Konto

Na stránke Konto môžete aktualizovať nastavenia svojho konta, zobraziť svoje objednávky, spravovať preferencie kontaktu a vyhľadať kódy Product Key pre stiahnutý softvér. Na tejto stránke môžete tiež sťahovať zakúpený softvér.

Konto Microsoft

Ak chcete používať sekciu Konto, musíte sa prihlásiť pomocou bezplatného konta Microsoft. Ak konto Microsoft nemáte, môžete si ho vytvoriť pri zadávaní objednávky.

Informácie uložené v konte možno použiť pri zadávaní budúcich objednávok. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft chráni vaše osobné údaje, nájdete v Prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online.

Viacero kont Microsoft

Ak sa prihlásite pomocou rôznych poverení konta Microsoft, môžete mať viaceré kontá obchodu Microsoft Store, no informácie sa medzi kontami nezdieľajú. Ak sa napríklad prihlásite pomocou jednej e-mailovej adresy, dané informácie nebudete mať k dispozícii, ak sa odhlásite a potom sa prihlásite pomocou inej e-mailovej adresy.

Softvér na stiahnutie a kódy product key

Softvér môžete stiahnuť ihneď po dokončení nákupu alebo neskôr zo sekcie Softvér na stiahnutie a kódy Product Key vo vašom konte. Stačí, ak vyhľadáte položku a kliknete na prepojenie Stiahnuť, ktoré sa nachádza vedľa názvu softvéru s možnosťou stiahnutia. V tejto sekcii vášho konta sú uvedené všetky kódy Product Key potrebné na nainštalovanie stiahnutého softvéru. Kódy Product Key sú reťazce obsahujúce písmená a číslice, ktoré je potrebné zadať do softvéru počas procesu inštalácie alebo pred použitím softvéru. Bez kódov Product Key nebudete môcť nainštalovať softvér s možnosťou stiahnutia. Keď si v obchode Microsoft Store kúpite softvér s možnosťou stiahnutia, kódy Product Key sa uložia na vašej stránke Softvér na stiahnutie a kódy Product Key.

História objednávok

Na stránke História objednávok môžete jednoducho zobraziť podrobnosti o objednávkach v minulosti. Nájdete tu informácie o produktoch objednaných z obchodu Microsoft Store, ako je napríklad dátum objednávky, fakturačná adresa priradená k jednotlivým objednávkam, číslo objednávky, celková suma objednávky a stav objednávky.

Platba

Vo svojom konte môžete uložiť viaceré spôsoby platby – čísla kreditných kariet, dátumy exspirácie a fakturačné adresy. Pri nakupovaní potom stačí vybrať spôsob platby, ktorý chcete použiť pre danú objednávku. Z bezpečnostných dôvodov sa v číslach kreditných kariet zobrazujú len posledné štyri číslice.

Pridanie informácií o platbe:

 1. Zadajte číslo kreditnej karty do poľa Číslo karty.
 2. V príslušných rozbaľovacích zoznamoch vyberte mesiac (MM) a rok (RRRR) exspirácie.
 3. V rozbaľovacom zozname vyberte fakturačnú adresu. V zozname sa zobrazujú všetky dodacie adresy, ktoré ste zadali. Ak chcete zadať novú adresu, ktorá nie je uvedená v zozname adries, vyberte v rozbaľovacom zozname položku Nová adresa.

Z bezpečnostných dôvodov sa číslo hodnoty na overenie karty (CVV) neukladá spolu s kreditnou kartou. Zadávate ho len pri uskutočňovaní nákupu.

Ak pri pridávaní informácií o platbe pridáte novú fakturačnú adresu, daná adresa sa uloží spolu s ostatnými adresami.

Úprava informácií o platbe:

 1. V zozname typov platby vyhľadajte typ, ktorý chcete upraviť.
 2. Kliknite na položku Upraviť.
 3. Zadajte nové hodnoty údajov, ktoré chcete upraviť.

Adresy

Vo svojom konte môžete mať uložený ľubovoľný počet adries. Pri nakupovaní potom môžete na stránke pokladne vybrať adresu, ktorú chcete použiť.

Pridanie adresy:

 1. Na stránke vyplňte formulár v sekcii Adresy. Povinné polia sú označené hviezdičkou (*).

  Názov poľa Popis poľa
  Meno*Krstné meno príjemcu fakturácie. Ak meno obsahuje viac než 20 znakov, zadajte len prvých 20 znakov.
  Priezvisko*Priezvisko príjemcu fakturácie. Ak meno obsahuje viac než 20 znakov, zadajte len prvých 20 znakov.
  Fakturačná adresa 1*Adresa Ak má adresa viac než 60 znakov, jej zvyšok zadajte do poľa Riadok 2 adresy.
  Fakturačná adresa 2 Voliteľné pole. Môže obsahovať najviac 40 znakov.
  Mesto*Mesto adresy.
  Kraj alebo región*V rozbaľovacom zozname vyberte kraj alebo región. Zadaním prvého znaku kraja alebo regiónu prejdete v zozname na dané miesto.
  PSČ*Zadajte PSČ.
  Telefón*Telefónne číslo vrátane smerového čísla. Príklad: 5555555555. Telefónne číslo je potrebné pre prípad problémov s vašou objednávkou.
  Názov alebo popis*Zadaním najviac 64 znakov môžete identifikovať danú adresu, napríklad „Domáca adresa“.
 2. Kliknite na položkuOdoslať

Úprava adresy:

 1. V zozname adries vyhľadajte adresu, ktorú chcete upraviť.
 2. Kliknite na položku Upraviť túto adresu
 3. Vo formulári zadajte hodnoty, ktoré chcete zmeniť.
 4. Kliknite na položku Odoslať

Odstránenie adresy:

Keď odstránite adresu, nebude k dispozícii na výber pri zadávaní novej objednávky.

 1. V zozname adries vyhľadajte adresu, ktorú chcete odstrániť.
 2. Kliknite na položku Odstrániť adresu.
 3. Vo výzve na potvrdenie „Naozaj chcete odstrániť túto adresu?“ kliknite na tlačidlo OK

Profil

Môžete vybrať, či sa má používať Správca sťahovania alebo funkcia sťahovania vstavaná v prehľadávači a či chcete dostávať propagačné e-maily.

Bulletin a špeciálne propagačné e-maily

Obchod Microsoft Store pravidelne odosiela propagačné e-maily.

 • Ak chcete z obchodu Microsoft Store pravidelne dostávať e-maily so špeciálnymi propagačnými materiálmi a informáciami, začiarknite políčko Áno, chcem dostávať správy

Kontaktný e-mail

Na e-mailovú adresu vášho konta Microsoft sa budú odosielať e-mailové potvrdenia objednávok a propagačné materiály (ak vyberiete možnosť ich odberu). Počas procesu nákupu môžete zadať inú e-mailovú adresu, na ktorú sa budú odosielať potvrdzujúce e-maily k danej objednávke.

Uložený zoznam

Obchod Microsoft Store vám umožňuje ukladať položky do nákupného košíka.

Zobrazenie uloženého nákupného košíka:

 1. V hornej časti stránky kliknite na položku Konto.
 2. Ak nie ste prihlásení do konta obchodu Store, zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou konta Live ID.
 3. Na pravej strane kliknite na položku Uložený nákupný košík.
 4. Na stránke Uložený nákupný košík sa zobrazia položky, ktoré ste uložili do nákupného košíka.

Predplatné

Ak ste si predplatné zakúpili prostredníctvom obchodu Microsoft Store, svoje predplatné môžete spravovať kliknutím na položku Konto v hornej časti ľubovoľnej stránky a vybratím možnosti Predplatné. Budete sa musieť prihlásiť pomocou konta Live ID priradeného k vášmu nákupu.

Stránka Predplatné vám umožňuje:

 • zobraziť všetky nákupy predplatného, dátumy nákupov, aktivačné kódy a dátumy exspirácie predplatného,
 • aktivovať predplatné (vybratím možnosti „prejsť na stránku aktivácie“),
 • obnoviť predplatné (vybratím možnosti „obnoviť predplatné“).
 
Späť na začiatok
Máte otázky?