Terugzending/-betaling

Voordat u een product terugzendt

Als u een probleem hebt met een product, staan er mogelijk andere acties open voordat u het product terugzendt:

 • Zoek in de online-Help op de Microsoft Support-website
 • Stel een vraag in een Microsoft-discussiegroep
 • Neem contact met ons op via het telefoonnummer van de klantenondersteuning dat op op de pagina Verkoop en ondersteuning vindt voor persoonlijke technische productondersteuning, vragen over uw bestelling of voor hulp bij het downloaden en installeren van software.

Terugzendbeleid

Het volledige terugzendbeleid van Microsoft Store is terug te vinden in de Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden. Dit terugzendbeleid is een aanvulling op de statutaire rechten die u rechtens toekomen.

U mag deze verkoopovereenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen opzeggen en om terugbetaling vragen. Deze opzegtermijn verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf:

 1. (i) Bij ESD-producten en -diensten: de dag waarop het product voor download beschikbaar is gesteld of de service begint; en
 2. (ii) Bij fysieke producten: de levering.

Als het voor uw land toepasselijke recht u een langere opzegtermijn verleent, geldt die termijn.

Om uw recht op opzegging uit te oefenen, moet u ons, vóór het verstrijken van de opzegtermijn, van uw beslissing op de hoogte stellen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer van de klantenondersteuning dat u op de pagina Verkoop en ondersteuning vindt om ons over uw besluit te informeren en de onderstaande terugzendprocedure in gang te zetten.

Producten die in aanmerking komen voor terugzenden en ruilen

Microsoft Store wil graag dat u tevreden bent met uw aankoop. Wij accepteren het terugzenden en ruilen van artikelen die aan onderstaande criteria voldoen.

Als voorwaarde voor de retourzending gelden, voor zover rechtens toegestaan, de volgende vereisten: Voor alle producten die worden teruggezonden moet redelijke zorg in acht zijn genomen (ze mogen bijvoorbeeld geen slijtage of schade vertonen en moeten in een staat verkeren waarin wij ze opnieuw kunnen verkopen). Alle verpakte software en videogames moeten worden teruggezonden met het zegel intact. In het geval van diensten mag de dienst nog niet aan u zijn geleverd of door u zijn gebruikt. Bij ESD-producten kunnen wij u vragen een Bewijs van vernietiging te tekenen als voorwaarde voor het opzeggen van deze overeenkomst.

Alle retourzendingen moeten voorzien zijn van het oorspronkelijke ontvangstbewijs of geschenkbewijs, de oorspronkelijke documentatie, instructiehandboeken, onderdelen en componenten (inclusief kabels, regelaars en accessoires) en de fabrieksverpakking. Behoudens het toepasselijke recht kan het niet meezenden van deze items de terugbetaling of ruil in de weg staan of vertragen of extra kosten met zich meebrengen. Microsoft behoudt zich het recht voor de terugzending of ruil te weigeren als een en ander niet aan onze terugzendcriteria voldoet.

Terugzendprocedure

Voorbestellingen annuleren:

U kunt uw voorbestelling te allen tijde voordat het product op de markt wordt gebracht annuleren door contact op te nemen met het nummer dat u op onze pagina Verkoop en ondersteuning vindt. Als uw order eenmaal beschikbaar is gekomen voor downloaden of is verzonden, zijn de normale beleidsregels voor terugzending van toepassing.

Zo kunt u een abonnement of service annuleren:

Bel ons binnen veertien (14) dagen na de aankoopdatum via het nummer van de klantenondersteuning dat u op onze pagina Verkoop en ondersteuning vindt.

Zo kunt u downloadbare software terugzenden:

 1. Controleer of uw order binnen de afgelopen veertien (14) dagen is geplaatst.
 2. Maak de installatie van de software op uw computer ongedaan:
  • In Windows 7 en in Vista: ga in Configuratiescherm naar Programma's en onderdelen en klik op Een programma verwijderen.
  • In Windows XP: ga in Configuratiescherm naar Programma verwijderen en klik op Een programma verwijderen.
 3. Bel ons binnen veertien (14) dagen na aankoopdatum via het nummer van de klantenondersteuning dat u op onze pagina Verkoop en ondersteuning vindt met een verzoek om terugzending. Er wordt u dan gevraagd te bevestigen dat u de installatie ongedaan hebt gemaakt en geen kopieën van de software hebt gemaakt. Het is mogelijk dat we u als voorwaarde voor uw terugzending vragen een elektronisch Bewijs van vernietiging (LOD: Letter of Destruction) te tekenen. Na uw gesprek met een vertegenwoordiger van de klantenservice wordt de productcode geblokkeerd en kunt u de software voortaan niet meer installeren of gebruiken. Microsoft Store crediteert het bedrag via dezelfde aankoopmethode die u voor aankoop hebt gebruikt en bevestigt de ontvangst van de terugzending per e-mail.

Zo stuurt u een fysiek/niet-downloadbaar product dat in aanmerking komt voor terugzending of ruil terug in overeenstemming met onze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden:

 1. Bel ons binnen veertien (14) dagen na aankoopdatum via het nummer van de klantenondersteuning dat u op onze pagina Verkoop en ondersteuningvindt en vraag om een RMA (Return Material Authorization, autorisatie voor het retourneren van materiaal) en een terugzendlabel.
 2. Wij controleren de artikelen bij ontvangst en als ze op grond van onze Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden voor terugzenden of ruil in aanmerking komen, regelt Microsoft creditering via de methode die u voor aankoop van het artikel hebt gebruikt en bevestigt de ontvangst van de retournering per e-mail.

Status van een terugzending

Bel ons via het nummer van de klantenondersteuning dat u op onze pagina Verkoop en ondersteuning vindt.

 
Terug naar top
Vragen?