KULLANIM VE SATIŞ KOŞULLARI

Güncelleştirme: Mayıs 2015

www.microsoftstore.com Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. adresinde yer alan Microsoft Çevrimiçi Mağazası'na (“Microsoft Mağazası” veya “Web Sitesi”) hoş geldiniz. Microsoft Mağazası, Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland adresinde yer alan Microsoft Ireland Operations Limited tarafından (topluca “Microsoft”, “Biz”, “Bize”, “Bizi”, “Bizim”) işletilen bir web sitesidir.

Microsoft, Microsoft Mağazası yoluyla size Web Sitesi, satın almak üzere sağlanabilen veya sağlanamayan yazılımlar, hizmetler ve diğer ticari ürünler hakkındaki bilgiler, indirme alanları, yazılım ve araçlar (topluca “Hizmetler”) dahil olmak üzere çeşitlik kaynaklara erişim sağlamaktadır. Güncelleştirmeler, iyileştirmeler, yeni özellikler ve/veya herhangi bir yeni Web özelliğinin eklenmesi de dahil olmak üzere Hizmetler, bu Kullanım ve Satış Koşullarına (“Kullanım ve Satış Koşulları”) tabidir. Web Sitesini kullanarak, Microsoft Mağazası’ndan ürünler satın alarak veya herhangi bir Hizmeti kullanarak, bu Kullanım ve Satış Koşullarını, Microsoft'un Gizlilik Bildirimini (aşağıdaki KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI bölümüne bakın) ve burada başvurulan ve bağlantılı köprüler yoluyla erişilebilen ilgili hüküm ve koşulları, ilkeleri veya yasal uyarılarını (topluca “Microsoft Mağazası İlkeleri”) kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Microsoft Mağazası İlkeleri, Microsoft Mağazası’nda da bulunabilir. Microsoft Mağazası İlkelerini dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Bu Kullanım ve Satış Koşulları, Microsoft’un Gizlilik Bildirimi ve Microsoft Mağazası İlkeleri (“Sözleşme”) sizinle Microsoft arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konularıyla ilgili olarak, yazılı veya sözlü olmak üzere önceden yapılan, her nitelikteki anlaşmanın, sözün, güvencenin, garantinin, beyanın ve mutabakatın tamamının yerine geçer.

Ülkenizde veya bölgenizde bulunan bir Microsoft Perakende Mağazamız varsa, bunun farklı ilkelere sahip olabileceğine lütfen dikkat edin.

Microsoft Mağazası’nı Kullanımınızla Bağlantılı Koşullar

 1. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLANDIRMASI

  Aksi belirtilmediği sürece, Microsoft Mağazası ve Hizmetler sizin kişisel olan ve ticari olmayan kullanımınız içindir. Microsoft Mağazası’ndan veya Hizmetler’den elde edilen herhangi bir bilgiyi veya hizmeti ticari olarak dağıtamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz veya satamazsınız.

 2. MICROSOFT MAĞAZASI WEB SİTESİNDE SUNULAN BELGELERE ÖZEL BİLDİRİM

  Microsoft Mağazası ve Hizmetler aracılığıyla Belgeleri (tanıtım yazıları, basın bültenleri, veri sayfaları ve SSS'ler gibi) kullanma izni, (1) bütün kopyalarda “© 2015 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.” telif hakkı bildiriminin görünmesi ve hem telif hakkı bildiriminin hem de bu iznin görünmesi, (2) ilgili telif hakkı yasaları kapsamındaki muafiyetler tarafından izin verilmediği sürece, Microsoft Mağazası’ndaki veya Hizmetlerdeki söz konusu Belgelerin bilgi amaçlı olarak ve ticari olmayan şekilde ya da sadece kişisel kullanım için kullanılması ve herhangi bir ağ bilgisayarında kopyalanmaması veya yayınlanmaması veya herhangi bir medyada yayınlanmaması ve (3) hiçbir Belge üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaması koşuluyla verilmektedir. İlkokul ve ortaokul kurumları, üniversiteler, özel/devlet üniversiteleri ve bölge üniversiteleri gibi tanınmış eğitim kurumları, sınıfta dağıtım için Belgeleri indirebilir ve çoğaltabilir. Sınıf dışında dağıtım, Microsoft’un açık yazılı onayını gerektirir. Başka herhangi bir amaç için kullanım yasalar ile açıkça yasaklanmıştır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir. Bunları ihlal edenler, mümkün olan en üst düzeyde takibata uğrayacaktır.

  Yukarıda belirtilen Belgeler, Microsoft.com web sitesinin, Web Sitesinin ya da Microsoft’un sahibi olduğu, işlettiği, lisansladığı ya da kontrol ettiği başka bir web sitesinin tasarımını ya da şablonunu içermez. Web Siteleri dahil olmak üzere Microsoft web sitelerinin unsurları; ticari görünüm, ticari marka, haksız rekabet ve diğer yasalarla korunmaktadır ve kısmen ya da tamamen kopyalanamaz ya da taklit edilemez. Web sitesi dahil olmak üzere herhangi bir Microsoft web sitesinden, Microsoft veya ilgili yasalar tarafından açıkça izin verilmeden, herhangi bir logo, grafik, ses veya görüntü kopyalanamaz, tekrar aktarılamaz ya da erişilebilir hale getirilemez.

  Microsoft Mağazası’nda veya Hizmetler’de yayınlanan belgeler ve ilgili grafikler, teknik yanlışlıklar veya dizgi hataları içerebilir. Bilgilerdeki değişiklikler periyodik olarak buraya eklenir. Microsoft ve/veya ilgili tedarikçileri, burada belirtilen ürün(ler) ve/veya program(lar) üzerinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve/veya değiştirmeler yapabilirler.

 3. ÜYE HESABI, PAROLA VE GÜVENLİK

  Microsoft Mağazası veya Hizmetlerden herhangi biri bir hesap açmanızı gerektirdiği takdirde, ilgili kayıt formunda istenen şekilde bize güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlayarak kayıt sürecini tamamlamalısınız. Ayrıca bir parola ve kullanıcı adı da seçmelisiniz. Hesabı açmanın bir şartı olarak bir hizmet anlaşmasını veya ayrı kullanım koşullarını kabul etmeniz de sizden istenebilir. Hesap bilgileriniz ile parolanızı gizli tutmaktan ve hesabınız altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı ya da başka bir güvenlik ihlali durumunda Microsoft’u gecikmeden bilgilendirmeyi kabul edersiniz.

 4. YASAYA AYKIRI YA DA YASAK KULLANIMIN OLMAMASI

  Hizmetleri kullanmanızın bir koşulu olarak, Hizmetleri yasadışı bir amaç için ya da bu hükümler, koşullar ve bildirimler ile yasaklanan bir amaç için kullanmayacağınıza dair bize garanti vermiş oluyorsunuz. Hizmetleri, herhangi bir Microsoft sunucusuna ya da herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı bir ağ(lar)a, zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yüklenmeye neden olacak ya da sakatlayacak ya da diğer bir tarafın herhangi bir Hizmeti kullanımına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Herhangi bir Hizmete, diğer hesaplara, herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı bilgisayar sistemleri ya da ağlarına ya da herhangi bir Hizmet, kırma, parola deşifre etme ya da başka bir şekilde yetkisiz erişim elde edemezsiniz. Hizmetler çerçevesinde kasıtlı olarak sunulanlar dışında herhangi bir yolla herhangi bir malzeme ya da bilgi elde edemez ya da elde etme girişiminde bulunamazsınız. Hizmetleri, bir kişiye veya Microsoft dahil olmak üzere bir kuruma isteyerek zarar vermek dahil olup bununla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden bir şekilde kullanamazsınız.

  Microsoft herhangi bir zamanda, ifşa edilmesi herhangi bir yasaya, düzenlemeye, resmi sürece veya hükümet talebine uymak için gerekli olan herhangi bir bilgiyi ifşa etme ya da yapılması makul gerekçelere dayanan herhangi bir bilgiyi ya da malzemeyi kısmen ya da tamamen düzenleme, yayınlamayı reddetme ya da ortadan kaldırma haklarını saklı tutar.

 5. MICROSOFT MAĞAZASI’NA SAĞLADIĞINIZ YA DA WEB SİTESİNDE YAYINLADIĞINIZ MALZEMELER

  Microsoft, Microsoft’a sağladığınız (geri bildirimler, değerlendirmeler ve öneriler de dahil olmak üzere) ya da herhangi bir Hizmete ya da ilişkili hizmetlere kamu tarafından ya da herhangi bir kamusal ya da özel topluluğun üyeleri tarafından gözden geçirilmek üzere yayımladığınız, yüklediğiniz, girdiğiniz veya gönderdiğiniz (her biri bir “Gönderi” ve topluca “Gönderiler”) malzeme üzerinde mülkiyet iddia etmez. Bununla birlikte Microsoft, gönderilme amacı için, isminiz de dahil olmak üzere Gönderinizi kullanma iznine sahip olacaktır.

  Gönderinizin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Microsoft sağladığınız herhangi bir Gönderiyi yayınlama ya da kullanma yükümlülüğü altında değildir ve Microsoft kendi iradesi ile herhangi bir Gönderiyi kaldırabilir.

  Bu Kullanım ve Satış Koşullarında tanımlandığı şekilde, hiçbir sınırlama olmaksızın Gönderileri sağlamanız, yayınlamanız, karşıya yüklemeniz, girmeniz ya da göndermeniz için gereken tüm haklar dahil olmak üzere Gönderiniz üzerindeki tüm haklara sahip olduğunuzu ya da başka şekilde kontrol ettiğinizi ifade ve garanti edersiniz.

 6. TALEP EDİLMEMİŞ FİKİR GÖNDERME İLKESİ

  Microsoft veya çalışanları; yeni reklam kampanyaları, yeni promosyonlar, yeni ürünler veya teknolojiler, süreçler, malzemeler, pazarlama planları veya yeni ürün adları ile ilgili fikirler dahil olmak üzere, talep edilmemiş fikirleri kabul etmez veya dikkate almazlar. LÜTFEN ORİJİNAL YARATICI SANAT ÇALIŞMASI, FİKİRLER, ÖRNEKLER, DEMOLAR YA DA BAŞKA ESERLER GÖNDERMEYİN. Bu ilkenin tek amacı, Microsoft ürünlerinin veya pazarlama stratejilerinin Microsoft’a gönderilen fikirler ile benzer olduğunda ortaya çıkabilecek yanlış anlamalar ya da ihtilaflardan kaçınmaktır. Dolayısıyla, lütfen talep edilmemiş fikirlerinizi Microsoft’a veya Microsoft’taki herhangi bir kişiye göndermeyin.

  Eğer fikirlerinizi ve malzemelerinizi bize göndermemeniz yönündeki isteğimize rağmen bunları yine de gönderirseniz, Microsoft’un bunlar için size bedel ödemeyeceğini ve fikirlerinizin ve malzemelerinizin gizli veya mülkiyete tabi olarak ele alınmasına yönelik hiçbir teminat vermediğini lütfen anlayın.

 7. ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNE BAĞLANTI

  Microsoft Mağazası, Web Sitesinden çıkmanıza olanak veren üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılı siteler Microsoft’un kontrol altında değildir ve Microsoft; herhangi bir bağlantılı sitenin veya bağlantılı bir sitede yer alan herhangi bir bağlantının içeriklerinden ya da bu tür sitelerdeki değişikliklerden veya güncelleştirmelerden sorumlu değildir. Microsoft bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlaması için sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi Microsoft tarafından sitenin onaylanması anlamına gelmez. Üçüncü kişi web sitesini kullanımınız, söz konusu üçüncü kişinin hüküm ve koşullarına tabi olabilir.

Ürünlerin Size Satışıyla Bağlantılı Koşullar

 1. COĞRAFİ UYGUNLUK

  Microsoft Mağazası’nın, bu Web Sitesi tarafından hizmet verilen bölgede oturan müşteriler tarafından kullanılması planlanmıştır ve ürünleri gönderebileceğimiz yerler açısından gönderim ilkelerimizde ifade edildiği gibi sınırlamalar olabilir. Satın almanızı tamamlamak için, bu bölge dahilinde geçerli bir fatura ve gönderi adresiniz olmalıdır.

 2. SADECE SON KULLANICILAR

  Microsoft Mağazası’ndan ürünler satın almak için bir son kullanıcı olmanız gerekir. Kurumsal bayilerin Web Sitesinden satın alma hakları yoktur.

 3. İHRACAT SINIRLAMALARI

  Microsoft Mağazası’ndan satın alınan ürünler (donanım, yazılım ve yazılım indirmeleri dahil), gümrük ve ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine tabi olabilir. Söz konusu ürünlerle bağlantılı olarak sizin için geçerli olan tüm uluslararası ve ulusal kanunlara ve düzenlemelere uymayı kabul ediyorsunuz.

 4. FATURALAMA VE HESAP BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU

  Microsoft Mağazası’nda yapılan tüm satın almalar için güncel, eksiksiz ve doğru satın alma ve hesap bilgileri sağlamayı kabul ediyorsunuz. Hesap bilgilerinizi ve e-posta adresiniz ve kredi kartı numaraları ile bunların son kullanma tarihlerini içeren diğer bilgileri hemen güncelleştirmeyi kabul ediyorsunuz, böylece işlemlerinizi tamamlayabilir ve işlemlerinizle bağlantılı olarak gerektiğinde sizinle temas kurabiliriz.

 5. ÜRÜN BULUNMASI VE MİKTAR VE SİPARİŞ LİMİTLERİ

  Ürün fiyatları ve ürün bulunması, herhangi bir zamanda ve bildirim yapılmadan değişmeye tabidir, ancak her zaman siparişi verdiğiniz sırada gösterilen fiyatı ödemeniz istenecektir. Microsoft; Web Sitesinde veya siparişinizi kabul etmemizden önce bilgilendirileceğiniz üzere, sipariş başına, hesap başına, kredi kartı başına, kişi başına veya ev başına satın alınabilen miktarlara sınırlama getirebilir.

  Sipariş sırasında belirtilen şartlara uymamanız, ödemenizin alınamaması, sipariş edilen ürünlerin veya hizmetlerin bulunmaması veya Web Sitesinde ya da siparişinizle bağlantılı bariz hatalar yapılmasını içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan haklı nedenlerle Microsoft; sipariş için ödediğiniz tüm parayı size geri ödeyerek, herhangi bir siparişi herhangi bir zamanda reddedebilir veya kabul etmeyebilir. Sipariş verdiğiniz ürünleri veya hizmetleri sağlayamayacak durumda olursak, sizinle temas kurar ve bunların yerine düşünülecek alternatif bir ürün sunabiliriz. Alternatif ürünü satın almayı seçmezseniz, siparişinizi iptal edeceğiz. Web Sitesinde ya da siparişinizle bağlantılı bariz hatalar olması durumunda, hatayı düzeltme ve size doğru fiyatı ücretlendirme hakkını saklı tutuyoruz. Bu durumda sizinle temasa geçecek ve ürünü doğru fiyatta satın alma veya siparişinizi iptal etme seçeneklerini sunacağız.

  Siparişinizi verdiğiniz sırada belirli bir teslimat döneminden bahsedilmiyorsa, ürünleriniz veya hizmetleriniz sipariş gününüzden sonraki otuz (30) gün içinde teslim edilecektir. Para yatırmaları veya geri ödemeler, siparişi vermek için kullanılan aynı ödeme yöntemiyle ve aynı hesaba yapılacaktır.

 6. YAZILIM SATIN ALMALARI VE LİSANSI KOŞULLARI

  Microsoft Mağazası’ndan indirme için sunulan herhangi bir yazılım (“Yazılım”) ve Microsoft Mağazası’nda veya Hizmetler’de sunulan diğer alışveriş işlemleri (hizmetler dahil), Microsoft'un ve/veya tedarikçilerinin telif hakkına tabi işlerdir. Yazılım satın aldığınız zaman, aslında Yazılımın kendisini satın almaktan çok Yazılımı kullanma lisansı satın almış oluyorsunuz. Microsoft Mağazası’nda satın alınan yazılım lisansları, Yazılım ürününe eşlik eden lisans anlaşmasına (“Lisans Anlaşması”) tabidir. Yazılımı yüklediğiniz sırada Lisans Anlaşmasının hüküm ve koşullarını kabul etmeniz istenecektir.

  YAZILIMI AÇMADAN ÖNCE, ÜCRETSİZ OLARAK, İLGİLİ LİSANS ANLAŞMASININ BİR KOPYASINI İSTERSENİZ, LÜTFEN (AŞAĞIDAKİ BİLDİRİMLER VE İLETİŞİM BÖLÜMÜNDE AÇIKLANDIĞI GİBİ) MICROSOFT MAĞAZASI İLE TEMASA GEÇİN.

  Yazılımın veya ticari ürünün ilgili Lisans Anlaşmasına ve ilgili yasaya uygun olmayan çoğaltımı ya da yeniden dağıtımı açıkça yasaklanmıştır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara sonuçlanabilir. Bunları ihlal edenler, mümkün olan en üst düzeyde takibata uğrama riski taşırlar.

  KOLAYLIĞINIZ İÇİN MICROSOFT, MICROSOFT MAĞAZASI’NIN VEYA HİZMETLERİN BİR PARÇASI OLARAK YA DA YAZILIM VEYA TİCARİ ÜRÜNLERİNİN İÇİNDE, KULLANIM VE/VEYA KARŞIDAN YÜKLEME İÇİN OLAN ANCAK SATILAN ÜRÜNÜN VEYA HİZMETLERİN BİR PARÇASI OLMAYAN ARAÇLAR VE YARDIMCI PROGRAMLAR SUNABİLİR. İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE MICROSOFT, SÖZ KONUSU BU ARAÇLARIN VE YARDIMCI PROGRAMLARIN KULLANIMINDAN DOĞAN SONUÇ YA DA ÇIKTILARIN DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR GÜVENCE VERMEMEKTEDİR.

  Microsoft Mağazası’nda veya Hizmetler’de ya da Yazılım ürünlerinde veya ticari ürünlerde sunulan araçları ve yardımcı programları kullanırken, lütfen başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin.

 7. ELEKTRONİK YAZILIM KARŞIDAN YÜKLEMELERİ

  Elektronik Yazılım indirmeli (“ESD”) ürünler, ürün satın alma işleminizle bağlantılı Microsoft hesabınızda (önceden “Windows Live Kimliği” olarak bilinir) bir indirme bağlantısı sunularak size iletilmektedir. Aşağıdaki paragrafa tabi olarak, Microsoft hesabınızdaki indirme bağlantısını ve ilgili dijital anahtarı, satın alma tarihini takiben üç (3) yıl süreyle saklayacağız. ESD üyelik ürünleri için, üyeliğiniz sırasında incelemeniz ve kabul etmeniz istenecek olan farklı koşullar ve saklama hakları sunulabilir.

  Dijital anahtar saklama programımızı herhangi bir zamanda iptal edebileceğimizi veya değiştirebileceğimizi kabul ediyorsunuz. Aynı zamanda, herhangi bir zamanda ve örnekleme amacıyla, bitiminden sonra indirme bağlantısına veya dijital anahtara artık erişiminizin olmayacağı ürün destek yaşam döngüsünün sonunda olunmasını içeren haklı nedenlerle, bir veya daha fazla ürün için anahtarların saklanmasını desteklemeyi durdurabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Hesabınızdaki indirme bağlantısına veya dijital anahtar(lar)a artık erişiminizin olmayacağı şekilde programımızı iptal eder veya değiştirirsek, ilgili Microsoft hesabı için bulunan irtibat bilgilerini kullanarak size en az 90 gün önceden bildirimde bulunacağız.

 8. DİĞER HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

  Yazılıma ve ESD ürünlerine ek olarak Microsoft Mağazası’nda satın alma veya deneme için sunulan diğer ürünler ve hizmetler de, ayrı son kullanıcı lisans anlaşmalarına, kullanım koşullarına, hizmet koşullarına veya diğer hüküm ve koşullara tabi olarak size sunulabilir. Bu ürünleri satın alır veya kullanırsanız, satın almanın, kurmanın veya kullanmanın bir şartı olarak bu koşulları da kabul etmeniz sizden istenebilir.

 9. OTOMATİK YENİLEME ÜRÜNLERİ

  Otomatik yenilemelere ülkenizde, bölgenizde veya eyaletinizde izin verildiği takdirde, bu otomatik yenileme için bizden üyelik satın alabilirsiniz. Bizden böyle bir üyelik satın alırsanız ve bize bir ödeme yöntemi sağlayarak (i) sağladığınız ödeme yöntemini kullanma yetkiniz olduğunu ve sağladığınız tüm ödeme bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan edersiniz, (ii) Microsoft'a ödeme yönteminizi kullanarak hizmetler için ücret uygulama yetkisi verirsiniz ve (iii) Microsoft'a kaydolurken seçtiğiniz veya bu anlaşma yürürlükteyken kullandığınız hizmetlerin ücretli bir özelliği için ücret uygulama yetkisi verirsiniz. Herhangi bir üyelik ürününü otomatik olarak yenilemeden önce sizi eposta ile uyaracağız. Üyeliğinizin otomatik olarak yenileneceğini size bildirdiğimizde, hizmetlerinizi otomatik olarak yenileyebilir ve yenileme dönemine yönelik geçerli ücreti uygulayabiliriz. Yenileme tarihinde kaydedilmiş veya daha sonra sağlanmış olsun, size hizmetlerin yenilenmesine yönelik olarak seçtiğiniz ödeme yöntemini ücretlendireceğimizi de hatırlatacağız. Ayrıca size hizmetleri nasıl iptal edebileceğinize yönelik talimatlar da sağlayacağız. Yenileme için ücret uygulanmasını önlemek isterseniz yenileme tarihinden önce hizmetleri iptal etmeniz gerekir.

 10. FİYAT VE ÖDEME

  Microsoft Mağazası’ndaki ürün fiyatları, Web Sitesinde belirtilen şekilde olacaktır. Ülkenizde veya bölgenizde bir Microsoft Mağazası perakende satış yerimiz varsa, Web Sitesinde sunulan fiyatlar, ürün seçenekleri ve promosyonlar, perakende satış yerlerimizde sunulandan veya mevcut olandan herhangi bir zamanda farklı olabilir. Microsoft, çevrimiçi olarak sunulan bir fiyatın, ürünün veya promosyonun bir perakende satış yerinde de bulunacağını veya karşılığının olacağını garanti etmez. Benzer şekilde Microsoft, bir perakende satış yerinde sunulan bir fiyatın, ürünün veya promosyonun çevrimiçi olarak da bulunacağını veya karşılığının olacağını garanti etmez.

  Microsoft Mağazası’nda fiyatlandırma, bireysel son tüketicilere yapılan Yazılım ve donanım satışlarına tabidir. Eğer bir ticari, eğitim veya devlet kurumu için satın alma yapıyorsanız, lütfen toplu lisanslama programlarımız hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

  Microsoft Mağazası, fiyat eşleşme garantisi sunmaz. Aynı ürünler için perakende satıcıların sunduğu ilan edilen fiyatlarla eşleşmeyecektir.

  Bir ürünün satın alma için sunulmasından önce Web Sitemizden söz konusu ürünün ön siparişini verme olanağını size sunabiliriz. Bir ürün için ön sipariş vermeyi seçerseniz, ön sipariş sırasında kredi kartınızda bunun miktarını tutabiliriz. Ancak ürünün indirme için size sunulduğu veya ürünü gönderdiğimiz tarihe kadar bu miktarı kredi kartınızdan çekmeyiz. Ürünün duyurulan fiyatı, ön sipariş verdiğiniz tarih ile ürünün indirme veya gönderi için sunulduğu tarih arasında düşerse, size daha düşük olan fiyatı ücretlendireceğiz. Satış ve Destek sayfamızda yer alan müşteri destek telefon numaramızı arayarak, ürün gönderilmeden veya indirme için sunulmadan önceki herhangi bir zamanda ön siparişinizi iptal edebilirsiniz. Ön siparişiniz gönderildiğinde veya karşıdan yükleme için sunulduğunda, normal geri ödeme ilkelerimiz geçerli olur. Belirli bir ürün için farklı ön sipariş koşulları geçerli olursa, bunu Web Sitemizde belirteceğiz.

  Web Sitesinde gösterilen fiyatlar, satın alma işleminiz için geçerli olabilen uygulanacak tüm vergileri veya ücretleri (“Vergiler”) hariç tutmaktadır. Web Sitesinde gösterilen fiyatlar da gönderi ücretlerini hariç tutmaktadır. Vergiler ve gönderi ücretleri, satın alma fiyatınıza eklenecek ve hesap kapama sayfasında gösterilecektir. Satın alma işleminizi onaylamanızdan önce, satın alma işleminiz için geçerli olan tüm Vergileri ve gönderi ücretlerini inceleme olanağına sahip olacaksınız. Alışveriş Sepetinizdeki her ürün, mevcut ürün fiyatıyla gösterilmektedir.

  Microsoft Mağazası’ndaki ürün teklifleri, tarafımızdan bağlayıcı teklifleri oluşturmaz. Siparişinizi bize göndermek için “satın almayı tamamla,” “siparişi gönder” veya buna karşılık gelen düğmeyi tıklayarak, sepetinizdeki ürünlerin tümüyle ilgili bir bağlayıcı teklif yapmış olursunuz. Siparişinizi kabul edersek, otomatik bir satın alma onay e-postası alacaksınız. Satın alma sözleşmesi bu e-postada yer almaktadır.

  Microsoft Mağazası, Web Sitemizde belirtildiği şekilde farklı ödeme seçenekleri sunmaktadır. Ödeme seçeneklerimizi herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Teklifler yerel para biriminizde yapılıyorsa veya uluslararası kullanıma açık bir kredi kartıyla başka bir para biriminde ödeme yapılabiliyorsa sizin para biriminizdeki son fiyat bankanızın veya uluslararası kredi kartını veren kurumun döviz kurlarına, vergi ve ücretlerine bağlı olacaktır. Bu işlemler Microsft Mağazası tarafından kesilmeyen uluslararası işlem vergilerine ve/veya ücretlerine tabi olabilir.

 11. İADE İLKESİ

  Microsoft Mağazası’nın iade ilkesi, aşağıda belirtilmektedir. İade ilkesi, yasalar kapsamında sahip olabildiğiniz tüm yasal iade haklarına ek olarak sağlanmaktadır.

  Ondört (14) takvim günü içinde, herhangi bir neden göstermeksizin bu Sözleşmeden geri çekilebilirsiniz. Geri çekilme dönemi, aşağıdakilerden ondört (14) gün sonra sona erecektir:

  (i)    ESD ürünleri ve hizmetleri için, ürünün indirilmek üzere sağlanmasından veya hizmetin başlamasından sonra. Hizmeti veya ESD ürününü hemen satın alma sırasında sunmaya başlayabileceğimizi kabul ediyorsunuz;

  (ii)    Fiziksel ürünler için, teslimattan sonra.

  Ülkenizdeki veya bölgenizdeki ilgili yasalar size daha uzun geri çekilme dönemi sağlıyorsa, o zaman bu dönem geçerli olacaktır.

  Geri çekilme hakkınızı kullanmak için, geri çekilme dönemi sona ermeden önce kararınızı bize bildirmelisiniz. Kararınızı bize bildirmek ve iade sürecini başlatmak için lütfen Satış ve Destek sayfasından bizimle iletişim kurun.

  Geri çekilme hakkınızı kullanırsanız, ürünler ve bunların size gönderilmesi için ödediğiniz miktarı size geri ödeyeceğiz. Geri ödeme, orijinal ödeme yoluna yapılacaktır. Fazla gecikme olmadan ve masrafları size ait olmak üzere ilgili ürünleri bize iade etmelisiniz.

  İade şartı olarak ve yasanın izin verdiği ölçüde, aşağıdaki gereklilikler geçerlidir. Tüm ürünler, (aşınma veya hasar olmaması ve onları tekrar satmamıza olanak verecek şartlarda olması gibi) makul dikkat gösterilerek iade edilmelidir. Tüm kutulu yazılımlar ve video oyunları, kapakları bozulmamış halde iade edilmelidir. Hizmetler bakımından, söz konusu hizmet sizin tarafınızdan gönderilmiş veya tüketilmiş olmamalıdır. ESD ürünleri için, bu sözleşmeden geri çekilme şartı olarak elektronik bir yok etme yazısı imzalamanızı isteyebiliriz.

  Tatilde veya diğer dönemlerde geri çekilme hakkı dönemini uzatabiliriz. Web Sitemizde daha uzun bir süre duyurulmuşsa, duyurulan süre geçerli olacaktır.

  Tüm iadelere, orijinal fiş veya hediye fişi, orijinal belgeler, kullanım kılavuzları, kayıt belgesi, parçalar ve bileşenler (kablolar, kumandalar ve aksesuarlar dahil) ve üreticinin ambalajı eşlik etmelidir. İlgili yasalara tabi şekilde, bu tür öğelerin gönderilmemesi, geri ödemenizi veya ürün değişiminizi önleyebilir veya geciktirebilir ya da ek ücretlerle sonuçlanabilir ve Microsoft, iade kriterlerimize uygunsuzluk durumunda herhangi bir geri ödemeyi veya ürün değişimini reddetme hakkını saklı tutar.


  İSTİSNALAR:

  • Microsoft Mağazası Web Sitesinden sipariş edilen ürünler, Microsoft Perakende Satış mağazalarına iade edilemez veya ürün değişimi buralarda yapılamaz. Benzer şekilde, Microsoft Perakende Satış mağazasından sipariş edilen ürünler, Microsoft Mağazası Web Sitesine iade edilemez veya ürün değişimi buralarda yapılamaz.

  • Yükseltme Seçeneği ve İadeler. Bir ürünü Yükseltme Seçeneği ile satın alırsanız, iadeler ondört (14) günlük geri çekilme dönemine tabi olacaktır ve özel iade prosedürleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

   • Ürünü, yükseltilmiş ürün piyasaya çıkmadan önce iade ederseniz, yükseltilmiş ürünü alamayacaksınız.

   • Ürünü, yükseltilmiş ürün piyasaya çıktıktan sonra iade ederseniz, hem ürünü hem de yükseltilmiş ürünü birlikte iade etmelisiniz.

  • Ürünlerin bir kombinasyonunu birlikte satın alarak para tasarrufu yapmanızı sağlayan promosyonlar sunduğumuz zaman, bir geri ödeme almak için promosyonun bir parçası olarak satın alınan ürünlerin tümü iade edilmelidir. Promosyonunuz zaten kullandığınız bir hizmeti içeriyorsa, hizmetin tüm perakende satış değeri size yapılacak iade tutarından düşülecektir.

  • Deneme süresi teklifleri. Aksini bildirmediğimiz sürece, bir deneme süresi teklifine iştirak ediyorsanız, sizden yeni ücretlerin alınmaması için deneme süresinin sonunda hizmeti iptal etmelisiniz. Hizmeti deneme süresinin sonunda iptal etmezseniz, hizmet için sizden ücret alabiliriz.

 12. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

  Müşteri hizmeti seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Satış ve Destek sayfamızı ziyaret edin.

Hem Microsoft Mağazası’nı Kullanımınızla hem de Size Yapılan Satışlarla Bağlantılı Koşullar

 1. KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Onayladığınız sırada geçerli olan Kullanım ve Satış Koşulları, satın alma işleminizi yönetecek ve sizinle bizim aramızda satın alma sözleşmesi olarak görev yapacaktır. Sonraki satın alma işleminizden önce Microsoft, size bildirimde bulunmadan Kullanım ve Satış Koşullarını güncelleştirebilir. Lütfen Microsoft Mağazası’nı her ziyaret ettiğinizde, güncel Kullanım ve Satış Koşulları’nı incelediğinizden emin olun. Gelecekte başvurmak üzere Kullanım ve Satış Koşulları’nı kaydetmenizi veya onun bir kopyasını yazdırmanızı ve satın alma işleminizle bağlantılı olarak kullanmanızı tavsiye ederiz.

 2. KÜÇÜK YAŞTAKİLER TARAFINDAN KULLANIM ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR

  Microsoft Mağazası’ndan ürün satın almak için oturduğunuz yerdeki/bölgedeki reşit olma yaşına ulaşmış olmalısınız.

 3. KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI

  Sizin hakkınızdaki ve satın alma geçmişiniz hakkındaki bilgiler, Gizlilik Bildirimimize uygun olarak ele alınır.

 4. ÜRÜN GÖRÜNTÜLERİ VE RENKLERİ

  Microsoft, ürün renklerini ve görüntülerini mümkün olduğunca doğru şekilde göstermeye çalışır. Ancak farklı bilgisayar monitörleri renkleri farklı gösterir ve monitörünüzde gördüğünüz rengin ürünün rengiyle tam olarak eşleşeceğini garanti edemeyiz.

 5. SİTEDEKİ HATALAR

  Bilgileri doğru şekilde yayınlamak, Web Sitesini düzenli olarak güncelleştirmek ve hataları bulunduklarında düzeltmek için sıkı çalışıyoruz. Ancak Web Sitemizdeki içeriğin bazıları verildikleri herhangi bir zamanda hatalı veya eski olabilir. Ürün fiyatları, teknik özellikler, teklifler ve bulunabilirlik dahil olmak üzere, Microsoft Mağazası Web Sitesinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 6. SİTE KULLANIMININ SONLANDIRILMASI

  Bu Kullanım ve Satış Koşullarını ihlal etmeniz veya Web Sitesinin artık Microsoft tarafından işletilmemesi durumlarının dahil olması ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul nedenlerle Microsoft, herhangi bir zamanda Microsoft Mağazası Web Sitesi hesabınızı veya kullanımınızı feshedebilir. Microsoft Mağazası’nı kullanarak, söz konusu fesihten önce verdiğiniz tüm siparişlerden veya neden olduğunuz ücretlendirmelerden sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Microsoft, size önceden bildirmeden herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Microsoft Mağazası’nı değiştirebilir, sonlandırabilir veya başka şekilde askıya alabilir. Eğer bu tür bir değişiklik, sonlandırma veya askıya alma Hizmeti ve/veya ürünü kullanmanızı etkiler veya başka şekilde siparişinizi aksatırsa, lütfen Microsoft Mağazası ile temas kurun.

 7. SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

  BU BÖLÜMÜN KOŞULLARI, ZORUNLU OLAN İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. BU BÖLÜM, YASALAR KAPSAMINDA (VE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN TÜM YASAL HAKLAR UYARINCA) SİZE KARŞI SORUMLU OLDUĞUMUZ ÖLÇÜDE SORUMLULUKLARIMIZI SINIRLANDIRMAYI PLANLAMAMAKTADIR VE SINIRLANDIRMA GÖREVİ DE YAPMAZ.

  MICROSOFT MAĞAZASI’NDA SATILAN ÜRÜNLER, TÜM ZORUNLU YASAL GARANTİLERE TABİDİR VE İLGİLİ YERDE, YALNIZCA HERHANGİ BİR LİSANS ANLAŞMASININ KOŞULLARINA VEYA ÜRÜNLERE EŞLİK EDEBİLEN ÜRETİCİ GARANTİSİNE GÖRE GARANTİLİDİR.

  LISANS ANLAŞMASINDA VEYA ÜRÜNLERE EŞLİK EDEBİLEN ÜRETİCİ GARANTİSİNDE AÇIKÇA GARANTİ EDİLEN DURUMLAR HARİCİNDE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

  MICROSOFT, HİÇBİR ÖZEL BEYAN VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR VE TİCARİ OLARAK SATILABİLME VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ OLARAK DAHİL OLMAK ÜZERE, ÜRÜNLERLE İLGİLİ HİÇ BİR ŞART GARANTİSİ SAĞLAMAMAKTADIR. MICROSOFT, KUSURLU ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ OLAN TÜM ZORUNLU İLGİLİ YASALARIN VEYA YASAL GARANTİLERİN KORUNMASINI VE AVANTAJINI SİZE SAĞLAYACAKTIR.

  MICROSOFT MAĞAZASI VE ONUN İÇERİĞİ, “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. NE MICROSOFT NE DE TEDARİKÇİLERİ, MICROSOFT MAĞAZASI’YLA İLGİLİ OLARAK BURADA AÇIKÇA YER ALANLAR DIŞINDA HİÇBİR BEYAN VEYA GÜVENCE VERMEMEKTEDİRLER VE MICROSOFT MAĞAZASI’NI KULLANIMINIZIN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR GARANTİ VERİLMEMESİ DE BUNA DAHİLDİR. SAHTECİLİKLE VEYA YARALANMAYLA VEYA İHMALKARLIK NEDENİYLE ÖLÜMLE İLGİLİ OLARAK NE KENDİMİZİN NE DE ACENTEMİZİN SORUMLULUĞUNU KABUL ETMİYORUZ.

  WEB SİTESİNE ERİŞEREK VE/VEYA WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA HERHANGİ BİR SATIN ALMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREREK, BU KULLANIM VE SATIŞ KOŞULLARINDA, MICROSOFT GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE VE/VEYA MICROSOFT MAĞAZA İLKELERİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ (VE SUÇSUZ BİR ŞEKİLDE VEYA İSTEMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN) HERHANGİ BİR İFADEYE, BEYANA, GÜVENCEYE VEYA GARANTİYE GÜVENMEDİĞİNİZİ VE BUNLAR AÇISINDAN HUKUKİ BAŞVURU YOLLARINIZIN OLMADIĞINI ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

 8. GENEL YASAL KOŞULLAR

  27.1   Sözleşmenin Yorumlanması

  Herhangi bir yetkili mahkemede bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya sözleşmenin herhangi bir taraf veya şart için uygulanması sınırlandırılmış, yasaklanmış veya uygulanamaz haldeyse, söz konusu yetkili mahkemeye göre söz konusu bu hüküm, bu Sözleşmenin kalan hükümleri geçersiz hale getirilmeden ve söz konusu hükmün diğer yetkili mahkemelerde geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmeden veya başka taraflara ya da şartlara uygulanmasını etkilemeden etkisiz hale gelmeyecektir. Mümkün olan yerde bu tür hükümler tamamen yasalarca izin verilen ölçüde geçerli olacak ve gerektiğinde neredeyse geçerli olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Ürünleri veya hizmetleri başka Microsoft web sitelerinden satın alırsanız, başka koşullar geçerli olabilir.

  27.2   Devir

  Bu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi, tamamen ya da kısmen, size bildirimde bulunmadan atayabilir, devredebilir veya başka şekilde elden çıkarabiliriz. Siz bu sözleşmeyi atayamazsınız ya da bu anlaşmanın hükümleri altında hiçbir hakkı devredemezsiniz.

  27.3   Üçüncü Kişi Lehdar Olmaması

  İşbu Sözleşme sadece sizin ve bizim yararımızadır. İzin verilen halefler ve devralanlar hariç olmak kaydıyla, başka bir kişinin yararına değildir.

  27.4   İddialar

  Talepler, yerel yasalarınızca gereken süre içinde dosyalanmalıdır. Talebiniz zamanında dosyalanmadığı takdirde, bu talep kalıcı olarak men edilmiş olur.

  27.5   Bildirimler ve İletişim

  Müşteri desteği sorguları için lütfen Web Sitesindeki Satış ve Destek sayfasına bakın. Anlaşmazlıklar için, lütfen bu kullanım ve Satış Koşullarının en üstünde listelenen adresten bizimle iletişime geçin.

  27.6   Tabi Olunan Yasa

  SÖZLEŞME İHLALİYLE, GARANTİ İHLALİYLE, TÜKETİCİ KORUMA YASALARIYLA, HAKSIZ REKABET YASALARIYLA VE HAKSIZ FİİLLE İLGİLİ İDDİALAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BU SÖZLEŞME VE BU BELGE KAPSAMINDAKİ TÜM İDDİALAR, İHTİLAFLAR VE SÖZLEŞME DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER İRLANDA YASALARI UYARINCA DÜZENLENİR VE BU YASALARA TABİDİR. TARAFLAR (SİZ VE MICROSOFT) BU BELGEYLE HERHANGİ BİR İHTİLAF DURUMUNDA VEYA BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YA DA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ OLAN SÖZLEŞME DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERDE İRLANDA MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNİ KABUL EDERLER.

 1. BİLDİRİMLER

  İddia edilen telif hakkı ihlali konusundaki bildirimler, Microsoft’un atadığı temsilciye gönderilmelidir. Detaylar ve iletişim bilgileri için, aşağıdaki adresteki Telif Hakkı İhlaline İlişkin İddia Prosedürü ve Bildirimleri'ne bakın: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. GÖNDERİLEN ANCAK PROSEDÜRLE İLGİSİ OLMAYAN SORGULAR YANITLANMAYACAKTIR.

Telif hakkı ve ticari marka bildirimleri

Web Sitesinin ve Hizmetin tüm içeriği için Telif Hakkı © 2015 Microsoft Corporation ve/veya tedarikçileri, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 ABD ibaresi geçerlidir. Tüm hakları saklıdır. Web Sitesindeki, Hizmetteki ve içerikteki başlık, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları bize veya tedarikçilerimize aittir. Microsoft ve tüm Microsoft ürünlerinin ve hizmetlerinin adları, logoları ve simgeleri, Microsoft’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki, Kanada’daki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

Microsoft ticari markalarının bir listesi şu adreste bulunabilir: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Gerçek şirket ve ürün adları, ilgili sahiplerinin markaları olabilir. İşbu sözleşmede açıkça verilmemiş olan tüm haklar saklıdır.


 
Başa dön
Sorunuz var mı?