מידע חותםחנות Microsoft הנותנת שירות במדינה או באזור שלך היא אתר אינטרנט המופעל על ידי Microsoft Ireland Operations Limited.
נא ראה להלן מידע נוסף על חנות Microsoft:Microsoft Ireland Operations Limited (מפעילת אתר אינטרנט ומוכרת רשומה)נציג מורשה: בנימין אורנדורף, מנהלMicrosoft Ireland Operations Limited
The Atrium Building
Block B, Carmanhall Road
Sandyford Business Estate
Dublin 18משרד רשום:
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin
2
אירלנדמספר ברשם החברות: 256796
מספר זיהוי למטרות מע"מ: IE8256796U
www.microsoftstore.com
טלפון: 1800710200אתר מתארח אצל:Digital River Ireland Limited
Unit 153 Shannon Free Zone
Shannon, Co. Clare
אירלנד

חזור לראש הדף
שאלות?