atgriešanu tiešsaistē, atveriet sadaļu Pasūtījuma vēsture.
 2. Tām vienībām, ko iespējams atgriezt tiešsaistē, noklikšķiniet uz atgriešanas saites un izpildiet tālāk ekrānā redzamos norādījumus.
 3. Kad atgriešana pabeigta, izdrukājiet atgriešanas uzlīmi (ja tāda ir).
 4. Piestipriniet to pie iepakojuma. Lūdzu, aizsedziet vai noņemiet visas iepriekšējās izsekošanas etiķetes uz iepakojuma.
 5. Veicot atgriešanu no Norvēģijas, Lihtenšteinas vai Šveices, būs jāpagaida vienu darba dienu, līdz e-pastā saņemsiet rēķinu.
 6. Nogādājiet paku un rēķinu (ja tāds ir) uz piegādes uzņēmumu UPS. Atrodiet tuvumā UPS klientu apkalpošanas centru.
 7. Nosūtiet to no UPS.

Kad atgriešana būs pabeigta, mēs nosūtīsim jums atgriešanas apstiprinājuma e-pasta ziņojumu.

Telefonsarunā

Lai pieprasītu atgriešanu trīsdesmit (30) dienu atteikšanās perioda laikā, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu. Kad būsiet pabeidzis atgriešanas procesu atbilstoši instrukcijām, mēs nosūtīsim jums atgriešanas apstiprinājuma e-pasta ziņojumu.

Atgriešanas statuss

Atveriet sadaļu Pasūtījuma vēsture vai sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu.

Produkta garantijas

Daudziem produktiem, kas pieejami Microsoft veikalā, ir ražotāja garantijas. Lūdzu, iepazīstieties ar ražotāja garantijām, lai uzzinātu specifiskas detaļas par to, kā atrisināt problēmas, uz ko attiecas šīs garantijas. Dažiem produktiem jums būs iespēja par atsevišķu samaksu iegādāties Paplašinātu pakalpojumu plānu. Lūdzu, iepazīstieties ar konkrētajiem plāniem, lai uzzinātu detalizētu informāciju.

Bez tam, mūsu produktiem var būt pievienotas garantijas, no kurām saskaņā ar likumu nevar atteikties, piemēram ar likumu noteikta aizsardzība pret bojātām vai nepareizi aprakstītām precēm vai pakalpojumiem. Jebkādas komerciālās garantijas ir noteiktas papildus šīm tiesībām. Uzziniet vairāk Par komercgarantijām un likumā paredzētajām tiesībām.

Ja saistībā ar produktu rodas jebkādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Pārdošanas un atbalsta dienestu.

 
Atpakaļ uz sākumu
Jums ir jautājumi?