Predplatné Visual Studio Test Professional (Nové)

Predplatné Visual Studio Test Professional (Obnovenie)

 

Predplatné Visual Studio Test Professional (Nové)

Predplatné Visual Studio Test Professional (Obnovenie)

€ 2 473.00 Vrátane DPH

€ 1 025.00 Vrátane DPH

Vývoj kvalitného softvéru
Poskytuje kvalitu a spolupracujte počas celého procesu vývoja pomocou komplexných testovacích nástrojov a štandardných výhod predplatného, ktoré zahŕňajú základný softvér spoločnosti Microsoft, mesačné kredity Azure, technické školenia, profesionálnu podporu a ďalšie funkcie.
Vývoj kvalitného softvéru
Poskytuje kvalitu a spolupracujte počas celého procesu vývoja pomocou komplexných testovacích nástrojov a štandardných výhod predplatného, ktoré zahŕňajú základný softvér spoločnosti Microsoft, mesačné kredity Azure, technické školenia, profesionálnu podporu a ďalšie funkcie.

Množstvo:

Množstvo:

Vývoj kvalitného softvéru
Poskytuje kvalitu a spolupracujte počas celého procesu vývoja pomocou komplexných testovacích nástrojov a štandardných výhod predplatného, ktoré zahŕňajú základný softvér spoločnosti Microsoft, mesačné kredity Azure, technické školenia, profesionálnu podporu a ďalšie funkcie.
Vývoj kvalitného softvéru
Poskytuje kvalitu a spolupracujte počas celého procesu vývoja pomocou komplexných testovacích nástrojov a štandardných výhod predplatného, ktoré zahŕňajú základný softvér spoločnosti Microsoft, mesačné kredity Azure, technické školenia, profesionálnu podporu a ďalšie funkcie.

 

 

Prehľad

Zjednodušenie poskytovania kvalitných riešení

Získajte prístup do testovacieho strediska na serveri Visual Studio Team Foundation Server a prístup k službám Visual Studio Team Services. Koordinujte všetky aktivity týkajúce sa správy testovania vrátane plánovania testov, autorizovania, vykonávania a sledovania z centrálneho umiestnenia alebo z panelov Kanban s vnorenými kvalitnými funkciami.

Spúšťajte, zaznamenávajte a vytvárajte nové testy

Spúšťajte, zaznamenávajte a vytvárajte nové testy

Spoločne s rozšíreniami pre testovanie a spätnú vykonávajte ad-hoc a preventívne testy bez nutnosti preddefinovaných testovacích prípadov alebo testovacích krokov. Nástroj na tvorbu prieskumných testov zahŕňa funkciu na zaznamenávanie akcií a pridávanie komentárov, ako aj výkonné funkcie na zaznamenávanie údajov a nahlasovanie chýb.

Spustenie manuálnych a akceptačných testov

Spustenie manuálnych a akceptačných testov

Spúšťajte manuálne tety a zaznamenávajte výsledky v každom kroku testu pomocou súpravy nástrojov optimalizovanej pre členov testovacieho tímu. Webové prostredie spúšťania testov podporuje výsledky typu „úspešné“ a „neúspešné“, sledovanie krokov testov, ako aj výkonné funkcie na pridávanie komentárov a nahlasovanie chýb.

Nepretržité poskytovanie

Nepretržité poskytovanie

Funkcie správy vydaní uľahčujú nasadzovanie a testovanie aplikácií v rozličných prostrediach. Integrujte automatizované funkčné testy alebo manuálne schvaľovania do definícií vydaní a automatizujte tak proces tvorby vydaní až po nasadenie v produkčnom prostredí.

Štandardné výhody predplatného

Štandardné výhody predplatného

Obsahuje všetko, čo člen testovacieho tímu potrebuje1 od softvéru po výhody aktualizácie vrátane prístupu k základnému softvéru spoločnosti Microsoft, kreditom Azure na vývoj a testovanie v cloude, technického školenia a ďalších funkcií.

Požiadavky

Systémové požiadavky

Podporované jazyky

Softvér Visual Studio je k dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
angličtina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná), čeština, francúzština, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, poľština, portugalčina (Brazília), ruština, španielčina, turečtina
Jazyk softvéru Visual Studio môžete vybrať počas inštalácie.
Inštalátor softvéru Visual Studio je k dispozícii v rovnakých štrnástich jazykoch a bude sa zhodovať s jazykom systému Windows (ak je k dispozícii).