Objednávky

Objednávky sa spracovávajú po kliknutí na tlačidlo Kúpiť v procese dokončenia nákupu:


 • Položky s možnosťou stiahnutia budú sprístupnené okamžite po nákupe.
 • Fyzické položky a položky bez možnosti stiahnutia sa odosielajú od pondelka do piatka počas štandardnej pracovnej doby a budú doručené v súlade s informáciami uvedenými v časti Možnosti prepravy, poplatky a doby doručenia.
 • Predbežné objednávky sa budú odosielať alebo budú sprístupnené na stiahnutie po ich vydaní a budú doručené v súlade s uvedenými informáciami.

Zrušenie objednávky

V prípade fyzických položiek a položiek bez možnosti stiahnutia môžete objednávku zrušiť aj po kliknutí na tlačidlo Kúpiť, ak objednávka ešte nebola odoslaná. Informácie o tom, ako môžete zistiť stav svojej objednávky, nájdete v časti Sledovanie objednávky.

Predbežné objednávky môžete zrušiť pred tým, ako sa položka pripraví na odoslanie, alebo pred jej sprístupnením na stiahnutie. Ďalšie informácie nájdete v časti Predbežné objednávky.

V prípade položiek s možnosťou stiahnutia, fyzických položiek a položiek bez možnosti stiahnutia, ktoré už boli odoslané alebo predbežných objednávok, ktoré už boli sprístupnené na stiahnutie alebo boli pripravené na odoslanie, musíte postupovať podľa štandardného procesu vrátenia produktov. Informácie o tom, ako môžete vrátiť položky, a o tom, ktoré položky môžete vrátiť, nájdete v Zásadách vrátenia.


Predbežné objednávky

Niektoré produkty, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii na okamžité doručenie, môžete predbežne objednať. Predbežné objednávky možno revidovať, aktualizovať alebo zrušiť kedykoľvek pred sprístupnením týchto predbežne objednaných produktov na stiahnutie alebo pred tým, ako sa pripravia na odoslanie. Ak chcete revidovať alebo zrušiť predbežnú objednávku, prípadne aktualizovať nasledujúce údaje, kontaktujte tím predaja a podpory:


 • Kreditná karta priradená k predbežnej objednávke (vrátane zmeny typu kreditnej karty, čísla kreditnej karty, fakturačnej adresy a dátumu exspirácie).
 • Množstvá položiek.
 • Metóda doručenia fyzických produktov a produktov bez možnosti stiahnutia

Na zadanie predbežnej objednávky je potrebná kreditná karta, no príslušná cena z nej bude strhnutá až po odoslaní položiek uvedených v objednávke alebo sprístupnení produktu na stiahnutie. V súvislosti s predbežnou objednávkou sa však na vašej kreditnej alebo debetnej karte môže vytvoriť predbežná rezervácia prostriedkov alebo sa môže účtovať malý dočasný poplatok. Upozorňujeme, že ak medzi dátumom predbežného objednania produktu a dátumom jeho sprístupnenia uplynie platnosť karty, nemožno z nej strhnúť príslušnú cenu a dokončiť objednávku. Uistite sa, že vaše fakturačné a kontaktné údaje sú neustále aktuálne. Ak sa medzi dátumom predbežnej objednávky a dátumom sprístupnenia produktu na stiahnutie alebo doručenie zníži predajná cena produktu, bude sa účtovať nižšia cena. Ak si všimnete, že sa znížila cena produktu, ktorý ste si nedávno predbežne objednali, kontaktujte tím predaja a podpory a s radosťou vám vrátime rozdiel alebo vám zaň udelíme dobropis.

Ak sa na predbežnú objednávku konkrétneho produktu vzťahujú iné podmienky, bude to uvedené na webovej stránke produktu. Po odoslaní predbežne objednaného produktu alebo jeho sprístupnení na stiahnutie sa bude uplatňovať štandardný proces vrátenia produktov. Ak chcete vrátiť predbežne objednaný produkt, obdobie na vrátenie začína:


 • dňom, kedy boli produkty s možnosťou stiahnutia elektronicky sprístupnené vo vašom konte,
 • dňom, kedy boli doručené fyzické produkty alebo produkty bez možnosti stiahnutia,
 • dňom, kedy bol doručený posledný produkt (v prípade produktov objednaných v rámci jednej objednávky, ktoré však boli doručené samostatne),
 • dňom, kedy bol doručený posledný balík alebo súčasť (v prípade produktov pozostávajúcich z viacerých balíkov alebo súčastí),
 • dňom, kedy bol doručený prvý produkt (v prípade štandardného doručovania produktov počas definovaného časového obdobia).

Možnosť inovácie softvéru pre oprávnené produkty

V prípade niektorých produktov môžete získať bezplatnú inováciu softvéru na budúcu verziu po jej sprístupnení. Môžete si tak dnes kúpiť aktuálny produkt a bez ďalších nákladov inovovať na budúcu verziu.

V obchode Microsoft Store sú produkty oprávňujúce na možnosť inovácie označené poznámkou, ktorá popisuje verziu, na ktorú môžete mať nárok inovovať, a ďalšie dôležité podrobnosti o danej ponuke. Pokyny na získanie novej verzie daného produktu nájdete v e-mailovej správe s potvrdením nákupu.

V časti Možnosť inovácie a vrátenie nájdete dôležité informácie o obmedzeniach vrátenia produktov a možností inovácie.


Sledovanie objednávky

Po odoslaní objednávky dostanete nasledujúce e-maily:


 • E-mail s potvrdením objednávky.
 • Ak si objednáte fyzický produkt alebo produkt bez možnosti stiahnutia, po odoslaní produktu dostanete e-mail s oznámením o odoslaní.
 • Ak sa oneskorí doručenie produktu alebo v prípade spätnej objednávky, dostanete e-mail s oznámením o oneskorení.
 • Ak elektronicky odošlete vzorový formulár o vrátení tovaru, dostanete e-mail s oznámením o prijatí.
 • Ak vrátite položku, dostanete e-mail s oznámení o refundácii.

Ak chcete zistiť stav svojej objednávky, kontaktujte tím predaja a podpory alebo vykonajte nasledujúce kroky online:


1. Prejdite na stránku Konto a prihláste sa.
2. Vyhľadajte svoju objednávku v zozname objednávok.
3. Ak si chcete skontrolovať alebo vytlačiť potvrdenie objednávky, kliknite na položku Zobraziť pôvodný príjmový doklad.
4. Kliknutím na položku Sledovať balík môžete zobraziť stránku sledovania zásielok doručovateľskej služby s vopred vyplneným číslom sledovania.


Možnosti prepravy, poplatky a doby doručenia

Všetky objednávky online zadané prostredníctvom obchodu Microsoft Store doručuje preferovaný prepravca spoločnosti Microsoft. Všetky dodávky podliehajú podmienkam a požiadavkám prepravcu.

Kam sa doručujú produkty:


 • V súčasnosti sa objednávky zadané v obchode Microsoft Store doručujú iba do vybraných európskych krajín. V prípade nákupu v iných krajinách alebo oblastiach navštívte niektorý z medzinárodných obchodov Microsoft Store.
 • Objednávky sa nedoručujú do schránok P.O. Box ani do teritórií európskych krajín.
 • Prepravcovia vyžadujú na doručenie objednávok úplnú adresu.
 • Obchod Microsoft Store nedovoľuje prepravcom doručovanie balíkov na novú adresu po ich odoslaní. Táto zásada nám pomáha predchádzať podvodom online.

Výpočet doby dodania podľa spôsobu prepravy:


 • Za dobu dodania sa považuje počet pracovných dní, za ktoré považujeme pondelok až piatok okrem dní pracovného pokoja.
 • Preferovaný prepravca spoločnosti Microsoft nedoručuje balíky počas víkendov a dní pracovného pokoja.
 • Objednávky zadané počas víkendov, dní pracovného pokoja alebo v piatok po 09:30 miestneho času budú spracované nasledujúci pracovný deň.

Spôsoby dopravy:

Spôsob dodania CENA DOBA DORUČENIA
Štandardná ZDARMA Do 5 až 7 pracovných dní

Ponuky s bezplatnou dopravou

Keď ponúkame bezplatnú dopravu, táto sa automaticky uplatní pri odoslaní objednávky, čo bude uvedené vo vašom nákupnom košíku. Pokiaľ v ponuke nie je uvedené inak, bezplatná doprava sa vzťahuje iba na štandardnú dopravu, čiže na typy dopravy Expresná alebo Prioritná sa naďalej budú vzťahovať poplatky, ak sa tieto typy dopravy ponúkajú vo vašej krajine.

Späť na začiatok
Máte otázky?