TERMENII DE UTILIZARE ŞI VÂNZARE

Data actualizării: mai 2015

Bine aţi venit la Magazinul online Microsoft aflat la adresa www.microsoftstore.com („Magazinul Microsoft” sau „Site-ul web”). Magazinul Microsoft este un site web operat de Microsoft Ireland Operations Limited, cu sediul în The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (denumit „Microsoft”, „Noi”, „Nouă/Pe noi”, „Al nostru”).

Prin intermediul Magazinului Microsoft, Microsoft vă oferă acces la o varietate de resurse, printre care se numără Site-ul web, informaţiile despre produsele software, serviciile şi alte bunuri care pot sau nu să fie disponibile pentru achiziţionare; de asemenea, aveţi acces la informaţiile despre zonele de descărcare, produsele software şi instrumentele (denumite împreună „Serviciile”). Serviciile, inclusiv actualizările, îmbunătăţirile, noile caracteristici şi/sau adăugarea de noi proprietăţi web, se supun acestor Termeni de utilizare şi vânzare („Termenii de utilizare şi vânzare”). Utilizând Site-ul web, achiziţionând produse din Magazinul Microsoft sau utilizând Serviciile, acceptaţi şi sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare şi vânzare, cu Angajamentul de confidenţialitate Microsoft (consultaţi secţiunea de mai jos VIAŢA PRIVATĂ ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR PERSONALE) şi cu termenii şi condiţiile aplicabile, politicile sau derogările la care se face referire în acest document şi care pot fi accesate prin hyperlinkurile corelate (denumite împreună „Politicile Magazinului Microsoft”). Politicile Magazinului Microsoft pot fi găsite şi în Magazinul Microsoft. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie Politicile Magazinului Microsoft. Aceşti Termeni de utilizare şi vânzare, Angajamentul de confidenţialitate Microsoft şi Politicile Magazinului Microsoft („Contractul”) constituie întregul contract între dvs. şi Microsoft, înlocuind şi anulând toate contractele, angajamentele, asigurările, garanţiile, declaraţiile şi înţelegerile anterioare de orice natură, scrise sau verbale, referitoare la subiectul în cauză.

Reţineţi că, dacă avem un Magazin Microsoft cu amănuntul în ţara sau regiunea dvs., acesta poate să aibă politici diferite.

Termenii referitori la utilizarea de către dvs. a Magazinului Microsoft

 1. LIMITAREA UTILIZĂRII ÎN INTERES PERSONAL ŞI NECOMERCIAL

  Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, Magazinul Microsoft şi Serviciile sunt destinate utilizării în interes personal şi necomercial. Nu aveţi dreptul să distribuiţi, să publicaţi, să licenţiaţi sau să vindeţi în scop comercial informaţiile sau serviciile obţinute de la Magazinul Microsoft sau din Servicii.

 2. NOTIFICARE SPECIALĂ PENTRU DOCUMENTELE DISPONIBILE PE SITE-UL WEB AL MAGAZINULUI MICROSOFT

  Se acordă permisiunea pentru utilizarea Documentelor (cum ar fi cărţi albe, comunicate de presă, foi de date şi întrebări frecvente) aferente Magazinului Microsoft şi Serviciilor, în condiţiile următoare: (1) notificarea următoare privind dreptul de autor: „© 2015 Microsoft Corporation. Toate drepturile sunt rezervate.” trebuie să apară în cadrul tuturor copiilor şi trebuie să se includă atât notificarea privind dreptul de autor, cât şi această notificare de permisiune; (2) utilizarea Documentelor aferente Magazinului Microsoft şi Serviciilor trebuie să aibă numai scop informativ, necomercial sau personal, iar aceste Documente nu vor fi copiate sau publicate pe niciun computer de reţea şi nici difuzate prin niciun suport fizic, decât dacă se permite acest lucru prin excepţii de la legile aplicabile privind dreptul de autor şi (3) Documentele nu vor fi modificate. Instituţiile de învăţământ acreditate, cum ar fi instituţiile de învăţământ primar şi secundar, universităţile, colegiile particulare/publice şi colegiile de stat, au dreptul să descarce şi să reproducă Documentele pentru a fi distribuite în sălile de clasă. Pentru distribuirea în afara sălilor de clasă, este necesară permisiunea specială acordată de Microsoft în scris. Utilizarea în orice alt scop este strict interzisă prin lege şi poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienţii vor fi pedepsiţi în cea mai mare măsură posibilă.

  Documentele menţionate mai sus nu includ designul sau aspectul site-ului web Microsoft.com, al Site-ului web sau al oricărui alt site web deţinut, administrat, licenţiat sau controlat de Microsoft. Elementele site-urilor web Microsoft, inclusiv ale Site-urilor web, sunt protejate prin legi referitoare la imaginea comercială, marca comercială, concurenţa neloială şi alte legi şi nu pot fi copiate sau imitate parţial sau în întregime. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să retransmiteţi sau să puneţi la dispoziţie sigle, elemente grafice, sunete sau imagini de pe niciun site web Microsoft, nici de pe Site-ul web, cu excepţia cazului în care Microsoft sau legea aplicabilă permite acest lucru în mod explicit.

  Documentele şi elementele grafice asociate publicate în Magazinul Microsoft sau în cadrul Serviciilor pot include inadvertenţe tehnice sau erori tipografice. Informaţiile din prezentul document se modifică periodic. În orice moment, Microsoft şi/sau furnizorii săi au dreptul să aducă îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor şi/sau programelor descrise în acest document.

 3. CONTUL, PAROLA ŞI SECURITATEA MEMBRILOR

  În cazul în care Magazinul Microsoft sau oricare dintre Servicii necesită deschiderea unui cont, trebuie să parcurgeţi procesul de înregistrare, oferindu-ne informaţiile actuale, complete şi exacte solicitate în formularul de înregistrare aplicabil. De asemenea, veţi alege o parolă şi un nume de utilizator. De asemenea, vi se poate solicita să acceptaţi un contract de servicii sau termeni de utilizare diferiţi, ca o condiţie pentru deschiderea contului. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor de cont şi parolei şi pentru toate activităţile care se desfăşoară în cadrul contului dvs. Sunteţi de acord să notificaţi imediat compania Microsoft cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau orice altă violare a securităţii.

 4. FĂRĂ UTILIZARE ILEGALĂ SAU INTERZISĂ

  Ca o condiţie a utilizării Serviciilor de către dvs., ne garantaţi că nu veţi utiliza Serviciile în niciun scop ilegal sau interzis prin termenii, condiţiile şi notificările din prezentul document. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care ar putea avaria, dezactiva, supraîncărca sau deteriora vreun server Microsoft sau reţelele conectate la vreun server Microsoft sau care ar putea influenţa utilizarea Serviciilor de către orice altă parte. Nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi acces neautorizat la Servicii, la alte conturi, sisteme sau reţele de computere conectate la orice server Microsoft sau la oricare dintre Servicii, prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace. Nu aveţi dreptul să obţineţi sau să încercaţi să obţineţi materiale sau informaţii prin orice mijloc pus la dispoziţie prin intermediul Serviciilor în mod neintenţionat. Nu aveţi dreptul să utilizaţi Serviciile în niciun mod care încalcă drepturile terţilor, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămarea intenţionată a unei persoane sau a unei entităţi, inclusiv a companiei Microsoft.

  Microsoft îşi rezervă dreptul de a dezvălui oricând orice informaţii a căror dezvăluire este necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare a statului; de asemenea, îşi rezervă dreptul de a edita, de a refuza să publice sau de a elimina orice informaţii sau materiale, în întregime sau parţial, în cazul în care există o justificare rezonabilă în acest sens.

 5. MATERIALELE FURNIZATE MAGAZINULUI MICROSOFT SAU PUBLICATE PE SITE-UL WEB

  Microsoft nu pretinde drept de proprietate asupra materialelor pe care i le furnizaţi (inclusiv feedback, evaluări şi sugestii) sau pe care le publicaţi, le încărcaţi, le introduceţi sau le remiteţi către orice Serviciu sau servicii asociate, pentru a fi analizate de publicul larg sau de membrii oricărei comunităţi publice sau private (denumite separat „Remitere” şi împreună „Remiteri”). Cu toate acestea, companiei Microsoft i se va permite să utilizeze Remiterea dvs., inclusiv numele dvs., în scopul în care a fost trimisă.

  Nu se vor plăti despăgubiri pentru utilizarea Remiterii dvs. Microsoft nu are obligaţia de a publica sau de a utiliza Remiterile furnizate de dvs. şi are dreptul de a elimina orice Remitere, în orice moment, la alegerea sa.

  Garantaţi şi declaraţi că deţineţi sau controlaţi în alt mod toate drepturile asupra Remiterii dvs., conform descrierii din aceşti Termeni de utilizare şi vânzare, inclusiv, fără limitare la, toate drepturile care vă sunt necesare pentru a furniza, a publica, a încărca, a introduce sau a trimite Remiterile.

 6. POLITICA PRIVIND REMITEREA IDEILOR NESOLICITATE

  Microsoft şi angajaţii săi nu acceptă şi nu iau în considerare ideile nesolicitate, inclusiv ideile referitoare la noi campanii de publicitate, noi promoţii, noi produse sau tehnologii, procese, materiale, planuri de marketing sau noi nume de produse. NU TRIMITEŢI ELEMENTE GRAFICE, IDEI, MOSTRE, PREZENTĂRI SAU ALTE LUCRĂRI ORIGINALE. Unicul scop al acestei politici constă în evitarea eventualelor neînţelegeri sau dispute care se pot ivi atunci când produsele sau strategiile de marketing ale Microsoft pot părea similare cu ideile trimise companiei Microsoft. Aşadar, nu trimiteţi idei nesolicitate companiei Microsoft sau angajaţilor săi.

  Dacă, totuşi, ne trimiteţi ideile şi materialele dvs., în ciuda solicitării noastre de a nu face acest lucru, reţineţi că Microsoft nu vă va despăgubi pentru ele şi nu vă asigură confidenţialitatea sau dreptul de proprietate asupra ideilor şi materialelor dvs.

 7. LINKURILE SPRE SITE-URILE WEB ALE TERŢELOR PĂRŢI

  Magazinul Microsoft poate să includă linkuri către site-urile web ale unor terţe părţi care vă permit să părăsiţi Site-ul web. Aceste site-uri legate nu se află sub controlul companiei Microsoft, iar Microsoft nu răspunde pentru conţinutul niciunui site legat, al niciunui link inclus într-un site legat sau al niciunei modificări ori actualizări aduse site-urilor respective. Microsoft furnizează aceste linkuri numai pentru confortul dvs., iar includerea unui link nu implică aprobarea de către Microsoft a site-ului respectiv. Utilizarea de către dvs. a site-ului web de la o terţă parte poate fi reglementată de termenii şi condiţiile respectivei terţe părţi.

Termenii referitori la vânzarea produselor către dvs.

 1. DISPONIBILITATEA GEOGRAFICĂ

  Magazinul Microsoft este destinat pentru utilizarea de către clienţii care au domiciliul în regiunea deservită de acest Site web; este posibil să existe limitări cu privire la locul unde putem să expediem produsele, conform prevederilor din politicile noastre privind expedierea. Pentru finalizarea achiziţiei dvs., este necesar să deţineţi o adresă de facturare şi de expediere validă în regiunea respectivă.

 2. DOAR UTILIZATORII FINALI

  Este necesar să fiţi un utilizator final pentru a achiziţiona produse din Magazinul Microsoft. Resellerii nu sunt eligibili pentru a achiziţiona de pe Site-ul web.

 3. LIMITĂRILE CU PRIVIRE LA EXPORT

  Produsele achiziţionate din Magazinul Microsoft (inclusiv produsele hardware, software şi produsele software descărcate) pot fi supuse legilor şi reglementărilor privind controlul vamal şi pentru export. Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările internaţionale şi naţionale care vi se aplică pentru produsele respective.

 4. CORECTITUDINEA INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA FACTURARE ŞI CONT

  În cazul tuturor achiziţiilor efectuate în Magazinul Microsoft, sunteţi de acord să furnizaţi informaţii actuale, complete şi corecte privind achiziţionarea şi contul. Sunteţi de acord să actualizaţi imediat informaţiile despre cont şi celelalte informaţii, inclusiv adresa de e-mail, numerele şi datele de expirare ale cărţilor de credit, astfel încât să putem finaliza tranzacţiile dvs. şi să vă putem contacta, dacă este necesar, în legătură cu tranzacţiile dvs.

 5. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR ŞI LIMITELE PRIVIND CANTITĂŢILE ŞI COMENZILE

  Preţurile şi disponibilitatea produselor se pot modifica oricând fără notificare, dar dvs. vi se va factura întotdeauna preţul afişat în momentul confirmării comenzii. Microsoft are dreptul să limiteze cantităţile care pot fi achiziţionate per comandă, per cont, per carte de credit, per persoană sau per familie; aceste limitări vi se vor aduce la cunoştinţă pe Site-ul web sau înainte să acceptăm comanda dvs.

  În orice moment, Microsoft are dreptul să refuze sau să respingă o comandă, cu rambursarea sumelor pe care le-aţi plătit pentru comandă, din motive întemeiate, care includ, dar nu se limitează la, următoarele: nu aţi îndeplinit condiţiile specificate în momentul comenzii, plata dvs. nu poate fi procesată, produsele sau serviciile comandate nu sunt disponibile sau există erori evidente pe Site-ul web ori în legătură cu comanda dvs. Dacă nu putem să vă furnizăm produsele sau serviciile comandate, vă vom contacta şi vă putem oferi un produs alternativ în schimb. Dacă nu optaţi să achiziţionaţi produsul alternativ, comanda dvs. va fi revocată. În situaţia în care există erori evidente pe Site-ul web sau în legătură cu comanda dvs., ne rezervăm dreptul de a corecta eroarea şi de a vă factura preţul corect. În această situaţie, vă vom contacta şi vă vom oferi opţiunea de a achiziţiona produsul la preţul corect sau de a revoca acea comandă.

  Dacă nu se menţionează o anumită perioadă de livrare în momentul efectuării comenzii, produsele sau serviciile dvs. vor fi livrate în decurs de treizeci (30) de zile de la data comenzii. Creditele sau rambursările vor fi efectuate prin aceeaşi metodă de plată şi în acelaşi cont utilizate pentru efectuarea comenzii.

 6. ACHIZIŢIONAREA PRODUSELOR SOFTWARE ŞI TERMENII LICENŢEI

  Orice produs software pus la dispoziţie pentru descărcare din Magazinul Microsoft („Produs software”) şi alte bunuri (inclusiv servicii) disponibile în Magazinul Microsoft sau în Servicii sunt lucrări cu drept de autor ale companiei Microsoft şi/sau ale furnizorilor săi. Când achiziţionaţi un Produs software, achiziţionaţi în realitate o licenţă pentru a utiliza Produsul software, nu Produsul software în sine. Licenţele pentru Produsele software achiziţionate din Magazinul Microsoft se supun contractului de licenţă care însoţeşte Produsul software („Contractul de licenţă”). Atunci când instalaţi Produsul software, vi se va solicita să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile din Contractul de licenţă.

  CONTACTAŢI MAGAZINUL MICROSOFT (CONFORM DESCRIERII DE LA SECŢIUNEA NOTIFICĂRILE ŞI COMUNICĂRILE DE MAI JOS), DACĂ DORIŢI O COPIE A CONTRACTULUI DE LICENŢĂ APLICABIL, GRATUIT, ÎNAINTE DE A DESCHIDE PRODUSUL SOFTWARE.

  Orice reproducere sau redistribuire a Produsului software sau a bunurilor care nu respectă Contractul de licenţă relevant şi legea aplicabilă este strict interzisă prin lege şi poate atrage aspre pedepse civile sau penale. Contravenienţii riscă să fie pedepsiţi în cea mai mare măsură posibilă.

  PENTRU CONFORTUL DVS., MICROSOFT VĂ POATE PUNE LA DISPOZIŢIE, ÎN CADRUL MAGAZINULUI MICROSOFT SAU AL SERVICIILOR ORI ÎN CADRUL PRODUSELOR SOFTWARE SAU AL BUNURILOR, INSTRUMENTE ŞI UTILITARE PENTRU UTILIZARE ŞI/SAU DESCĂRCARE, CARE NU FAC PARTE DIN PRODUSUL SAU SERVICIILE VÂNDUTE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, MICROSOFT NU ASIGURĂ ACURATEŢEA REZULTATELOR OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTOR INSTRUMENTE ŞI UTILITARE.

  Respectaţi drepturile de proprietate intelectuală ale altor părţi atunci când utilizaţi instrumentele şi utilitarele disponibile în cadrul Magazinului Microsoft sau al Serviciilor ori în cadrul Produselor software sau al bunurilor.

 7. PRODUSELE SOFTWARE DESCĂRCATE ELECTRONIC

  Produsele software descărcate electronic (Electronic Software download – „ESD”) vă sunt furnizate prin punerea la dispoziţie a linkului de descărcare în cadrul contului dvs. Microsoft (cunoscut anterior drept „Windows Live ID”) asociat cu achiziţionarea produsului. Conform prevederilor de la paragraful următor, vom stoca linkul de descărcare şi cheia digitală aferentă în contul dvs. Microsoft timp de trei (3) ani după data achiziţionării. Pentru produsele prin abonament ESD, se pot aplica alţi termeni şi alte drepturi de stocare; vi se va solicita să le citiţi şi să fiţi de acord cu acestea în momentul încheierii abonamentului.

  Sunteţi de acord că avem dreptul să revocăm sau să modificăm în orice moment programul de stocare a cheii digitale. De asemenea, sunteţi de acord că avem dreptul să nu mai stocăm cheile pentru unul sau mai multe produse în orice moment şi din motive întemeiate, inclusiv, de exemplu, la sfârşitul ciclului de viaţă al asistenţei pentru produse, când nu veţi mai avea acces la linkul de descărcare sau la cheia digitală. Dacă revocăm sau modificăm programul astfel încât să nu mai aveţi acces la linkul de descărcare sau la cheia digitală din contul dvs., vă vom da o notificare cu cel puţin 90 de zile în avans, cu ajutorul informaţiilor de contact pentru contul Microsoft aferent.

 8. ALŢI TERMENI ŞI CONDIŢII

  În plus faţă de Produsele software şi faţă de produsele ESD, în Magazinul Microsoft vi se pot oferi şi alte produse şi servicii pentru achiziţionare sau încercare, care se supun altor contracte de licenţă pentru utilizatorii finali, altor termeni de utilizare, altor termeni de servicii sau altor termeni şi condiţii. Dacă achiziţionaţi sau utilizaţi produsele respective, vi se poate solicita să acceptaţi şi termenii respectivi, ca o condiţie pentru achiziţionare, instalare sau utilizare.

 9. PRODUSELE CU REÎNNOIRE AUTOMATĂ

  Cu condiţia ca reînnoirile automate să fie permise în ţara, regiunea, judeţul sau statul dvs., puteţi să achiziţionaţi de la noi abonamente care se reînnoiesc automat. Dacă achiziţionaţi astfel de produse pe bază de abonament şi ne indicaţi o metodă de plată, (i) declaraţi că sunteţi autorizat să utilizaţi metoda de plată pe care aţi furnizat-o şi că toate datele de plată sunt adevărate şi corecte; (ii) autorizaţi Microsoft să vă factureze pentru servicii sau pentru conţinutul disponibil utilizând metoda dvs. de plată; (iii) autorizaţi Microsoft să vă factureze pentru toate caracteristicile plătite ale serviciilor la care alegeţi să vă înscrieţi sau pe care alegeţi să le utilizaţi cât timp acest acord este aplicabil. Înainte de a reînnoi automat produsele pe bază de abonament vă vom informa prin e-mail. După ce vă informăm că abonamentul dvs. va fi reînnoit automat, este posibil să vă reînnoim automat serviciile şi să vă facturăm preţul valabil în momentul respectiv pentru perioada de reînnoire. Totodată, vă vom reaminti că vă vom factura pentru reînnoirea serviciilor prin metoda de plată aleasă de dvs., indiferent dacă aceasta a fost deja înregistrată la data reînnoirii sau furnizată ulterior. De asemenea, vă vom pune la dispoziţie şi instrucţiunile pentru revocarea serviciilor. Pentru a evita să fiţi facturat pentru reînnoire, trebuie să revocaţi serviciile înaintea datei reînnoirii.

 10. PREŢURILE ŞI PLĂŢILE

  Preţul produselor din Magazinul Microsoft va fi indicat pe Site-ul web. Dacă avem o locaţie cu amănuntul a Magazinului Microsoft în ţara sau regiunea dvs., preţurile, produsele selectate şi promoţiile oferite pe Site-ul web pot să difere în orice moment faţă de cele oferite sau disponibile în locaţia cu amănuntul. Microsoft nu garantează că un preţ, un produs sau o promoţie oferite online vor fi disponibile sau onorate şi în locaţia cu amănuntul. De asemenea, Microsoft nu garantează că un preţ, un produs sau o promoţie oferite într-o locaţie cu amănuntul vor fi disponibile sau onorate şi online.

  Stabilirea preţurilor în Magazinul Microsoft se bazează pe vânzarea de Produse software sau hardware către consumatori finali separaţi. Dacă achiziţionaţi produse pentru o instituţie comercială, de învăţământ sau de stat, contactaţi-ne pentru mai multe informaţii despre programele noastre de licenţiere în volum.

  Magazinul Microsoft nu garantează potrivirea preţurilor. Nu vom face nicio potrivire cu preţul ofertat de alţi vânzători cu amănuntul pentru aceleaşi articole.

  Vă putem oferi ocazia de a face o precomandă pentru un produs de pe Site-ul web, înainte ca acesta să fie disponibil pentru achiziţionare. Dacă optaţi să faceţi precomandă pentru un produs, avem dreptul să blocăm o sumă de bani de pe cardul dvs. de credit atunci când faceţi precomanda. Nu vom debita, însă, cardul de credit, până când produsul nu este disponibil pentru descărcare sau până când nu vi-l expediem. Dacă preţul ofertat al produsului scade de la data precomenzii până la data când produsul este disponibil pentru descărcare sau expediere, vă com factura preţul mai mic. Aveţi dreptul să revocaţi precomanda în orice moment înainte ca produsul să fie expediat sau disponibil pentru descărcare, apelând numărul de telefon pentru asistenţă pentru clienţi indicat la pagina Vânzări şi asistenţă. După ce produsul precomandat este expediat sau disponibil pentru descărcare, se aplică politicile noastre normale privind returnarea. Vom menţiona pe Site-ul web dacă se aplică termeni diferiţi pentru pre-comanda unui anumit produs.

  Preţurile afişate pe Site-ul web nu includ toate taxele şi tarifele aplicabile („Taxele”) care se pot aplica achiziţiei dvs. Preţurile afişate pe Site-ul web nu includ nici costurile de livrare. Taxele şi costurile de livrare vor fi adăugate la preţul achiziţiei şi vor fi afişate pe pagina de efectuare a plăţii. Înainte de a confirma achiziţia, veţi avea ocazia să revizuiţi toate taxele şi costurile de livrare care se aplică achiziţiei dvs. Fiecare articol din Coşul de cumpărături este afişat cu preţul actual.

  Ofertele de produse din Magazinul Microsoft nu constituie oferte obligatorii pentru noi. Făcând clic pe butonul de finalizare a achiziţiei sau de remitere a comenzii ori pe un buton similar pentru a ne trimite comanda dvs., faceţi o ofertă obligatorie pentru toate produsele din coşul dvs. Dacă acceptăm comanda dvs., veţi primi un e-mail automat de confirmare a achiziţiei. Prin acest e-mail se încheie contractul de achiziţii.

  Magazinul Microsoft oferă diverse opţiuni de plată, menţionate pe Site-ul web. Ne rezervăm dreptul de a modifica opţiunile de plată în orice moment, indiferent de motiv. Dacă există oferte în moneda locală care se pot plăti în altă valută cu un card de credit internaţional, preţul final în moneda dvs. va depinde de cursurile valutare străine, de taxele şi comisioanele aplicate de banca dvs. sau de emitentul cardului de credit internaţional. Acestor tranzacţii li se pot aplica taxe şi/sau comisioane pentru tranzacţii internaţionale care nu sunt percepute de Magazinul Microsoft.

 11. POLITICA DE RETURNARE

  Politica de returnare a Magazinului Microsoft este stabilită în paragrafele următoare. Politica de returnare se adaugă la drepturile de returnare legale pe care le aveţi prin lege.

  Vă puteţi retrage din acest Contract fără să oferiţi niciun motiv în decurs de paisprezece (14) zile calendaristice. Perioada de retragere va expira după paisprezece (14) zile:

  (i)    de când produsul este disponibil pentru descărcare sau începe serviciul, în cazul produselor ESD şi serviciilor. Sunteţi de acord că avem dreptul să începem furnizarea serviciului sau a produsului ESD imediat după achiziţionare şi

  (ii)    de la livrare, în cazul produselor fizice.

  Dacă legea aplicabilă din ţara sau regiunea dvs. vă acordă o perioadă de retragere mai mare, se va aplica perioada respectivă.

  Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informaţi în legătură cu decizia dvs. înainte de expirarea perioadei de retragere. Contactaţi-ne pe pagina Vânzări şi asistenţă pentru a ne notifica în legătură cu decizia dvs. şi pentru a iniţia procesul de returnare.

  Dacă vă exercitaţi dreptul de retragere, vom rambursa suma plătită pentru produse şi pentru livrarea acestora către dvs. Rambursarea se va efectua prin metoda de plată iniţială. Trebuie să ne returnaţi produsele respective fără niciun fel de întârziere şi pe cheltuiala dvs.

  Ca o condiţie de returnare, în limita permisă de lege, se aplică următoarele cerinţe. Toate produsele trebuie returnate după ce au fost manevrate cu grijă (astfel încât să nu apară semne de uzură sau deteriorare şi să fie într-o stare care să ne permită să le revindem). Toate produsele software şi jocurile video ambalate în cutie trebuie returnate cu sigiliul intact. În cazul serviciilor, serviciul nu trebuie să fi fost livrat către dvs. sau consumat de dvs. În cazul produselor ESD, avem dreptul să vă solicităm să semnaţi o scrisoare electronică de distrugere, ca o condiţie pentru retragerea din acest contract.

  Avem dreptul să extindem perioada de retragere în timpul vacanţelor sau al altor perioade. Dacă pe Site-ul web este ofertată o perioadă mai mare, se va aplica perioada ofertată.

  Toate returnările vor fi însoţite de chitanţa originală sau bonul valoric, documentaţia originală, manualele de instrucţiuni, înregistrarea, părţile şi componentele (inclusiv cablurile, controlerele şi accesoriile) şi ambalajul producătorului. Conform legii aplicabile, neincluderea acestor articole poate împiedica sau întârzia rambursarea sau schimbul ori poate genera taxe suplimentare, iar Microsoft îşi rezervă dreptul de a refuza orice returnare sau schimb care nu îndeplineşte criteriile noastre de returnare.


  EXCEPŢII:

  • Articolele comandate pe Site-ul web al Magazinului Microsoft nu pot fi returnate sau schimbate în locaţiile cu amănuntul ale Magazinului Microsoft. De asemenea, articolele achiziţionate într-o locaţie cu amănuntul a Magazinului Microsoft nu pot fi returnate sau schimbate pe Site-ul web al Magazinului Microsoft.

  • Opţiunea de upgrade şi returnările. Dacă achiziţionaţi un articol cu o opţiune de upgrade, pentru returnări se va respecta perioada de retragere de paisprezece (14) zile şi se vor aplica proceduri speciale de returnare, după cum urmează:

   • dacă returnaţi articolul înainte de lansarea produsului cu upgrade, nu veţi primi produsul cu upgrade.

   • dacă returnaţi articolul după lansarea produsului cu upgrade, trebuie să returnaţi atât articolul, cât şi produsul cu upgrade.

  • Atunci când oferim promoţii care vă permit să economisiţi bani prin achiziţionarea unei combinaţii de produse, pentru a putea primi rambursarea, trebuie returnate toate produsele achiziţionate în cadrul promoţiei. Dacă promoţia include un serviciu pe care l-aţi utilizat deja, din suma rambursată se va deduce valoarea întreagă cu amănuntul a serviciului.

  • Ofertele cu perioadă de încercare. Dacă participaţi la o astfel de ofertă cu o perioadă de încercare, la sfârşitul perioadei de încercare trebuie să revocaţi serviciul pentru a evita noi taxe, cu excepţia cazului în care vă anunţăm în sens contrar. Dacă nu revocaţi serviciul la sfârşitul perioadei de încercare, avem dreptul să vă taxăm pentru serviciu.

 12. SERVICIILE PENTRU CLIENŢI

  Consultaţi pagina Vânzări şi asistenţă pentru mai multe informaţii despre opţiunile de servicii pentru clienţi.

Termenii referitori la utilizarea de către dvs. a Magazinului Microsoft şi la vânzările către dvs.

 1. VARIAŢIA TERMENILOR

  Termenii de utilizare şi vânzare în vigoare la data la care i-aţi acceptat vor guverna achiziţiile dvs. şi vor constitui contractul de achiziţii între noi. Înainte de următoarea achiziţie, este posibil ca Microsoft să fi actualizat Termenii de utilizare şi vânzare, fără să vă notifice. Asiguraţi-vă că citiţi Termenii de utilizare şi vânzare actuali de fiecare dată când vizitaţi Magazinul Microsoft. Vă recomandăm să salvaţi şi să imprimaţi o copie a Termenilor de utilizare şi vânzare pentru referinţă şi utilizare viitoare în legătură cu achiziţia dvs.

 2. LIMITĂRILE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DE CĂTRE MINORI

  Pentru a achiziţiona produse din Magazinul Microsoft, este necesar să fiţi major în zona/teritoriul dvs. de reşedinţă.

 3. VIAŢA PRIVATĂ ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR PERSONALE

  Informaţiile despre dvs. şi despre istoricul achiziţiilor dvs. sunt tratate în conformitate cu Angajamentul nostru de respectare a confidenţialităţii.

 4. ASPECTUL ŞI CULORILE PRODUSELOR

  Microsoft încearcă să afişeze culorile şi imaginile produselor într-un mod cât mai exact cu putinţă. Însă, monitoarele computerelor afişează culorile diferit, iar noi nu putem să garantăm că respectiva culoare pe care o vedeţi pe monitor se va potrivi cu culoarea produsului.

 5. ERORILE DE PE SITE

  Ne străduim să publicăm informaţii exacte, să actualizăm Site-ul web cu regularitate şi să corectăm erorile atunci când le descoperim. Cu toate acestea, orice conţinut de pe Site-ul web poate fi incorect sau neactualizat într-un anumit moment. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări Site-ului web al Magazinului Microsoft în orice moment, inclusiv preţurilor produselor, specificaţiilor, ofertelor şi disponibilităţii.

 6. ÎNCETAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI

  Microsoft are dreptul să rezilieze contul dvs. sau să înceteze utilizarea Site-ului web al Magazinului Microsoft în orice moment, din motive întemeiate, inclusiv, fără limitare la, următoarele motive: aţi încălcat aceşti Termeni de utilizare şi vânzare sau Site-ul web nu mai este administrat de Microsoft. Utilizând Magazinul Microsoft, sunteţi de acord să fiţi responsabil pentru toate comenzile pe care le efectuaţi sau taxele care vă sunt aplicate înainte de încetare. Microsoft are dreptul să modifice, să înceteze sau să suspende în alt mod Magazinul Microsoft în orice moment şi din orice motiv, fără notificare în prealabil. Contactaţi Magazinul Microsoft, dacă o astfel de modificare, întrerupere sau suspendare afectează utilizarea de către dvs. a Serviciului şi/sau produsului ori vă perturbă activitatea în orice alt mod.

 7. DEROGAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

  TERMENII ACESTEI SECŢIUNI SE APLICĂ ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ OBLIGATORIE. ACEASTĂ SECŢIUNE NU ESTE MENITĂ ŞI NU SE APLICĂ CA SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE PUTEM FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. CONFORM LEGII (SAU ORICĂROR DREPTURI LEGALE CARE VI SE APLICĂ).

  PRODUSELE VÂNDUTE ÎN MAGAZINUL MICROSOFT SE SUPUN GARANŢIILOR LEGALE OBLIGATORII ŞI, ACOLO UNDE ESTE CAZUL, SUNT GARANTATE CONFORM TERMENILOR CONTRACTULUI DE LICENŢĂ SAU GARANŢIEI PRODUCĂTORULUI CARE POATE ÎNSOŢI PRODUSELE.

  CU EXCEPŢIA GARANŢIILOR SPECIALE DIN CONTRACTUL DE LICENŢĂ SAU DIN GARANŢIILE PRODUCĂTORULUI CARE POT ÎNSOŢI PRODUSUL, NU SE ACORDĂ NICIO GARANŢIE.

  MICROSOFT NU ACORDĂ NICIO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE SPECIALĂ ŞI NU OFERĂ NICIO ASIGURARE CU PRIVIRE LA PRODUSE, INCLUSIV PRIVIND VANDABILITATEA SAU ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP. MICROSOFT VĂ VA ACORDA PROTECŢIA ŞI BENEFICIILE OFERITE DE LEGILE APLICABILE OBLIGATORII SAU GARANŢIILE LEGALE CARE SE APLICĂ PRODUSELOR DEFECTE.

  MAGAZINUL MICROSOFT ŞI CONŢINUTUL SĂU SUNT FURNIZATE „AŞA CUM SUNT” ŞI „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE”. NICI MICROSOFT, NICI FURNIZORII SĂI NU ACORDĂ NICIO DECLARAŢIE SAU ASIGURARE ÎN AFARA CELOR INCLUSE SPECIAL ÎN ACEST DOCUMENT CU PRIVIRE LA MAGAZINUL MICROSOFT, INCLUSIV CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A MAGAZINULUI MICROSOFT SE VA DESFĂŞURA FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU ERORI. NU FACEM DEROGARE DE LA RĂSPUNDEREA NOASTRĂ SAU A AGENTULUI NOSTRU ÎN CAZ DE FRAUDĂ SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ ORI DECES CAUZAT DE NEGLIJENŢĂ.

  RECUNOAŞTEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ, PRIN ACCESAREA SITE-ULUI WEB ŞI/SAU EFECTUAREA UNEI ACHIZIŢII PRIN SITE-UL WEB, NU V-AŢI BAZAT PE ŞI NU VEŢI BENEFICIA DE NICIO MĂSURĂ REPARATORIE CU PRIVIRE LA NICIO AFIRMAŢIE, DECLARAŢIE, ASIGURARE SAU GARANŢIE, SCRISĂ ORI VERBALĂ (FĂCUTĂ DIN NECUNOAŞTERE SAU NEGLIJENŢĂ), CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE ŞI VÂNZARE, ÎN ANGAJAMENTUL MICROSOFT DE RESPECTARE A CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI/SAU ÎN POLITICILE MAGAZINULUI MICROSOFT.

 8. TERMENII JURIDICI GENERALI

  27.1   Interpretarea Contractului

  Dacă, într-o jurisdicţie, o prevedere a acestui Contract sau aplicarea sa unei părţi sau circumstanţe este limitată, interzisă sau inaplicabilă, în jurisdicţia respectivă, o astfel de prevedere va fi fără efect fără a invalida celelalte prevederi ale acestui Contract, fără a afecta valabilitatea sau aplicabilitatea acestor prevederi în orice altă jurisdicţie şi fără a afecta aplicarea sa altor părţi sau circumstanţe. Acolo unde este posibil, o astfel de prevedere se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege şi va fi interpretată şi aplicată într-o măsură mai mică, acolo unde este necesar pentru a fi valabilă. Dacă achiziţionaţi produse sau servicii de pe alte site-uri web Microsoft, este posibil să se aplice alţi termeni.

  27.2   Cesiunea

  Avem dreptul să cesionăm, să transferăm sau să eliminăm drepturile şi obligaţiile noastre conform acestui Contract, în întregime sau parţial, în orice moment şi fără notificare către dvs. Nu aveţi dreptul să cesionaţi acest contract sau să transferaţi drepturile care vă revin în baza acestui document.

  27.3   Fără beneficiari terţă parte

  Acest Contract se încheie exclusiv în beneficiul dvs. şi al nostru. Nu este menit să asigure avantaje pentru alte persoane, cu excepţia succesorilor şi cesionarilor acceptaţi.

  27.4   Pretenţiile

  Pretenţiile trebuie înregistrate în intervalul de timp prevăzut de legea locală. În cazul în care nu este înregistrată la timp, pretenţia este exclusă definitiv.

  27.5   Notificările şi comunicările

  Pentru a adresa întrebări serviciului de asistenţă pentru clienţi, consultaţi pagina Vânzări şi asistenţă de pe Site-ul web. În cazul disputelor, contactaţi-ne la adresa indicată la începutul acestor Termeni de utilizare şi vânzare.

  27.6   Legea aplicabilă

  PREZENTUL CONTRACT ŞI TOATE PRETENŢIILE, DISPUTELE ŞI OBLIGAŢIILE NECONTRACTUALE, INCLUSIV PRETENŢIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI, A LEGILOR PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORULUI, A LEGILOR PRIVIND CONCURENŢA NELOIALĂ ŞI PRETENŢIILE PRIVIND DELICTELE VOR INTRA SUB INCIDENŢA LEGILOR IRLANDEI ŞI VOR FI REGLEMENTATE DE ACESTEA. PĂRŢILE (DVS. ŞI MICROSOFT) SE SUPUN PRIN PREZENTUL DOCUMENT JURISDICŢIEI EXCLUSIVE A INSTANŢELOR DE JUDECATĂ DIN IRLANDA PENTRU ORICE DISPUTĂ SAU OBLIGAŢIE NECONTRACTUALĂ CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE ACEST CONTRACT.

 1. NOTIFICĂRILE

  Notificările privind încălcarea drepturilor de autor vor fi trimise agentului Microsoft desemnat. Pentru detalii şi informaţii de contact, consultaţi Notificările şi procedura de iniţiere a pretenţiilor privind încălcarea drepturilor de autor, la adresa: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. SOLICITĂRILE CARE SUNT TRIMISE, DAR NU SUNT RELEVANTE PENTRU PROCEDURĂ NU VOR PRIMI RĂSPUNS.

Notificările privind dreptul de autor şi marca comercială

Întregul conţinut al Site-ului web sau al Serviciului este protejat prin drept de autor, conform Copyright © 2015 Microsoft Corporation şi/sau al furnizorilor săi, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Toate drepturile rezervate. Noi sau furnizorii noştri deţinem titlul, dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Site-ului web, Serviciului şi conţinutului. Microsoft şi numele, siglele şi pictogramele tuturor produselor şi serviciilor Microsoft pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite, Canada şi/sau în alte ţări.

Lista cu mărcile comerciale Microsoft este disponibilă la adresa: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Numele efective de companii şi produse pot fi mărci înregistrare ale proprietarilor respectivi. Toate drepturile care nu au fost în mod expres acordate prin prezentul acord sunt rezervate.


 
Înapoi la început
Aveți întrebări?