החזרות / החזרים

לפני שאתה מחזיר מוצר

אם יש לך בעיה עם מוצר, ייתכן שיש אפשרויות אחרות לפני שאתה מחזיר אותו:

 • מצא את העזרה המקוונת באתר התמיכה של Microsoft
 • פרסם שאלה בקבוצת הדיון של Microsoft
 • צור איתנו קשר בשיחה טלפונית למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה שלנו ,ותקבל תמיכה טכנית אישית במוצרים ,מענה לשאלות על ההזמנה שלך או סיוע בהורדת והתקנת תוכנה

מדיניות החזרה

מדיניות ההחזרה המלאה של Microsoft Store מפורטת בדף תנאי השימוש והמכירה. מדיניות ההחזרה ניתנת בנוסף על כל זכויות החזרה סטטוטוריות כלשהן שמוקנות לך על פי החוק.

באפשרותך לחזור בך מהסכם הרכישה, לבטלו ולבקש החזר כספי, מבלי למסור כל סיבה שהיא, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים קלנדריים. תקופת ביטול זו תפקע בתום ארבעה-עשר (14) ימים החל מ:

 1. (i) למוצרי ושירותי ESD – כאשר המוצר הופך לזמין להורדה או שהשירות מתחיל לפעול; ו-
 2. (ii) למוצרים פיזיים ומוחשיים – רגע המסירה.

אם החוק החל במדינתך מעניק לך תקופה ארוכה יותר של זכאות לביטול, תקופה זו היא שתחול.

כדי לממש את זכותך לביטול, עליך להודיע לנו על החלטתך לפני שתסתיים תקופת הביטול. אנא צור איתנו קשר בשיחה טלפונית למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה כדי להודיע לנו על החלטתך ולהתחיל בתהליך ההחזרה המתואר להלן.

מוצרים הזכאים להחזרה והחלפה

ב-Microsoft Store מעוניינים שתהייה שבע רצון מהרכישה שלך. נקבל החזרות והחלפות של פריטים העונים לקריטריונים להחזרה, כמפורט להלן.

כתנאי להחזרה, ובמידה והדבר מותר על פי החוק, תחולנה הדרישות הבאות. כל המוצרים חייבים להיות מוחזרים כשהם שמורים במידה סבירה (למשל, שלא ישאו סימני בלאי או נזק, ויהיו במצב שיאפשר לנו למכור אותם מחדש). כל מוצרי התוכנה ומשחקי הוידאו הנמכרים באריזה חייבים להיות מוחזרים כשהאריזה האטומה אינה פתוחה. עבור שירותים, הדרישה מחייבת שהשירות לא סופק ולא נצרך. כשמדובר במוצרי, ESD אנו עשויים גם לדרוש כי תחתום על הצהרת השמדה אלקטרונית כתנאי לביטול הסכם זה.

בכל מקרה של החזרה יש לצרף את הקבלה המקורית או הקבלה על השי, את התיעוד המקורי, את מדריכי ההנחיות, את הרישום, את החלקים והרכיבים (כולל כבלים, בקרים ואביזרים) ואת אריזת היצרן. בכפוף לחוק החל, אי המצאת הפריטים הללו עלולה למנוע או לעכב את קבלת ההחזר או ההחלפה, או לחייב אותך בעלויות נוספות, וחברת Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבצע כל החזרה או החלפה אם היא אינה עומדת בקריטריוני ההחזרה שלנו.

תהליך החזרה

לביטול קדם הזמנה:

אתה יכול לבטל את קדם ההזמנה שלך בכל עת לפני שהמוצר משוחרר, בהתקשרות למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה. לאחר שההזמנה שלך נעשית זמינה להורדה או לאחר שהיא נשלחת, תחול עליה מדיניות ההחזרה הרגילה.

לביטול מנוי או שירות:

אנא התקשר אלינו למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה בתוך ארבעה-עשר (14) יום מתאריך הרכישה.

להחזרת תוכנה הניתנת להורדה:

 1. אשר שההזמנה שלך הוגשה בתוך ארבעה-עשר (14) הימים האחרונים.
 2. הסר את התקנת התוכנה מהמחשב שלך:
  • ב- Windows 7 וב-Vista : בלוח הבקרה, עבור אל 'תוכניות ותכונות', ואז לחץ על 'הסר התקנת תוכנית'.
  • ב-Windows Xp: בלוח הבקרה, עבור אל 'הוספה/הסרה של תוכניות', ואז לחץ על 'הסר התקנת תוכנית'.
 3. התקשר אלינו למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה, כדי לבקש החזרה בתוך ארבעה-עשר (14) יום מתאריך הרכישה. תתבקש לאשר שהסרת את התקנת התוכנה ולא הכנת כל עותקים של התוכנה. אנו עשויים לבקש ממך גם לחתום על הודעת ביטול עסקה אלקטרונית כתנאי להחזרה שלך. לאחר ששוחחת עם נציג שירות לקוחות, מפתח המוצר ייחסם ולא תוכל להתקין או להשתמש בתוכנה בעתיד. Microsoft Store תנפיק זיכוי לאותו אמצעי תשלום שבו השתמשת כדי לרכוש את הפריט ותשלח לך קבלת החזרה בדואר אלקטרוני.

כדי להחזיר מוצר מוחשי/שאינו בר-הורדה המורשה להחזרה או החלפה על פי תנאי השימוש והמכירה שלנו:

 1. אנא התקשר אלינו למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה כדי לבקש הרשאה להחזרת חומרים (RMa) ותווית משלוח החזרה, לא יאוחר מארבעה-עשר (14) ימים ממועד האספקה.
 2. אנו נבחן את הפריטים עם קבלתם, ואם הם יימצאו ראויים להחזרה או החלפה על פי, תנאי השימוש והמכירה שלנו, Microsoft Store תדאג להחלפה, או תנפיק זיכוי לאותו אמצעי תשלום שבו השתמשת כדי לרכוש את הפריט ותשלח לך קבלת החזרה בדואר אלקטרוני.

מצב ההחזרה

אנא התקשר אלינו למוקד תמיכת הלקוחות, שמספרו מופיע בדף מכירות ותמיכה שלנו.

 
חזור לראש הדף
שאלות?