Softvér na stiahnutie

Výhody softvéru s možnosťou stiahnutia

Sťahovanie softvéru vám prináša množstvo výhod:

 • Je to pohodlný spôsob, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu.
 • Nemusíte čakať na doručenie softvéru zásielkovou službou.
 • Na internete máte neustály prístup k zálohe svojho softvéru a kódu Product Key, a to bez ohľadu na to, či zlyhá váš počítač alebo chcete preinštalovať váš softvér.
 • Vrátenie je jednoduchšie, pretože nemusíte nič posielať späť.
 • Softvérové súbory dostávate priamo do svojho počítača cez internet prostredníctvom najmodernejšej technológie.

32-bitová alebo 64-bitová platforma

Určite, či potrebujete 32-bitový alebo 64-bitový softvér.

Ak používate systém Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Na karte Všeobecné vyhľadajte položku Typ systému:

  v 32-bitových počítačoch sa zobrazuje reťazec x86

  v 64-bitových počítačoch reťazec x64

Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. V časti Systém vyhľadajte položku Typ systému: 32-bitový operačný systém alebo 64-bitový operačný systém. Ďalšie informácie o 32-bitových a 64-bitových systémoch nájdete v časti

  Aký je rozdiel medzi 32-bitovou a 64-bitovou verziou systému Windows..

Stiahnutie a inštalácia softvéru

Stiahnuť a nainštalovať Office

Zobraziť pokyny

Windows

 1. Prihláste sa do svojho konta obchodu Microsoft Store pomocou konta Microsoft a hesla.
 2. V ponuke na pravej strane kliknite na položku Softvér na stiahnutie, kódy Product Key a predplatné.
 3. Na stránke Softvér na stiahnutie, kódy Product Key a predplatné vyhľadajte produkt systému Windows, ktorý ste si kúpili. Vyberte možnosť stiahnutia (32-bitová verzia alebo 64-bitová verzia) a typ súboru EXE.

  Poznámka: Typ súboru ISO by ste mali vybrať len v prípade, ak chcete systém Windows 7 nainštalovať do iného počítača, než ktorý aktuálne používate.

 4. Kliknite na položku Stiahnuť súbor 1. V dialógovom okne sťahovania kliknite na položku Uložiť.

  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak chcete nainštalovať systém Windows 7, musíte stiahnuť všetky tri súbory.

 5. Po dokončení sťahovania súboru 1 kliknite na položku Stiahnuť súbor 2. V dialógovom okne sťahovania kliknite na položku Uložiť.
 6. Po dokončení sťahovania súboru 2 kliknite na položku Stiahnuť súbor 3. V dialógovom okne sťahovania kliknite na položku Uložiť.

  Poznámka: Stiahnuté softvérové súbory sa ukladajú do nasledujúceho predvoleného umiestenia: C:\Používatelia\Prevzaté súbory

 7. Po dokončení sťahovania súboru 3 kliknite v okne sťahovania na položku Spustiť.
 8. V okne inštalácie kliknite na položku Inštalovať.
 9. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciou.

Iný softvér na stiahnutie

Podľa vyššie uvedených pokynov môžete sťahovať a inštalovať aj ďalšie softvérové produkty pomocou prehľadávača. Vyberte konkrétny produkt na stránke Softvér na stiahnutie, kódy Product Key a predplatné.

Kontaktovanie podpory

Ak máte otázky týkajúce sa nákupov v obchode Microsoft alebo chcete vykonať nákup, navštívte stránku Predaj a podpora.Pred kontaktovaním podpory si prezrite sekciu Riešenie problémov a skontrolujte, či vaša otázka už nebola zodpovedaná.

Riešenie problémov so stiahnutím alebo inštaláciou

Ak sa pri sťahovaní alebo inštalácii softvéru stretnete s problémami, pred kontaktovaním oddelenia podpory zákazníkov môžete skontrolovať, či vaša otázka už nebola zodpovedaná.

Sťahovanie súborov a miesto uloženia

 1. Čo je prípona súboru .box?

  Prípona súboru .box je formátom komprimovaných údajov, podobným bežne používanému formátu .zip. Súbor .box obsahuje jeden alebo viaceré súbory so zmenšenou veľkosťou súboru.

 2. Prečo sú pre systém Windows 7 k dispozícii tri súbory na stiahnutie?

  Keďže súbor systému Windows 7 je veľmi veľký, softvér je rozdelený do troch menších súborov. Ak systém Windows 7 sťahujete pomocou prehľadávača, musíte stiahnuť všetky tri súbory.

 3. Prečo sa môj softvér sťahuje tak pomaly?

  Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať vašu rýchlosť sťahovania, vrátane problémov s hardvérom alebo pomalého pripojenia na internet. Ak súbory sťahujete pomalšie než zvyčajne, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a pokúste sa diagnostikovať problém.

 4. Kde nájdem moje uložené súbory?

  Stiahnuté softvérové súbory sa ukladajú do nasledujúceho predvoleného umiestenia:

  C:\ Používatelia\\Prevzaté súbory\
 5. Ako dlho sú moje softvérové súbory k dispozícii na stiahnutie?

  Vaše softvérové súbory budú k dispozícii, až kým spoločnosť Microsoft neukončí bežnú podporu pre daný produkt, ktorá sa zvyčajne poskytuje po dobu piatich rokov od vydania produktu. Ak si napríklad kúpite systém Windows Vista alebo balík Office 2007, v obchode Microsoft Store budú tieto produkty k dispozícii na stiahnutie až do apríla 2012. Tieto produkty môžete ďalej používať aj po tomto termíne, ale nebudete môcť znova stiahnuť príslušné súbory.

Kódy Product Key

Kam je potrebné zadať kód Product Key?

Kód Product Key sa zadáva počas inštalácie. Nezabudnite zadať aj spojovníky (-), napríklad XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

Súbory ISO

Čo je súbor ISO a prečo mám vybrať tento typ súboru?

Súbor ISO obsahuje všetky inštalačné súbory daného programu. Súbor ISO umožňuje jednoducho zálohovať inštalačné súbory. Typ súboru ISO by ste mali vybrať len v prípade, ak chcete systém Windows 7 nainštalovať do iného počítača, než ktorý aktuálne používate.

Odstránenie inštalačných súborov alebo odinštalovanie softvéru

Po nainštalovaní softvéru môžete bezpečne odstrániť inštalačné súbory z počítača. Odstránením inštalačných súborov sa daný program neodinštaluje z vášho počítača.

 1. Prejdite do priečinka, do ktorého ste stiahli inštalačné súbory softvéru.

  Predvolené umiestnenie je nasledujúce:

  Windows XP: Moje dokumenty\Prevzaté súbory

  Windows 7 alebo Windows Vista: Prevzaté súbory

 2. Odstráňte inštalačné súbory.

Softvér, ktorý už v počítači nepotrebujete, môžete odinštalovať. Ak budete chcieť softvér neskôr preinštalovať a na daný produkt sa stále vzťahuje bežná podpora, môžete znova stiahnuť inštalačné súbory zo svojho konta v obchode Microsoft Store.

Ak používate systém Windows XP

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel a potom na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. Vyberte program v zozname a potom kliknite na položku Odinštalovať.

Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel, na položku Programy a potom na položku Odinštalovať program.
 2. Vyberte program v zozname a potom kliknite na položku Odinštalovať.
 
Späť na začiatok
Máte otázky?