Privacyverklaring

Privacyverklaring van Microsoft Store

Laatst bijgewerkt: Augustus 2013

Microsoft doet haar uiterste best uw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die door Microsoft worden verzameld via de Microsoft Stores, inclusief de Microsoft Store-websites waarin specifiek wordt verwezen naar deze privacyverklaring (de 'Site' of 'Website') en de Microsoft Store-retaillocaties waar specifiek wordt verwezen naar deze privacyverklaring (de 'Store', gezamenlijk genoemd de 'Microsoft Stores'). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere online of offline Microsoft-sites, -winkels, -producten of -diensten. Deze privacyverklaring is evenmin van toepassing op de producten of diensten die u mogelijk aankoopt via de Store of de Website, tenzij deze producten en diensten specifiek naar deze privacyverklaring verwijzen.

Verzameling van uw gegevens

Als wij gegevens van u nodig hebben teneinde contact met u op te kunnen nemen, zullen wij dit aan u vragen. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens kunnen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres omvatten. We kunnen ook demografische gegevens verzamelen, waaronder uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Als u ervoor kiest een aankoop te doen of als u zich aanmeldt bij een betaalde abonnementsdienst, vragen wij om extra gegevens, zoals uw creditcardnummer en het factuuradres. Hiermee wordt een factureringsaccount gemaakt. Als u ervoor kiest aan deze activiteiten deel te nemen, verzamelen we mogelijk ook gegevens over u die u verstrekt als antwoord op enquêtevragen of in verband met een wedstrijd. In onze Stores gebruiken we mogelijk videobewaking teneinde uw veiligheid te verzekeren en om verlies te voorkomen. We gebruiken mogelijk ook videobeelden voor analytische doeleinden.

We verzamelen mogelijk informatie over uw bezoek aan de Store of de Website. We gebruiken bijvoorbeeld mogelijk analytische hulpmiddelen voor websites om informatie uit uw browser op te halen, inclusief informatie over de site waar u vandaan kwam, de zoekmachine(s) en de trefwoorden die u gebruikte om onze Website te vinden, de pagina's die u binnen de Website bekijkt, de invoegtoepassingen van uw browser en de breedte en hoogte van uw browser. Verder verzamelen we bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het browsertype en de browsertaal, toegangstijden en adressen van sites waardoor u bent verwezen. We gebruiken mogelijk gegevens van uw browser, zoals de taalkeuze, voor de verbetering van uw ervaring als klant, bijvoorbeeld door onze Website zo mogelijk toegankelijk voor u te maken in uw voorkeurstaal.

Teneinde u een zo consequent mogelijke en gepersonaliseerde ervaring te bieden bij uw interactie met Microsoft, worden de gegevens die door een Microsoft-service worden verzameld, mogelijk gecombineerd met gegevens die door andere Microsoft-services worden verzameld. Het is ook mogelijk dat we de gegevens die we verzamelen, aanvullen met gegevens die van andere bedrijven zijn verkregen. We gebruiken bijvoorbeeld mogelijk diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen op basis van uw IP-adres globaal uw geografische locatie te bepalen, met als doel het afstemmen van bepaalde diensten op uw geografische regio.

Als u zich wilt aanmelden bij de website, wordt u gevraagd een e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Wij verwijzen hiernaar met uw Microsoft-account (voorheen bekend als Windows Live® ID). Nadat u uw Microsoft-account hebt verkregen, kunt u dezelfde referenties gebruiken om u aan te melden bij vele verschillende Microsoft-sites en -diensten, evenals de sites en diensten van een aantal Microsoft-partners die het Microsoft-accountlogo voeren. Door u bij een Microsoft-site of -dienst aan te melden, kunt u automatisch worden aangemeld bij een bezoek aan andere Microsoft-sites en -diensten. Als u meer wilt weten over de manier waarop uw referenties worden gebruikt wanneer u zich bij deelnemende sites aanmeldt, leest u de Onlineprivacyverklaring van Microsoft op http://privacy.microsoft.com/. We gebruiken telkens als u onze Website bezoekt, mogelijk ook de GeoIP- of Geo Location-kaartdiensten om u automatisch door te verwijzen naar de specifieke Microsoft Store-website die op uw locatie van toepassing is, maar we bewaren deze gegevens niet als onderdeel van uw accountgegevens.

Gebruik van uw informatie

De gegevens die we in de Store of op de Website hebben verzameld, worden gebruikt voor de exploitatie van de Store en de Website en voor het leveren van de dienst(en) of het uitvoeren van de transactie(s) die u hebt aangevraagd of geautoriseerd, inclusief het verzenden van een herinnering aan u als er zich nog artikelen in uw winkelwagentje bevinden. We gebruiken deze gegevens mogelijk ook voor het aanbieden van klantenservice, het mogelijk maken van retourneringen en omruilingen, het reageren op vragen of klachten, het uitvoeren van klantenenquêtes, het detecteren en voorkomen van fraude en andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld.

Ter ondersteuning van dit gebruik is het mogelijk dat Microsoft uw gegevens gebruikt om u een effectievere klantenservice te bieden, de Store of de Website en alle hieraan verwante Microsoft-producten of -diensten te verbeteren, statistische analyses uit te voeren en de Website gebruiksvriendelijker te maken door te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of door de Website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om belangrijke informatie aan u door te geven over het product of de dienst die u gebruikt, inclusief essentiële updates en kennisgevingen. Daarnaast kunnen we u, met uw toestemming, informatie sturen over producten, diensten, evenementen en promoties van de Microsoft Store, en dezelfde informatie voor andere producten en diensten van Microsoft. Tevens is het mogelijk dat we, eveneens als u daar toestemming voor geeft, uw persoonlijke gegevens delen met Microsoft-partners, zodat zij u informatie over hun producten en diensten kunnen sturen. Microsoft maakt mogelijk gebruik van uw e-mailadres.

Microsoft huurt af en toe andere bedrijven in om namens haar beperkte diensten te verzorgen, zoals websitehosting, verpakking, verzending, enquêtes en het bezorgen van prijzen, het beantwoorden van vragen van de klant over producten en diensten, en het verzenden van informatie over haar producten, speciale aanbiedingen en andere nieuwe diensten. Wij geven deze bedrijven uitsluitend die persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de dienst te leveren. Deze bedrijven worden geacht de geheimhouding van de gegevens te behouden en mogen deze voor geen enkel ander doel gebruiken.

Wij kunnen gegevens over u, met inbegrip van de inhoud van uw berichtenverkeer, gebruiken en bekendmaken om: (a) te voldoen aan de wet of gevolg te geven aan wettige verzoeken of gerechtelijke processen; (b) de rechten of eigendommen van Microsoft of onze klanten te beschermen, met inbegrip van het afdwingen van de naleving van onze overeenkomsten of beleidsregels betreffende uw gebruik van de diensten; of (c) te goeder trouw te handelen in de overtuiging dat dergelijke toegang of bekendmaking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van Microsoft-medewerkers, klanten of het publiek. We maken mogelijk ook persoonlijke gegevens openbaar zoals anderszins wettelijk is toegestaan en als onderdeel van een zakelijke transactie zoals een fusie of de verkoop van activa.

Gegevens die in de Store of op de Website zijn verzameld, worden mogelijk opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land of regio waarin Microsoft, aan haar gelieerde ondernemingen, haar dochterondernemingen of haar serviceproviders faciliteiten onderhouden. Microsoft houdt zich aan de safe harbor-normen die zijn opgesteld door het Ministerie van Handel in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie.

Zeggenschap over uw persoonlijke gegevens

Met uitzondering van anderszins in deze verklaring beschreven gevallen, worden persoonlijke gegevens die u aan Microsoft verstrekt in verband met de Store of op de Website, niet buiten Microsoft en de door Microsoft bestuurde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen gedeeld, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.

U kunt de bezorging van toekomstige promotionele e-mails van Microsoft-sites en -diensten stopzetten door de specifieke instructies te volgen in de e-mail die u ontvangt. U beschikt tevens over keuzemogelijkheden voor de berichten die u via de Website ontvangt door u bij uw Microsoft Store-account aan te melden en uw contactinstellingen te wijzigen. Voor berichtgeving van de Store kunt u uw contactvoorkeuren wijzigen door de Store daar rechtstreeks van op de hoogte te brengen.

In het geval dat u een product of item retourneert, bent u ervoor verantwoordelijk alle opgeslagen persoonlijke gegevens en inhoud te verwijderen voordat u het retourneert.

Deze privacyverklaring en de eventuele keuzes die u maakt in de Store of op de Website, zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op de persoonlijke gegevens die u in de context van overige, afzonderlijk beheerde websites, producten of diensten van Microsoft hebt verstrekt.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt op de Website controleren en bewerken door u bij uw Microsoft Store-account aan te melden. Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken, moet u zich aanmelden met de referenties van uw Microsoft-account (e-mailadres en wachtwoord).

Beveiliging van uw gegevens

Wij bij Microsoft vatten de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig op. We gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures in onze Stores en op onze Websites om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en dat deze gegevens niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt. Voor onze Website worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt bijvoorbeeld alleen opgeslagen op computerservers met beperkte toegang, die zich in faciliteiten met toezicht bevinden. Als wij verder gevoelige persoonlijke gegevens (zoals een creditcardnummer) via internet versturen, beschermen wij die gegevens met behulp van versleuteling (zoals SSL, Secure Socket Layer).

Cookies en gelijksoortige technologieën

De meeste Microsoft-websites maken gebruik van 'cookies', kleine tekstbestanden die door een webserver op uw harde schijf worden geplaatst. Cookies bevatten tekst die kan worden gelezen door een webserver in het domein waarin het cookie aan u is toegekend. Deze tekst bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters waarmee uw computer een unieke identificatie krijgt, maar kan ook andere informatie bevatten. Hier volgt een voorbeeld van tekst die wordt opgeslagen in een cookie dat Microsoft op uw harde schijf zou kunnen plaatsen wanneer u een bezoek brengt aan een van onze websites: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801

We gebruiken mogelijk cookies voor:

 • Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen. Als u uw stad of postcode op een Microsoft-site invoert om plaatselijk nieuws of weersinformatie te ontvangen, is het mogelijk dat wij die stad of postcode opslaan in een cookie, zodat u bij terugkeer naar de site relevante lokale informatie te zien krijgt. Dit kan u tijd besparen omdat u niet herhaaldelijk dezelfde gegevens hoeft in te voeren telkens wanneer u de site bezoekt.
 • Aanmelden en verificatie. Wanneer u zich bij een site of service aanmeldt met gebruik van uw Microsoft-account, bewaren wij uw unieke ID-nummer en de tijd dat u zich hebt aangemeld in een versleuteld cookie op uw harde schijf. Met behulp van dit cookie kunt u steeds naar een andere pagina op de site navigeren zonder dat u zich steeds op elke pagina weer hoeft aan te melden. Na afmelding worden deze cookies van uw computer verwijderd. Wij gebruiken ook cookies voor het verbeteren van de aanmeldingsbelevenis. Uw e-mailadres kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat ook na afmelding op uw computer blijft staan. Dit cookie stelt ons in staat uw e-mailadres alvast in te vullen, zodat u bij de volgende aanmelding alleen nog maar uw wachtwoord hoeft te typen. Daarnaast gebruiken we cookies voor het opslaan van items in uw winkelwagentje tussen bezoeken door. Als u een openbare computer gebruikt of als u niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kunt u het desbetreffende keuzerondje op de aanmeldingspagina selecteren, zodat dit cookie niet wordt gebruikt.
 • Gerichte reclame. Als wij onlineadvertenties aan u tonen, plaatsen wij een of meer blijvende cookies op uw apparaat, zodat uw apparaat telkens wanneer we een advertentie aan u tonen, wordt herkend. Aangezien wij advertenties niet alleen op onze eigen websites plaatsen, maar ook op die van onze adverterings- en uitgeverspartners, kunnen wij in de loop der tijd informatie vergaren over het type pagina, de inhoud en advertenties die u, of anderen die van uw computer gebruik maken, hebt bezocht of bekeken. Deze informatie wordt gebruikt voor velerlei doeleinden. Het helpt ons bijvoorbeeld bij onze pogingen om ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde advertenties ziet. Wij gebruiken deze informatie ook als hulpmiddel bij de keuze en weergave van gerichte advertenties waarvan wij denken dat u ze interessant zult vinden. Meer informatie over dit gebruik van cookies, inclusief de manier waarop u kunt instellen dat u geen gerichte advertenties meer van Microsoft wilt ontvangen, vindt u in het Microsoft Advertising Privacy Statement (Microsoft-privacyverklaring voor adverteren).
 • Siteanalyse. Wij gebruiken mogelijk cookies om het aantal unieke bezoekers aan een webpagina of service te tellen of om andere verzamelde statistieken over de activiteiten van onze sites en services te ontwikkelen. Deze analyses helpen ons het functioneren van deze sites en services te beheren en te verbeteren.

Enkele cookies die wij vaak gebruiken, zijn in de volgende tabel vermeld. De lijst is niet volledig, maar is bedoeld om de redenen voor het instellen van cookies te illustreren. Als u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat de site sommige of alle van de volgende cookies instelt:

Naam van cookieBeschrijving
MUIDIdentificeert unieke browsers bij Microsoft-sites. Wordt gebruikt voor reclame, analyse van sites en andere operationele doeleinden.
ANONBevat de ANID, een unieke id die wordt gebruikt als hulpmiddel bij het vaststellen welke advertenties een gebruiker mogelijk interesseren. Het wordt ook gebruikt voor het bewaren van de opt-out-keuze van een gebruiker voor gedragsgerichte advertenties bij Microsoft, als de gebruiker ervoor heeft gekozen deze opt-out aan zijn of haar Windows Live ID te koppelen.
CCBevat een landencode zoals bepaald door de reverse lookup van het IP-adres.
Windows Live ID-verificatieVerificatiecookies (bijv. RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth) worden gebruikt wanneer een gebruiker zich met een Windows Live ID aanmeldt.
NAPBevat een versleutelde versie van het land, de postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep van de gebruiker, indien bekend, op basis van het Windows Live-profiel van de gebruiker.
MHVerschijnt op co-branded sites waar Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Dit cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd.
ACH01Houdt informatie bij over de advertentie en waar in de advertentie de gebruiker heeft geklikt.
TOptOutDuidt aan dat de gebruiker heeft aangegeven dat hij of zij geen door Microsoft geleverde, gedragsgerichte advertenties wil ontvangen.

Naast cookies die Microsoft kan instellen wanneer u onze websites bezoekt, kunnen derden ook bepaalde cookies op uw harde schijf plaatsen wanneer u een bezoek aan Microsoft-sites brengt. In sommige gevallen gebeurt dit omdat we de derde partij hebben ingehuurd om namens ons bepaalde diensten te verrichten, zoals analyse van de site. In andere gevallen gebeurt het omdat onze webpagina's inhoud of advertenties van derden bevatten, zoals video's, nieuwsinhoud of advertenties die door andere advertentienetwerken worden geleverd. Omdat uw browser verbinding maakt met webservers van die derde partijen om inhoud op te halen, kunnen die derde partijen hun eigen cookies op uw harde schijf plaatsen of lezen.

Beheren van cookies

 • Browser-instellingen om cookies te blokkeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen zodanig wijzigen, dat cookies worden geblokkeerd.
 • In Internet Explorer 9 kunt u bijvoorbeeld cookies blokkeren aan de hand van de volgende stappen:
  1. Klik op 'Extra' en selecteer vervolgens 'Internetopties'.
  2. Klik op het tabblad 'Privacy' bovenaan in het venster.
  3. Verschuif de regelaar naar boven of beneden om te selecteren welk type cookies u wilt blokkeren.

Instructies voor het blokkeren van cookies in andere browsers zijn te vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, u geen artikelen aan uw winkelwagentje kunt toevoegen, niet naar de kassa kunt doorgaan en u niet kunt aanmelden bij of geen gebruik kunt maken van andere interactieve functies via de sites en services van Microsoft die afhankelijk zijn van cookies. Verder kunnen bepaalde advertentievoorkeuren die afhankelijk zijn van cookies, dan mogelijk niet worden gerespecteerd.

 • Browser-instellingen om cookies te verwijderen. Als u cookies accepteert, kunt u ze later verwijderen.
 • In Internet Explorer 9 kunt u bijvoorbeeld cookies verwijderen aan de hand van de volgende stappen:
  1. Klik op 'Extra' en selecteer vervolgens 'Internetopties'.
  2. Klik op de knop 'Verwijderen' bij 'Browsegeschiedenis' op het tabblad 'Algemeen'.
  3. Schakel in het pop-upvenster het selectievakje naast 'Cookies' in.
  4. Klik op de knop 'Verwijderen'.

Instructies voor het verwijderen van cookies in andere browsers zijn te vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, de instellingen en voorkeuren die door deze cookies worden geregeld, inclusief voorkeuren voor advertenties, tevens worden verwijderd en mogelijk opnieuw moeten worden ingesteld.

 • Browser-instellingen voor 'Niet volgen' en traceerbeveiliging. Sommige nieuwe browsers bevatten 'Niet volgen'-functies. De meeste van deze functies sturen na inschakeling een signaal of voorkeur naar de websites die u bezoekt, waarin wordt aangegeven dat u niet wilt worden gevolgd. Deze sites blijven mogelijk activiteiten uitvoeren die u als 'volgen' beschouwt, ondanks uw ingestelde voorkeur, afhankelijk van de privacypraktijken van de site.

Internet Explorer 9 beschikt over een functie die Traceerbeveiliging wordt genoemd en die helpt voorkomen dat de websites die u bezoekt, automatisch gegevens over uw bezoek aan inhoudsproviders van derden doorstuurt. Wanneer u een traceerbeveiligingslijst toevoegt, blokkeert Internet Explorer content van derden, inclusief cookies, van alle sites die in de lijst staan vermeld als sites die geblokkeerd moeten worden. Door aanroepen naar deze sites te beperken, beperkt Internet Explorer de informatie die deze sites van derden over u kunnen verzamelen. En wanneer de traceerbeveiligingslijst is ingeschakeld, stuurt Internet Explorer een Niet volgen-signaal of -voorkeur naar de websites die u bezoekt. Voor meer informatie over traceerbeveiligingslijsten en hoe u die kunt vinden, raadpleegt u de privacyverklaring van Internet Explorer of de Help van Internet Explorer.

 • Opt-out-instellingen voor advertenties Omdat cookies kunnen worden gebruikt voor velerlei doeleinden, kunnen gebruikers die bezwaar maken tegen gedragsgerichte advertenties ervoor kiezen om wel cookies te accepteren, maar dat specifieke gebruik van cookies uitsluiten. Bedrijven in de online-advertentiesector hebben richtlijnen en programma's ontwikkeld die helpen bij het beschermen van de privacy van gebruikers. Deze industrieprogramma's omvatten onder meer webpagina's die u kunt bezoeken om de ontvangst van gedragsgerichte advertenties van alle deelnemende bedrijven (inclusief Microsoft) uit te sluiten. Deze pagina's omvatten:
  1. De consumentenkeuzepagina van de Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/
  2. De opt-out-pagina van het Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Individuele reclamebedrijven bieden mogelijk ook zelf opt-out-mogelijkheden plus geavanceerde keuzemogelijkheden met betrekking tot reclame. Er zijn bijvoorbeeld voorkeurs- en opt-out-functies met betrekking tot Microsoft-advertenties beschikbaar via http://choice.live.com/advertisementchoice/. Houd er rekening mee dat opt-out niet betekent dat u geen of minder advertenties zult zien; als u echter voor opt-out kiest, worden de advertenties die u ontvangt, niet langer op uw gedragingen gericht. Daarnaast zorgt opt-out er ook niet voor dat er geen gegevens meer worden verzameld.

Ons gebruik van webbakens

Microsoft-webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens, soms ook wel eens gifs met enkelvoudige pixels, worden genoemd. Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt om cookies op onze sites te plaatsen, ons in staat te stellen het aantal gebruikers te tellen dat de desbetreffende pagina's heeft bezocht en om co-branded services te leveren. Soms nemen we webbakens in onze promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven op om te bepalen of de berichten zijn geopend en er op gereageerd is.

Wij kunnen ook samenwerken met andere bedrijven die op Microsoft-sites adverteren om webbakens te plaatsen op hun sites of in hun advertenties, zodat wij statistische gegevens kunnen ontwikkelen over hoe vaak het klikken op een advertentie op een Microsoft-site resulteert in een aankoop of andere actie op de site van de adverteerder.

Ten slotte kunnen Microsoft-sites webbakens van derden bevatten om ons te helpen samengestelde statistische gegevens te verzamelen over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere activiteiten op de website. Het is mogelijk dat deze webbakens de derde partijen toestaan een cookie op uw computer in te stellen of te lezen. Wij verbieden derden webbakens op onze site te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of toegang hiertoe te krijgen. Mogelijk kunt u echter nog steeds beschikken over de mogelijkheid tot opt-out voor het verzamelen of gebruiken van gegevens door deze derde analysebedrijven door te klikken op de koppelingen voor elke van de volgende providers van analytische gegevens:

Andere gelijksoortige technologieën

Naast standaard cookies en webbakens kunnen websites andere technologieën gebruiken om gegevensbestanden op uw computer op te slaan en te lezen. Dit wordt soms gedaan om uw voorkeuren te bewaren of om de snelheid en prestaties te verbeteren door bepaalde bestanden lokaal op te slaan. Maar net als bij standaard cookies kan het ook worden gebruikt om een unieke id van uw computer op te slaan, die vervolgens kan worden gebruikt om gedrag te volgen. Deze technologieën omvatten lokaal gedeelde objecten (of 'Flash-cookies') en Toepassingsopslag van Silverlight.

 • Lokaal gedeelde objecten of 'Flash-cookies'. Websites die Adobe Flash-technologieën toepassen, gebruiken mogelijk lokaal gedeelde objecten of 'Flash-cookies' om gegevens op uw computer op te slaan. Merk op dat de mogelijkheid om Flash-cookies te wissen, niet noodzakelijkerwijs door uw browserinstelling voor standaardcookies wordt geregeld, aangezien dit per browser kan variëren. Ga voor het beheren of blokkeren van Flash-cookies naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
 • Toepassingsopslag van Silverlight. Websites of toepassingen die gebruik maken van Microsoft Silverlight-technologie beschikken ook over de mogelijkheid om gegevens op te slaan door middel van Toepassingsopslag van Silverlight. Als u meer wilt weten over de manier waarop dergelijke opslag wordt beheerd of geblokkeerd, bezoekt u Silverlight.

Weergave van advertenties

Veel van de websites en onlinediensten die wij aanbieden, evenals die van onze partners, worden ondersteund door middel van adverteren. Via ons platform voor levering van advertenties kunnen wij advertenties weergeven op onze eigen sites en op de sites van onze advertentiepartners.

Wanneer wij onlineadvertenties aan u tonen, plaatsen wij een blijvende cookie op uw computer. Zo kunnen wij elke keer dat wij een advertentie aan u tonen, uw computer herkennen. Omdat wij advertenties op vele verschillende websites weergeven, kunnen wij in de loop der tijd gegevens verzamelen over waar u, of anderen die uw computer gebruiken, de door ons weergegeven advertenties hebt gezien en/of erop hebt geklikt. Wij gebruiken deze gegevens om voorspellingen te doen over uw kenmerken, interesses of voorkeuren en om gerichte advertenties weer te geven die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen deze gegevens ook koppelen aan uw volgende bezoek, aankoop of andere activiteit op de websites van deelnemende adverteerders om de effectiviteit van de advertenties te bepalen.

Hoewel wij gedeelten van de gegevens die wij verzamelen, kunnen gebruiken om de advertenties die wij u tonen persoonlijk te maken, hebben wij onze systemen zodanig ontworpen dat de advertenties puur op gegevens worden gebaseerd waarmee uw identiteit niet direct kan worden vastgesteld. Wij kunnen bijvoorbeeld selecteren welke advertenties wij weergeven op basis van bepaalde categorieën of marktsegmenten voor algemene interesses die wij hebben geconcludeerd op basis van (a) demografische gegevens of gegevens over interesses, waaronder gegevens die u mogelijk hebt verstrekt bij het maken van een account (bijv. leeftijd, postcode en geslacht), demografische gegevens of gegevens over interesses die zijn verkregen van andere bedrijven, en een algemene geografische locatie die uit uw IP-adres wordt afgeleid; (b) de pagina's die u bekijkt en de koppelingen waarop u klikt tijdens het gebruik van de websites en diensten van Microsoft en haar advertentiepartners; (c) de zoektermen die u invoert tijdens het gebruik van de internetzoekprogramma's van Microsoft, zoals Bing, en (d) gegevens over de gebruikers met wie u het meeste contact hebt via de communicatie- of sociale netwerkdiensten van Microsoft, zoals Messenger. Voor meer informatie over de manier waarop wij advertenties richten, gaat u naar Gepersonaliseerde advertenties van Microsoft.

Wanneer wij persoonlijk gerichte advertenties weergeven, beschermen wij uw privacy op een aantal manieren. Wij slaan bijvoorbeeld de paginaweergaven, muisklikken en zoektermen die wij gebruiken om advertenties persoonlijker te maken, gescheiden op van uw contactgegevens of andere gegevens waarin u rechtstreeks wordt geïdentificeerd (zoals uw naam, e-mailadres, enz.). Verder hebben wij ingebouwde administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om ongeautoriseerde correlatie van deze gegevens te voorkomen. Wij bieden u ook de mogelijkheid gepersonaliseerde advertenties uit te sluiten (opt-out). Ga voor meer informatie en voor de keuze om gepersonaliseerde advertenties niet te ontvangen naar onze opt-out-pagina. Daarnaast kunt u naar het Network Advertising Initiative gaan, waarin één locatie wordt geboden voor het activeren van de opt-out voor gerichte advertenties van aangesloten bedrijven.

Wij bieden tevens levering van advertenties van derden via onze dochteronderneming Atlas. U kunt de privacyverklaring van Atlas lezen op http://www.atlassolutions.com/privacy.aspx.

Hoewel het merendeel van de onlineadvertenties op Microsoft-sites door Microsoft wordt weergegeven, staan wij derde advertentie-leverende bedrijven, waaronder andere advertentienetwerken, ook toe om advertenties op onze sites weer te geven. Hieronder vallen onder meer de volgende bedrijven: 24/7 Real Media, Advertising.com, Bidclix, Bluestreak, Burst Media, DoubleClick, EuroClick, Eyeblaster, EyeWonder, Falk, Interpolls, Kanoodle, Mediaplex, Pointroll, TangoZebra, Yahoo! Publisher Network en Zedo.

Deze bedrijven bieden u mogelijk een manier om doelgerichte advertenties op basis van hun cookies uit te sluiten. U vindt mogelijk meer informatie door op de bedrijfsnamen te klikken en de koppelingen naar de websites van elk bedrijf te volgen. Een aantal van deze bedrijven is lid van het Network Advertising Initiative, waarin één locatie wordt geboden voor het activeren van de opt-out voor gerichte advertenties van aangesloten bedrijven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer dat het geval is, herzien we tevens de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan in de privacyverklaring. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, stellen wij u hiervan op de hoogte door een opvallende mededeling op de introductiepagina van onze Website te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij moedigen u aan deze privacyverklaring regelmatig na te lezen, zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop wij helpen de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, te beschermen.

Contactgegevens

Microsoft waardeert uw opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen over deze verklaring hebt of als u denkt dat wij ons er niet aan hebben gehouden, kunt u naar de contactpagina op onze Website gaan om ons een e-mail te sturen of kunt u per post contact met ons opnemen via:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052

 
Terug naar top
Vragen?