Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v obchodoch Microsoft Store

Posledná aktualizácia: augusta 2012

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na údaje zhromažďované spoločnosťou Microsoft prostredníctvom obchodov Microsoft Store vrátane webových lokalít Microsoft Store, ktoré konkrétne poukazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej „lokalita“ alebo „webová lokalita“), a jej maloobchodných predajní Microsoft Store, ktoré konkrétne poukazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej „obchod Store“, súhrnne „obchody Microsoft Store“). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na iné lokality, predajné produkty ani služby spoločnosti Microsoft poskytované na webe alebo mimo webu. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa takisto nevzťahuje na produkty alebo služby, ktoré si môžete kúpiť prostredníctvom obchodu Store alebo príslušnej webovej lokality, pokiaľ tieto produkty a služby konkrétne neodkazujú na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Zhromažďovanie vašich osobných údajov

Keď budeme potrebovať údaje, ktoré nám umožnia kontaktovať vás, vyžiadame si ich od vás. Zhromažďované osobné údaje môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a poštovú adresu. Môžeme zhromažďovať aj demografické údaje, napríklad poštové smerovacie číslo, údaje o veku, pohlaví, preferenciách, záujmoch a obľúbených činnostiach. Ak sa rozhodnete nakúpiť alebo prihlásiť na odber predplatenej služby, požiadame vás o dodatočné informácie, ako napríklad číslo kreditnej karty a fakturačnú adresu, ktoré sa použijú na vytvorenie platobného konta. Ak sa rozhodnete zúčastniť týchto činností, môžeme tiež zhromažďovať vaše údaje, ktoré poskytnete v odpovediach na prieskumy alebo v súvislosti s určitou súťažou. V našich obchodoch Store môžeme používať aj sledovanie pomocou videa na zaistenie bezpečnosti a ochrany pred krádežou. Videozáznam môžeme použiť aj na analytické účely.

Môžeme tiež zhromažďovať údaje o vašej návšteve obchodu Store alebo príslušnej webovej lokality. Môžeme použiť napríklad analytické nástroje webových lokalít na získanie informácií z vášho prehľadávača vrátane informácií o predchádzajúcej navštívenej lokalite, vyhľadávačoch a kľúčových slovách, ktoré ste použili na nájdenie našej webovej lokality, stránkach, ktoré zobrazujete v rámci tejto webovej lokality, doplnkoch vášho prehľadávača a šírke a výške vášho prehľadávača. Okrem toho zhromažďujeme aj určité štandardné informácie, ktoré váš prehľadávač odosiela každej navštívenej webovej lokalite, napríklad vašu adresu IP, typ a jazyk prehľadávača, časy prístupu a adresy prepojujúcich webových lokalít. Pohodlie zákazníka pri prezeraní stránok môžeme zvýšiť pomocou informácií z vášho prehľadávača, akou je napríklad zvolený jazyk. Môžeme to dosiahnuť napríklad tak, že vám našu webovú lokalitu sprístupníme podľa možností vo vami uprednostňovanom jazyku.

Chceme vám ponúknuť možnosť jednotnejších a prispôsobenejších interakcií so spoločnosťou Microsoft, a preto sa informácie zhromažďované prostredníctvom jednej služby spoločnosti Microsoft môžu kombinovať s informáciami získanými prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft. Zhromaždené informácie môžeme tiež doplniť o informácie získané od iných spoločností. Môžeme napríklad používať služby iných spoločností, ktoré nám na základe vašej adresy IP umožnia odvodiť približnú zemepisnú oblasť a prispôsobiť tak určité služby vašej zemepisnej oblasti.

Na prihlásenie vo webovej lokalite sa od vás bude vyžadovať zadanie e-mailovej adresy a hesla, ktoré označujeme ako konto spoločnosti Microsoft (predtým známe ako Windows Live™ ID). Po vytvorení konta spoločnosti Microsoft sa môžete pomocou tých istých identifikačných údajov prihlasovať v mnohých iných lokalitách a službách spoločnosti Microsoft, ako aj u vybraných partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí zobrazujú logo konta spoločnosti Microsoft. Prihlásením v jednej lokalite alebo službe spoločnosti Microsoft sa môže vykonať automatické prihlásenie v ďalších lokalitách a službách spoločnosti Microsoft, ktoré navštívite. Ďalšie informácie o používaní identifikačných údajov pri prihlasovaní v zúčastnených lokalitách nájdete v Vyhlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov v režime online na adrese http://privacy.microsoft.com/.Môžeme použiť aj mapovanie GeoIP alebo Geo Location pri každej vašej návšteve našej webovej lokality, aby sme vás mohli automaticky presmerovať na konkrétnu webovú lokalitu obchodu Microsoft Store, ktorá je určená pre miesto, kde sa nachádzate. Tieto informácie však neukladáme ako súčasť informácií o vašom konte.

Použitie vašich osobných údajov

Údaje zhromaždené v obchode Store alebo na príslušnej webovej lokalite sa použijú na prevádzku obchodu Store a príslušnej webovej lokality a na poskytovanie služieb alebo vykonávanie transakcií, o ktoré ste požiadali alebo na ktoré ste dali oprávnenie. Tieto údaje tiež môžeme použiť na poskytovanie zákazníckej podpory, uľahčenie vracania a výmen tovaru, odpovede na otázky alebo sťažnosti, vykonávanie zákazníckych prieskumov, odhaľovanie a prevenciu podvodov a na ďalšie účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V záujme podpory týchto spôsobov použitia môže spoločnosť Microsoft používať vaše údaje na poskytovanie efektívnejších služieb zákazníkom, zlepšovanie obchodu Store alebo webovej lokality a všetkých súvisiacich produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft, vykonávanie štatistickej analýzy a zjednodušenie používania webovej lokality tak, že sa obmedzí počet opakovaných zadaní tých istých informácií alebo sa webová lokalita prispôsobí podľa vašich konkrétnych predvolieb a záujmov.

Vaše údaje môžeme používať na to, aby sme vám poskytli dôležité informácie o používanom produkte alebo službe vrátane kritických aktualizácií a upozornení. Okrem toho vám môžeme na základe vášho povolenia posielať informácie o ďalších produktoch, službách, udalostiach a propagačných akciách obchodu Microsoft Store, ako aj rovnaké informácie týkajúce sa ďalších produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Na základe vášho povolenia tiež môžeme zdieľať vaše osobné údaje s partnermi spoločnosti Microsoft, aby vám tiež mohli posielať informácie o svojich produktoch a službách.

Spoločnosť Microsoft si príležitostne najíma iné spoločnosti na poskytovanie limitovaných služieb v jej zastúpení, akými sú hosťovanie webových lokalít, baliace služby, poštové služby, prieskumy a služby doručovania cien, odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch a službách a zasielanie informácií o jej produktoch, špeciálnych ponukách a iných nových službách. Týmto spoločnostiam poskytneme iba také osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie danej služby. Vyžaduje sa od nich zachovanie dôvernosti údajov a zakazuje sa im používať tieto údaje na akýkoľvek iný účel.

K informáciám o vás vrátane obsahu vašej komunikácie môžeme pristupovať a môžeme ich zverejniť s cieľom: (a) dodržať zákon, prípadne reagovať na zákonné požiadavky alebo právny proces, (b) chrániť práva alebo majetok spoločnosti Microsoft alebo jej zákazníkov vrátane vynútenia jej zmlúv alebo zásad, ktorými sa riadi vaše používanie služieb, alebo (c) konať v dobrej viere, že takýto prístup alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo verejnosti. Osobné informácie tiež môžeme zverejniť na iné účely povolené v zmysle zákona a ako súčasť transakcie spoločnosti, napríklad zlúčenia alebo predaja aktív.

Informácie zhromažďované v obchode alebo na webovej lokalite sa môžu ukladať a spracovávať v Spojených štátoch amerických alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej spoločnosť Microsoft, jej afilácie, pobočky alebo poskytovatelia služieb majú svoje zariadenia. Spoločnosť Microsoft dodržiava rámcové pravidlá bezpečného prístavu stanovené Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických v oblasti zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskej únie.

Kontrola vašich osobných údajov

Ak nie je v tomto vyhlásení uvedené inak alebo ak na to neposkytnete povolenie, osobné údaje poskytnuté spoločnosti Microsoft v obchode Store alebo na lokalite sa nebudú zdieľať mimo spoločnosti Microsoft ani jej kontrolovaných pobočiek a afilácií.

Doručovanie ďalších propagačných e-mailov z lokalít a služieb spoločnosti Microsoft môžete zastaviť podľa špecifických pokynov uvedených v prijatom e-maile. Môžete tiež rozhodnúť o typoch komunikácie prijímanej prostredníctvom tejto webovej lokality, a to prihlásením do svojho konta obchodu Microsoft Store a úpravou nastavení kontaktu. V súvislosti s komunikáciou s obchodom Store môžete upraviť svoje kontaktné predvoľby tak, že ich oznámite priamo obchodu Store.

V prípade, že vrátite akýkoľvek produkt alebo tovar, ste pred jeho vrátením zodpovední za odstránenie všetkých osobných údajov a obsahu.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a akékoľvek vaše voľby v obchode Store alebo na webovej lokalite sa nebudú nevyhnutne vzťahovať na osobné údaje, ktoré ste mohli poskytnúť spoločnosti Microsoft v súvislosti s ostatnými, osobitne prevádzkovanými webovými lokalitami, produktmi alebo službami spoločnosti Microsoft.

Prístup k vašim osobným údajom

Osobné údaje poskytnuté na tejto webovej lokalite si môžete pozrieť a upraviť po prihlásení do konta obchodu Microsoft Store. Bude sa vyžadovať, aby ste sa do svojho konta spoločnosti Microsoft prihlásili pomocou svojich identifikačných údajov (e-mailovej adresy a hesla), čím zabránite tomu, aby vaše osobné údaje videli iné osoby.

Zabezpečenie vašich údajov

Spoločnosť Microsoft pripisuje zabezpečeniu vašich osobných údajov veľkú dôležitosť. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame v našom obchode Store a na našich webových lokalitách rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Osobné údaje poskytnuté v našej webovej lokalite napríklad ukladáme na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach. Okrem toho pri prenose prostredníctvom Internetu chránime citlivé osobné údaje (napríklad čísla kreditných kariet) pomocou šifrovania. Používame napríklad protokol SSL (Secure Socket Layer).

Súbory Cookie a podobné technológie

Väčšina webových lokalít Microsoftu používa súbory "cookie", ktoré sú malé textové súbory umiestnené na Váš pevný disk webovým serverom. Súbory cookie obsahujú texty, ktoré môže čítať iba webový server v doméne, ktorá vydala daný súbor cookie. Daný text často pozostáva z radu čísel a písmen, ktorý jedinečne identifikuje Váš počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Toto je príklad textu uloženého v cookie, ktorý môže Microsoft umiestniť na Váš pevný disk, keď navštívite jednu z našich webových lokalít: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

Súbory cookie môžeme využiť na:

 • Ukladanie Vašich preferencií a nastavení. Ak zadáte svoje mesto alebo PSČ pre získanie miestnych správ alebo informácií o počasí na lokalite Microsoft, môžeme si uložiť dané mesto alebo PSČ v súbore cookie, takže budete vidieť relevantné miestne informácie, keď sa na danú lokalitu vrátite. Tým môžete ušetriť čas, pretože nepotrebujete opakovane zadávať rovnakú informáciu zakaždým, keď navštívite danú lokalitu.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Keď sa prihlásite na lokalitu alebo službu použitím Vášho konta Microsoft, uložíme Vaše jedinečné identifikačné číslo a čas, kedy ste sa prihlásili, do šifrovaného súboru cookie na Vašom pevnom disku. Tento súbor cookie umožňuje prezeranie stránok na danej lokalite bez nutnosti opätovného prihlasovania sa na každej z nich. Po odhlásení sa tieto súbory cookie vymažú z Vášho počítača. Súbory cookie používame aj na zdokonalenie procedúry prihlasovania. Napríklad vaša e-mailová adresa môže byť uložená v súbore cookie, ktorý zostane vo vašom počítači aj po odhlásení. Tento súbor cookie umožňuje automatické vyplnenie poľa pre e-mailovú adresu, takže pri nasledujúcom prihlasovaní budete musieť zadať iba heslo. Ak používate verejný počítač alebo nechcete ukladať tieto údaje, môžete zvoliť príslušný prepínač na prihlasovacej stránke a tento súbor cookie sa nepoužije.
 • Cielená reklama. Keď pre Vás zobrazujeme online reklamu, umiestnime jeden alebo viac trvalých súborov cookie do Vášho zariadenia, aby sme rozpoznali Vaše zariadenie vždy, keď pre Vás zobrazíme inzerát. Keďže poskytujeme reklamy na našich webových lokalitách, ako aj reklamy našich reklamných a nakladateľských partnerov, postupom času vieme zostaviť informácie o typoch stránok, obsahu a reklamách, ktoré ste Vy alebo iní, ktorí používajú Váš počítač, navštívili alebo prezerali. Tieto informácie sú využívané na mnoho účelov, napríklad nám pomôžu pokúsiť sa zabezpečiť, aby ste nevideli tú istú reklamu stále dookola. Taktiež nám tieto informácie pomôžu vyselektovať a zobraziť cielené reklamy, o ktorých sme presvedčení, že Váš môžu zaujímať. Viac informácií o tomto využití súborov cookie, vrátane toho, ako vyňať prijímanie cielenej reklamy od spoločnosti Microsoft, nájdete v Prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov pri reklamách.
 • Analýzy lokalít. Môžeme použiť cookies na spočítanie počtu jednotlivých návštevníkov na webovej stránke alebo službe, alebo na vytvorenie iných súhrnných štatistík o fungovaní našich lokalít a služieb. Tieto analýzy nám pomôžu riadiť a zlepšovať výkon týchto lokalít a služieb.

  Niektoré súbory cookie, ktoré bežne používame, sú vymenované v nasledujúcej tabuľke. Tento zoznam nie je úplný, je určený na ilustráciu niektorých dôvodov, prečo tvoríme cookies. Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, lokalita môže umiestniť niektoré alebo všetky z nasledujúcich cookies:

  Názov súboru cookie Popis
  MUIDUrčuje špecifické prehliadače na lokality Microsoft. Používa sa na reklamy, analýzy lokalít a iné operačné účely.
  ANONObsahuje ANID, špecifický identifikátor, ktorý pomáha identifikovať, ktoré reklamy sa používateľovi môžu páčiť. Taktiež sa používa na uloženie voľby používateľa pri vyňatí reklám od Microsoftu správajúcich sa ako cielené, ak sa používateľ rozhodol spojiť vyňanie so svojím kontom Microsoft.
  CCObsahuje kód krajiny, ako ho zistí spiatočný vyhľadávač IP adresy.
  Autentifikácia konta Microsoft Autentifikačné súbory cookie (napr. RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth), ktoré sa používajú, keď sa používateľ prihlási do konta Microsoft.
  NAPObsahuje šifrovanú verziu krajiny, PSČ, veku, pohlavia, jazyka a bydliska používateľa, ak sú známe, na základe profilu používateľa Windows Live.
  MHVyskytuje sa na spolupracujúcich stránkach, na ktorých je Microsoft partnerom so spoločnosťou zadávajúcou reklamu, tento súbor cookie identifikuje zadávateľa reklamy, takže je vybraná správna reklama.
  ACH01Spravuje informáciu o tom, na ktorú reklamu a kde klikol používateľ.
  TOptOutIndikuje, že používateľ označil, že nechce dostávať cielené reklamy doručované spoločnosťou Microsoft.

  Okrem súborov cookie, ktoré môže zadať spoločnosť Microsoft, keď navštívite naše webové lokality, môžu zadať určité súbory cookie aj tretie strany na Váš pevný disk, keď navštívite lokality Microsoft. V určitých prípadoch je to preto, že sme prenajali tretím stranám možnosť poskytovať určité služby v našom mene, ako napríklad analýzy lokalít. V iných prípadoch je to preto, lebo naše webové stránky obsahujú obsah alebo reklamy od tretích strán, ako sú videá, správy alebo reklamy doručené inými reklamnými sieťami. Keďže Váš prehliadač sa pripája k webovým serverom tých tretích strán, aby vyhľadal daný obsah, tieto tretie strany môžu zadať alebo čítať ich vlastné súbory cookie na Vašom pevnom disku.

Ako kontrolovať súbory cookie

 • Ovládacie prvky prehliadača na blokovanie cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, avšak ak chcete, obvykle môžete upraviť nastavenie prehliadača tak, aby súbory cookie blokoval.

  Napríklad v prehliadači Internet Explorer 9 môžete zablokovať súbory cookie pomocou týchto krokov:

  1. Kliknite na "Nástroje" a potom vyberte "Možnosti internetu"
  2. Kliknite na kartu "Súkromie" na vrchu okna
  3. Posuňte posuvníkom hore alebo dolu pre výber typov súborov cookie, ktoré si želáte zablokovať

  Návody na zablokovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Buďte opatrný, ak zvolíte možnosť blokovania súborov cookie, môže sa stať, že sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť iné interaktívne funkcie lokalít a služieb spoločnosti Microsoft, ktoré závisia od súborov cookie a niektoré predvoľby inzercie závislé od súborov cookie nemusia byť rešpektované.

 • Ovládacie prvky prehliadača na mazanie cookies. Ak súbory cookie prijmete, môžete ich neskôr vymazať.

  Napríklad v prehliadači Internet Explorer 9 môžete zablokovať súbory cookie pomocou týchto krokov:

  1. Kliknite na "Nástroje" a potom vyberte "Možnosti internetu"
  2. Na karte "Všeobecné", pod možnosťou "História prehliadania" kliknite na tlačidlo "Vymazať"
  3. V kontextovom okne označte políčko vedľa možnosti “Cookies”
  4. Kliknite na tlačidlo "Vymazať"

  Návody na zablokovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

  Buďte opatrný, ak si zvolíte vymazanie súborov cookie, všetky nastavenia a predvoľby ovládané týmito súbormi cookie, vrátane predvolieb inzercie, budú vymazané a môže byť potrebné ich opakovane vytvoriť.

 • Ovládacie prvky prehliadača pre "Nesledovanie" a ochranu pred sledovaním. Niektoré novšie prehliadače majú zahrnuté už aj funkcie "Nesledovania". Väčšina týchto funkcií, ak sú zapnuté, odosielajú signál alebo preferenciu na webovú lokalitu, ktorú navštívite, a naznačia, že si neželáte byť sledovaný. Tieto lokality môžu napriek tomu, že ste vyjadrili túto preferenciu, pokračovať v sledovaní aktivít, ktoré budete sledovať, v závislosti od postupov súkromia daných lokalít.

  Internet Explorer 9 má funkciu zvanú Ochrana pred sledovaním, ktorá pomáhať chrániť pred automatickým odosielaním detailov z webových lokalít, ktoré navštívite, o Vašej návšteve poskytovateľom obsahu, ktoré sú tretími stranami. Keď pridáte Zoznam ochrany pred sledovaním, Internet Explorer zablokuje obsahy tretích strán, vrátane súborov cookie, od každej lokality, ktorá je v zozname lokalít na blokovanie. Tým, že je obmedzený prístup na tieto lokality, Internet Explorer obmedzí informácie, ktoré tieto lokality tretích strán môžu o Vás zozbierať. A keď máte zapnutý Zoznam ochrany pred sledovaním, Internet Explorer odošle signál alebo preferenciu o nesledovaní na webové lokality, ktoré navštívite. Viac informácií o Zoznamoch ochrany pred sledovaním a o tom, ako ich nájsť, nájdete v časti Internet Explorers fortrolighedserklæring alebo Pomoc Internet Explorer.

 • Ovládače vyňatia reklamy. Keďže súbory cookie sa môžu využiť na mnoho účelov, používatelia, ktorí sa zameriavajú na cielenú reklamu, sa môžu rozhodnúť prijať súbory cookies, ale vyňať ich z toho daného použitia. Spoločnosti v oblasti online reklamy vyvinuli smernice a programy, ktoré pomáhajú chrániť súkromie používateľov, a tieto programy zahŕňajú webové stránky, ktoré môžete navštíviť pre vyňatie z prijímania cielených reklám od všetkých zúčastnených spoločností (vrátane Microsoftu). K týmto stránkam patria:
  1. Stránka voľby spotrebiteľa Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
  2. Stránka vyňatia Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
  3. V Európe, môžete tiež navštíviť Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com

  Jednotlivé reklamné spoločnosti môžu tiež ponúkať svoje vlastné možnosti vyňatia plus ďalšie výhody reklamných volieb. Napríklad preferencie reklamy a ovládače vyňatia Microsoftu sú prístupné na http://choice.live.com/advertisementchoice/. Majte na pamäti, že vyňatie neznamená, že prestanete dostávať reklamy, alebo budete vidieť menej reklám; avšak ak ich dáte vyňať, reklamy, ktoré budete dostávať, už nebudú cielené reklamy. Okrem toho vyňatie nevypne zber informácií.

Naše využitie webových majákov

Webové stránky Microsoft môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové majáky - niekedy ich volajú jednopixelové obrázky GIF - ktoré sa môžu používať ako pomôcka pri doručovaní súborov cookie z našich lokalít, umožňujú nám spočítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky, a poskytovať služby v spojení s inou spoločnosťou. Webové majáky môžeme zahŕňať do reklamných e-mailových správ alebo informačných bulletinov, aby sme zistili, či boli dané správy otvorené a prečítané.

Takisto môžeme spolupracovať s inými spoločnosťami, ktoré majú reklamu na lokalitách spoločnosti Microsoft, a umiestňovať webové majáky na ich lokality alebo do ich reklám, čo nám umožní získať štatistiky o tom, ako často po kliknutí na reklamu na lokalite spoločnosti Microsoft došlo k nákupu alebo inej činnosti na lokalite zadávateľa reklamy.

A nakoniec, lokality Microsoft môžu obsahovať webové majáky od tretích strán, čo nám pomáha kompilovať celkové štatistiky v spojitosti s efektivitou našich reklamných kampaní a iných činností našich lokalít. Tieto webové majáky môžu povoliť tretím stranám zadať alebo čítať súbory cookie na Vašom počítači. My zakazujeme tretím stranám používať webové majáky na našich lokalitách pre zber alebo prístup k Vašim osobným informáciám. Pri tom všetkom však môžete vyňať zo zberu dát alebo používania tieto analytické spoločnosti tretích strán kliknutím na prepojenia pre každého z nasledujúcich poskytovateľov analýz:

Iné podobné technológie

Okrem bežných súborov cookie a webových majákov môžu webové lokality používať iné technológie na uskladnenie dátových súborov vo Vašom počítači. To môže byť urobené preto, aby sa uložili Vaše preferencie alebo zvýšila rýchlosť a výkon uložením určitých súborov na miestnej úrovni. Ale tak ako štandardné súbory cookie, môžu byť tiež využité na uloženie špecifického identifikátora pre Váš počítač, ktorý potom môže byť využitý na sledovanie správania. K týmto technológiám patria Local Shared Objects (Zdieľané objekty na miestnej úrovni - alebo "Flash cookies") a Silverlight Application Storage (Ukladanie aplikácie Silverlight).

 • Local Shared Objects alebo "Flash cookies." Webové lokality, ktoré používajú technológie Adobe Flash, môžu využívať Local Shared Objects alebo "Flash cookies" na uloženie dát do Vášho počítača. Majte na pamäti, že možnosť vymazania Flash cookies sa môže ale nemusí dať ovládať v nastaveniach pre štandardné súbory cookies Vášho prehliadača, lebo tie sa môžu líšiť v závislosti do prehliadača. Ak chcete spravovať alebo blokovať Flash cookies, choďte na http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • Silverlight Application Storage. Webové lokality alebo aplikácie, ktoré používajú technológiu Microsoft Silverlight, tiež vedia ukladať dáta pomocou Silverlight Application Storage. Ak chcete zistiť, ako spravovať alebo blokovať takéto uložené dáta, navštívte Silverlight

Zobrazovanie reklamy

Mnoho webových lokalít a služieb online, ktoré ponúkame my aj naši partneri, je financovaných z reklamy. Prostredníctvom našej platformy na distribúciu reklám môžeme reklamy zobrazovať na vlastných lokalitách aj na lokalitách našich reklamných partnerov.

Pri zobrazovaní reklám online vám v počítači umiestnime trvalý súbor „cookie“, ktorý nám umožní rozpoznať váš počítač vždy, keď vám zobrazíme reklamu. Keďže môžeme reklamy distribuovať na rôzne webové lokality, časom dokážeme zhrnúť informácie o tom, kde ste vy alebo ostatní používatelia vášho počítača videli alebo klikli na zobrazené reklamy. Tieto informácie používame na predpovedanie vašich vlastností, záujmov alebo predvolieb a na zobrazovanie cielených reklám, o ktorých sme presvedčení, že vás môžu zaujímať. Tieto informácie môžeme tiež spojiť s vašou ďalšou návštevou, nákupom alebo inou aktivitou na webových lokalitách zúčastnených objednávateľov reklamy s cieľom určiť účinnosť reklám.

Aj keď niektoré zhromaždené informácie môžeme použiť na prispôsobenie zobrazovaných reklám, naše systémy sme navrhli tak, aby reklamy vyberali na základe údajov, ktoré vás osobne a priamo neidentifikujú. Zobrazované reklamy môžeme vyberať napríklad podľa určitých všeobecných kategórií záujmov alebo segmentov, ktoré vyvodzujeme na základe (a) demografických údajov alebo údajov o záujmoch vrátane akýchkoľvek údajov, ktoré ste mohli poskytnúť pri vytváraní konta (napríklad veku, poštového smerovacieho čísla alebo pohlavia), demografických údajov alebo údajov o záujmoch získaných od iných spoločností a približnej zemepisnej polohy odvodenej z vašej adresy IP, (b) stránok, ktoré si prezeráte, a prepojení, na ktoré klikáte pri používaní webových lokalít a služieb spoločnosti Microsoft a jej reklamných partnerov, a (c) hľadaných výrazov, ktoré zadávate pri používaní internetových vyhľadávacích služieb spoločnosti Microsoft, napríklad služby Bing, a (d) informácií o používateľoch, s ktorými najčastejšie komunikujete prostredníctvom komunikačných služieb alebo služieb sociálnych sietí spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Messenger. Ďalšie informácie o zacielení reklám nájdete na stránke o prispôsobenej inzercii od spoločnosti Microsoft.

Pri zobrazovaní prispôsobených zacielených reklám prijímame množstvo opatrení určených na ochranu vašich osobných údajov. Údaje o zobrazení stránok, kliknutiach a hľadaných výrazoch používané na prispôsobenie reklám napríklad ukladáme oddelene od vašich kontaktných údajov alebo iných údajov, ktoré vás priamo identifikujú (meno, e-mailová adresa atď.). Navyše, zabudovali sme administratívne, technické a fyzické prvky ochrany, ktoré majú zabrániť neoprávnenému vytváraniu vzájomných vzťahov medzi týmito údajmi. Poskytujeme vám tiež možnosť zrušenia prispôsobených reklám. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo ak chcete použiť funkciu zrušenia, navštívte našu stránku na zrušenie reklám. Okrem toho môžete prejsť na stránku organizácie Network Advertising Initiative, , ktorá umožňuje zrušiť zacielenú reklamu od členských spoločností na jednom mieste.

Reklamy tretích strán distribuujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Atlas. Vyhlásenie spoločnosti Atlas o ochrane osobných údajov si môžete prečítať na lokalite http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Hoci väčšinu reklám na lokalitách spoločnosti Microsoft zobrazuje samotná spoločnosť Microsoft, na našich lokalitách umožňujeme reklamy zobrazovať aj reklamným spoločnostiam tretích strán vrátane iných reklamných sietí. Medzi ne v súčasnosti patria napríklad spoločnosti 24/7 Real Media, Advertising.com, Bluestreak, Burst Media, DoubleClick, Eyeblaster, EyeWonder, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network a Zedo.

Tieto spoločnosti vám môžu ponúknuť zrušenie zacielenia reklám na základe ich súborov „cookie“. Ďalšie informácie získate kliknutím na názvy spoločností uvedených vyššie a prejdením na prepojenia na webové lokality každej z nich. Niektoré z týchto spoločností sú členmi organizácie Network Advertising Initiative, ktorá umožňuje zrušiť zacielenú reklamu od členských spoločností na jednom mieste.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. V takom prípade upravíme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený na začiatku tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Pri závažných zmenách tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás buď upozorníme prostredníctvom viditeľného upozornenia na domovskej stránke našej webovej lokality, alebo vám upozornenie pošleme priamo. Odporúčame vám pravidelne si pozerať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali k dispozícii stále aktuálne informácie o ochrane zhromažďovaných osobných údajov.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Microsoft privíta vaše komentáre týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia alebo ak si myslíte, že ho nedodržiavame, prostredníctvom kontaktnej stránky na našej webovej lokalite nám pošlite e-mail alebo sa na nás obráťte klasickou poštou na adrese:

Microsoft Privacy

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington 98052

USA

+1 (425) 882-8080

 
Späť na začiatok
Máte otázky?